Min historia

Enorm trötthet, svår värk, intagning på psyket, oförmåga att stiga upp ur sängen eller att hitta hem. Upplevelserna berättas av Tandhälsoförbundets medlemmar. Här kan du läsa mer om medlemmarnas egna berättelser om hopp och förtvivlan, men också vad som gjort att de mot alla odds tillfrisknat.

Vill du själv berätta din historia kan du maila den till info@tf.nu eller skriva till Tandhälsoförbundet, Bellmansgatan 30 1 tr, 118 47 Stockholm.

Utbränd, men ingen förstod varför

Petra Larsson Ekman berättar om några av hennes svåraste år då amalgamfyllningar, kvicksilver, rotfyllningar och bakterier i munhålan gjorde att kroppen slog bakut och hon hur hon i 15 års tid sökte hjälp hos folktandvården då hon hade obehag av två tänder. En rotfylld och en som var full med amalgam. Hon sökte läkarhjälp för mängder av symtom som smärta, bihålebesvär, värmekänsla, rodnad och svullnad i ansiktet. 

Läs mer här »

HSAN:s agerande borde anses kriminellt

- Vi är förtvivlade att IVO/HSAN dragit in tandläkare Irene Brednert Jonssons tandläkarlegitimation. Hon har verkligen varit en livlina för mig, min familj och många andra som ständigt blivit felbehandlade runt om i landet. Hur kan detta hända i en rättsstat som Sverige. IVO/HSAN:s agerande borde betraktas som kriminellt., skriver Sonia till Tf. 

Läs mer här »

Tandvård i Kroatien

Svenska tandläkare tar ogärna bort rotfyllda tänder och mycket få använder bästa möjliga teknik, Svensk tandvård har på vissa områden hamnat på efterkälken. Alexandar Simonic valde att åka till Kroatien för att få en skicklig tandläkare som använder de behandlingsmetoder Alexandar vill ha. 

Läs mer här »

Sjuk hela livet av amalgam

Ula Cronhjort blev sjuk av sina amalgamfyllningar redan som liten. Alltid trött, blev lätt sjuk och fick många allergier. Trots det lyckades Ulla bli arkitekt, föda flera barn och till och med hinna arbeta en del. Det tog alltför lång tid innan Ulla förstod orsakerna till sina problem och eftersom hon var så sjuk klarade hon inte att amalgamsanera i snabb takt utan även det drog ut på tiden. Här kan du läsa en sammanfattning av Ullas många besvär. 

Till artikeln  i Tf-bladet

Vägrar ta bort rotfyllda tänder

Nu har samtliga fem kontaktade tandläkare vägrat ta bort två rotfyllda tänder  på Christine Lundqvist. Trots att de visste frågan så har hon fått komma på konsultation innan de gett något svar.Det kostar pengar. Christine är förtvivlad och undar om man verkligen inte får bestämma över sina tänder?

Läs mer här »

Fick betala allt trots felbehandling

Felaktig tandvård och dentala material som skapat allergier och överkänslighet har orsakat många års sjukdom och svårt lidande. Läs om Eveline som själv beskriver de många turerna med amalgam, förlorade tänder, käkbensinfektioner, implantat och olika behandlingar som inte alltid varit korrekta. 

Läs mer här »

Blev frisk och skapade hälsoutbildning

Johanna Bjurström är en känd huterapeut och hälsocoach. I Tf-bladet berättar hon om sin ungdom som var full av skador, sjukdom och till och med benskörhet. Så småningom tog hon bort sitt amalgam, lade om kosten och blev av med näringsbrister och obalanser i kroppen. 

Läs mer här »

Fluor orsakade tandskador och karies

Fula fläckar på tänderna och mycket karies fick Anette Thomsson då det kommunala dricksvattnet innehöll alltför höga fluoridhalter. Skolan och tandvården visste, vilket var tydligt eftersom hon aldrig behövde fluorskölja tänderna. Skoltandvården bekostade plast på tänderna för att dölja fläckarna. Så fort hon blev vuxen fick hon betala tandläkarräkningarna själv. 

Läs mer här »

Tog stora lån för att bli av med smärtor i käkarna

Bitvis har smärtan varit näst intill outhärdlig, men för några år sedan fick Sofie hjälp av en tandläkare att bli smärtfri. Det handlade om att ta bort metalliska lagningsmaterial i tänderna, ta bort rotfyllda tänder och göra rent i käkbenet. Nu är smärtorna borta, men kostnaderna blev stora och hon kommer under lång tid framöver att ha stora lån att betala av på. 

Läs mer här »

Medicinförgiftad -avled efter svåra plågor

Bernt hade Alzheimers sjukdom och blev inlagd för utredning på sjukhus. Där skulle han stanna några veckor, men i stället blev det flera månader på grund av medicinförgiftning. Totalt fick han 16 olika mediciner, trots att han inte tålde dem. Efter en tid avled Bernt i svåra plågor. Läs hans frus berättelse här nedan. 

Läs mer här »

Tandvårdsrädsla förstörde livet

En hårdhänt tandläkare höll inte på att få ut visdomständerna och efter det blev all tandvård en skräckupplevelse. Mediciner skapade muntorrhet och karies och till detta oskickligt gjorda fyllningar som trillade ur eller gick sönder. Kariesangreppen förvärrades, infektioner frodades och värken från tänderna var periodvis outhärdlig. KBT hjälpte inte mot rädslan.

Läs mer här »

Mångåriga och allvarliga bihålebesvär

En del medlemmar berättar de mest förfärliga historier om tandläkare som felbehandlat, hånat och slutligen helt förstört deras tandhälsa. Många andra hälsoproblem har också kommit i spåren av felaktiga material samt förstörda tänder och käkar. Efter metallsanering förbättrades hälsan men sedan kom bakslag med svåra bihåleinfektioner på grund av bakterieinfektioner i tandkött och käkben. Lennart Gottnersson berättar om sin synnerligen otrevliga och flera decennier långa tandvårdsresa plus om ett gott slut.

Läs mer här »

Tre års lidande på grund av tandlagningsmaterial

Läs Tobbes berättelse om hur en tandlagning gick helt fel. Nästan på en gång kom reaktionerna mot fyllningsmaterialet. Det svullnade upp mot höger öga och även skinkorna svullnade upp och blev hårda. Därefter kom en besvärande klåda, luftvägarna svullnade, andningen försvårades, hjärtat påverkades liksom allmäntillståndet. När tanden togs bort försvann alla besvär, men återkom i samband med att tanden bredvid lagades med samma material.  Ändå trodde inte tandläkare och läkare på honom.

Läs mer här »

Smärtfri i käken efter över 30 år

Käksmärta diagnostiseras ofta som trigeminusneuralgi, det vill säga smärta i ansiktsnerven. Smärtan strålar upp mot örat och ögat och i Sverige anses det inte finnas bot för sjukdomen. Trots det tillfrisknar en del efter att infektioner i käkbenet skrapats bort. Här berättar Lisbeth Svensson om en lyckad sådan operation. Över 30 år har hon haft värk i käken och nu har värken försvunnit efter tandläkarbehandling.

Läs mer här »

Tandställning förstörde livet

Stefan anser att han fått hela livet förstört att den tandställning han och förälrarna sa ja till under tonåren. Luftvägarna har ändrats så att han har svårt att andas och tungan får inte plats i munnen. Han har gått till mängder av tandläkare och läkare för att få hjälp att åtgärda problemen, men de hittar inga fel och anser att han inbillar sig problemen. 

Läs mer här »

Metallkänslig, men fick trots det metaller i tänderna

Vivi Anne berättar här om sin resa i tandvården med mycket värk och smärta och många andra symtom. Det började med en bro som gick sönder, en rotfylld tand, två olika proteser och sedan titanimplantat och metallkeramiska kronor ovanpå dem. Hittills har hon både lidit och betalat drygt 100 000 kr ur egen ficka för felaktig vård och senare för omgörning av den. Fortfarande är denna resa inte slut och kostnaden kommer att bli ännu större. 

Läs mer här »

Rättslös hos tandläkaren

Många tandläkare är bra och schyssta, men det finns de som är oskickliga eller gör misstag och inte erbjuder sig att stå för dina extra kostnader. Patienten får då betala för det som är fel och dessutom omgörningen. I värsta fall förlorar de också tänder.  Christina är  en av dem. 

Läs mer här »

Sjuk av titanimplantat

Eva blev sjuk direkt efter att hon fått ett titanimplantat. Det började med svullna armar, händer och fötter och fortsatte med kliande hudutslag, trötthet, koncentrationsproblem och det kändes som myror innanför huden. Tandläkaren förstod ingenting och gav antibiotika och senare kortison för att dämpa besvären. Efter fem veckor togs implantatet bort och symtomen försvann på en gång. 

Läs mer här »

Återfick hälsan efter ingrepp i käkbenet

Det började med infektion i en tand och rotfyllning. Käken smärtade och så småningom uppträdde ögoninflammation och alla symtom fanns på vänster sida där den onda tanden fanns. Den drogs ut, men inte förrän hela käkbenet skrapades rent återkom hälsan. Läs mer om Siv Enebys väg tillbaka efter flera år av smärta och inflammationer. 

Läs mer här »

Amalgam togs bort och hälsan förbättrades

Kroppen ville inte, den var trött och blev alltmer svullen och plufsig. Mätningar visade höga kvicksilvervärden från munhålan och terapeuten pekade på alltför stor kvicksilverbelastning. Nu efter fem år är allt amalgam borta liksom den extrema tröttheten, mjölksyran i benen och tinnitusen. Läs Agnetas egen berättelse.

Läs mer här »

Sjuk när tandläkaren behandlade ilningar

Ann-Marie Pååg blev allvaligt sjuk då tandläkaren behandlade ilande tandhalsar. Det handlar om preparatet Gluma Desensitizer som används för att pensla tandhalsarna och därigenom täppa till dentinkanalerna. Mängder av symtom uppstod och finns delvis fortfarande kvar. Uppmaningen är: Läs på förpackningen och datasäkerhetsbladen innan du tillåter en viss behandling. 

Läs mer här »

Sjuk av metaller i tänderna

Det tog 25 år innan Lisbeth blev av med sina symtom. Först fick hon amalgam och guld i tänderna och blev bara sjukare. En naturterapeut uppmärksammade problemen med guld och amalgam. Istället fick hon titan och blev ännu sjukare.

Läs mer här »

Ska jag betala för tandläkarens misstag?

Tandläkaren har orsakat skada på Annas tand och misslyckades dessutom med en utdragning. För att fortsätta med tandutdragningen remitterades hon till specialist. Hon betalade hos tandläkaren plus hos specialisten. Ska det verkligen vara så? Läs Annas historia här. 

Läs mer här »

Bastubad gav Roger livet tillbaka

Från att ha varit svårt sjuk i tidiga barnaår har Roger Strömberg i mogen ålder lyckats förbättra hälsan så mycket att han känner sig friskare än någonsin. Sjukligheten inser han berodde på kvicksilverförgiftning. Redan i fosterstadiet fick han mycket kvicksilver då mamman lagade tänderna med amalgam, senare lekte han med kvicksilverkulor från sönderslagna termometrar och på detta kom hans egna amalgamfyllningar. Nu efter många års bastubadande har han blivit av med en stor del av kvicksilverbelastningen. Läs hans historia här.

Läs mer här »

Lyckad avgiftning

Tf:s medlemmar är ofta sjuka av amalgam eller andra metaller. Om man har dålig avgiftning stannar metallerna kvar i kroppen och påverkar på många oliksa sätt. Värk, extrem trötthet, huvudvärk, artros med mera är inte ovanligt. Läs här om hur Lennart Svanstedt blev av med sina besvär inklusive elöverkänslighet genom doktor Klingardts avgiftningskur. 

Läs mer här »

Färgämnen i mediciner orsakade eksem

Först sjuk av amalgam och guld och sedan många år senare svårläkta eksem på underbenen på grund av färgämnen i mediciner. I samtliga fall handlar det om känslighet för metaller. Okunskapen inom vården om metallers påverkan på hälsan medför många onödiga sjukdagar. Sådana undvikbara risker borde inte få finnas i vården. 

Läs mer här »

Fyra års onödigt lidande

Kjell hävdade hela tiden att de stora såren i munnen berodde på en ny bro som satts in då den gamla guldbron lossnade. Tandläkaren tog inte detta på allvar, men såg att Kjell var sjuk och han skickades därför till mängder av specialister. 

Läs mer här »

Kroppen ville bli av med rotfyllningsmaterialet

Kroppen protesterade då Anette satte in en rotfyllning i en framtand. Detta var 2013. Rotfyllningsmaterialet (kalciumhydroxid) rann ut i svalget. Feberfrossa och en knuta i armhålan var de problem som kom först. Allt såg dock bra ut på röntgen. Permanent guttaperka sattes in, men även detta "olösliga material" försökte kroppen bli av med. Värst var att mitt i all smärta, ögonproblem med mera skulle Anette försöka få tag i en tandläkare som var villig att dra ut rotfyllningen som såg så fin ut på röntgen. Läs Anettes berättelse.

Läs mer här »

Livet förstört av kvicksilver

Redan som fyraåring fick Bo Gustafson Modin symtom på kvicksilverförgiftning, men ingen kom på vad det var. Sedan dess har livet varit kantat av ljuskänslighet, ständig utmattning och kroniska smärtor. Sjukvården hittar inga fel och för det mesta har han förklarats som psykiskt sjuk eller inbillningssjuk. Han anklagar Socialstyrelsen för att inte ha velat se riskerna. 

Läs mer här »

Guld och amalgam har förstört mitt liv

Trettio år av Lisbeth Svenssons liv har gått till spillo på grund av ett guldstift med amalgam ovanpå. Hon hade smärta i ansiktsnerven och efter en tid spred sig värken till hela kroppen och hon kunde knappt gå. Amalgamsaneringen gjorde att smärtan i kroppen delvis försvann, men istället kom koncentrationssvårigheter som gjorde det svårt att arbeta. Under de senaste fyra åren har hälsan dock förbättrats tack vare så kallade alternativa behandlingar. Läs hennes berättelse.

Läs mer här »

Rotspets gav tio års käksmärta

Kvarvarande rotspets orsakade 10 års smärta för Per Nordin. Han gick till mängder av specialister utan att de kunde hitta något fel. Han fick beskedet att de inte kunde göra mer och han skulle därför få lära sig att leva med smärtan. Slutligen när värken var som värst hittade han genom Tandvårdsskadeförbundet en tandläkare som förstod att en mycket liten del av en rot fanns kvar i käkbenet och orsakade det långvariga smärttillståndet. Så fort tandläkaren rensat käkbenet och fått bort den lilla rotspetsen försvann värken. 

Läs mer här »

Metallerna orsakade värk och stelhet


Britta som är 65 plus har varit frisk i hela sitt liv. Men när hon satte in titanimplantat och metallbroar ovanpå dem blev hon väldigt sjuk. Hela livet förändrades och hon hade kraftiga spänningar i käkarna och besvären blev bara värre. Det var stelt i käkregionen, det gjorde ont och spände och hon kunde knappt öppna käkarna. Det blev svårt att prata och tugga och värken gjorde att sömnen blev allt sämre. I fyra år försökte hon få bort sina broar, men ingen tandläkare ville göra det.

Läs mer här »

Diagnosen kvicksilverförgiftad

Rose-Marie berättar att hon fick diagnosen kvicksilverföriftad för många år sedan och med den diagnosen fick hon också rätt till sjukpenning. Men när det kom till amalgamsanering fick hon betala själv trots att läkaren ansett att hon var kvicksilverförgiftad. Precis som många andra var Rose-Marie metallkänslig och när hon efter benbrott fick titanskruvar insjuknade hon i de gamla symtomen för att bli frisk så snart titanet togs bort. Läs Rose-Maries egen berättelse.

Läs mer här »

Tål inte titandioxid

Jag tillhör de lyckliga som blev sanerad vid amalgamenheten i Uppsala på 1990-talet. Hälsan har långsamt förbättrats, men i somras (2018) fick jag hjärtflimmer och senare en stroke. Jag fick mediciner och fann att många av dem innehåller titandioxid. Stod på mig krävde titanfri medicin, men fick en känsla av att personalen främst ansåg att känslighet mot titan var inbillning.

Läs mer här »

Symtomen försvann efter extraktion av tand

Det går nog över tänkte Lena under 15 års tid. Besvären fortsatte trots många provtagningar och åtgärder. Först när en rotfylld tand togs bort försvann besvären. Läs Lenas egen berättelse om de svåra åren och hur fort förbättringarna inträffade när rätt åtgärd vidtogs.

Läs mer här »

Tandsköterska och sjuk av amalgam

Margaretha Molius har länge varit Tf:s förbundsordförande. Här finns en kort beskrivning som publicerats i Tf-bladet nr 2/18 om Margerthas problem som tandsköterska och som senare ledde till ett långvarigt engageman mot amalgamanvändning i tandvården. I boken "Var så god nästa" beskriver hon mer i detalj om sjukdomar, insikter om amalgamets faror och hur myndigheterna ljugit och hanterat riskerna med amalgam i tandvården. 

Läs mer här »

Borrning i amalgam gav ledproblem

Fortfarande år 2018 borrar tandläkare i amalgam. Berit fick allvarliga ledproblem efter bortborrning av två amalgamfyllningar utan skydd. Hon avslöjar med sina frågor tandläkarnas totala okunskap om riskerna med amalgam.  

Läs mer här »

Sjuk efter bortborrning av amalgam

Det började med illamående, sprängande huvudvärk och dimsyn strax efter bortborrning av en amalgamfyllning. Sofia Hålén blev kvicksilverförgiftad då tandläkaren bokstavligt borrade bort en enda amalgamfyllning. Vid borrning i en sådan fyllning frigörs mängder av kvicksilverånga som går direkt till inandningsluften och ner i lungorna. 80 % av kvicksilvret tas upp och transporteras till kroppens organ. En kunnig tandläkare borrar aldrig i amalgamfyllningen utan runt den, spräcker den och ser till att plocka ut den i bitar. 

Läs mer om Sofias problem via denna länk

Bemötandeproblem

Ska man behöva bli betraktad som psykisk sjuk bara för att man är känslig mot metaller och el? Så var det för Britt-Marie som av olika anledningar varit mycket på vårdcentralen och sjukhuset under året. Särskilt mycket besvär uppträdde då hon låg inlagd på sjukhus i en mycket elintensiv miljö. Hon blev betraktad som psykiskt sjuk när hon ville komma till ett elsanerat rum och personalen vägrade låta henne byta rum.

Läs Britt Maries egen berättelse om hur hon behandlats av läkare. Det är långt till den patientnära vården.

Foglossning, stel i leder och olidlig värk

Från att ha förberett sig för ett liv i rullstol återfick Pia Björemark livet efter amalgamsanering. Hon var helt enkelt kvicksilverförgiftad. Hon kom efter lång tid på att hennes symtom startade med urborrning av en stor amalgamfyllning, vilket gjordes utan skydd. Detta är en berättelse från 2011, men fortfarande lika aktuell då vi får många rapporter  om att tandläkare borrar direkt i amalgam utan skydd för patienten. 

Se mer här

Titan gav hjärtbesvär

Meta Kjellgren fick allvarlig sjukdomssymtom av en titankrona. Hjärtat rusade, hon blev enormt trött och blev andfådd så fort hon rörde sig, fick utslag, obehag i munnen och stelhet i lederna. Varken tandläkare eller läkare ville tro att titankronan orsakade symtomen. På akuten fick hon efter mängder av undersökningar diagnosen kroniskt trötthetssyndrom. Besvären försvann efter borttagning av titankronan. 

Lyssna på Metas berättelse och tandläkare Erik Davidssons kommentarer.

Kvicksilver, titan och epilepsi

Berit Köhler medlem i Tandvårdsskadeförbundet Stockholmsdistrikt har haft epilepsi så gott som hela sitt liv. Hon är efter amalgamsanering betydligt bättre än tidigare och från att ha haft flera anfall per dag har hon nu något per månad. Dock är hon fortsatt känslig för metaller. Titanskruv i en tå gav exempelvis ökade epileptiska anfall. Nu har tandläkaren föreslagit titanimplantat, vilket Berit har erfarenhet av att det ökar antalet epileptiska anfall markant. Ändå säger landstinget i Stockholm att hon inte har rätt att få ersättning för annat än titan. Väljer hon Zirkonia-implantat får hon alltså betala det själv. 

Läs mer här »

Tål inte titan

I Tf-bladet har två kvinnor berättat att de inte tål titan.Helena Augustsson tålde inte en titankrona hon fick för många år sedan. Den togs bort och hon tillfrisknade. Därefter fick hon titan i foten då hon opererade den. Såret vägrade läka och fick alla möjliga konstiga symtom. Efter borttagning av av titanskruven läkte såret och symtomen försvann. Meta Kjellgren är ytterligare ett exempel på en person som blev sjuk av titan. För hennes del handlade det om en titankrona som gjorde att hon fick hjärtbevärk, svårighet att tugga och svälja och mycket mer. Så fort titankronan togs bort försvann besvären  - en del omedelbart och andra efter några dagar.

Läs mer här »

Tvingas betala för tandläkarens oskicklighet

Thomas Sundbergs fyllningar gick sönder kort efter tandläkarbesöket och han bedömer att tandläkaren varit oskicklig. Trots det ville inte folktandvården ta ansvar och de ekonomiska konsekvenserna av att byta dem. Under två års tid har Thomas bråkat med tandvården utan att få rätt till ersättning och han måste själv betala omgörning. Inte heller anmälan till IVO eller landstingens allmänna försäkringsbolag har hjälpt.

Läs mer här »

Mina tandproblem - om infektioner i käkarna och 15 års lidande

Carina har haft många och långvariga  besvär, som senare visade sig orsakas av infektioner i tänderna.  Varbölder i ansiktet, värk och tryck i käkarna, trötthet, värk i nacke och huvud, stelhet i leder, kryp i benen, cirkulationsbesvär, ömma fotsulor, högt blodtryck, dimmig tankeverksamhet och vallningar är problem som drabbade Carina under 15 års tid.

Läs mer här »

Rotfyllning gav 30 års lidande

Kort efter en rotfyllning fick Agda kramp i ögonlocken och efter en tid kramp i halsen, vilket  ledde tll svårighet att prata. Symtomen fortsatte under 30 år med mycket allvarliga problem. Besvären var svåra och så fort krampen satte in var det svår att se och röra sig och talförmågan försämrades kraftigt. Läkarna hittade inga fel och till slut fick hon det giftiga ämnet botox runt ögonen och i stämbanden. Läs hennes berättelse.

Läs mer här »

Kvicksilverförgiftad av sina amalgamfyllningar

Pia var sjuk under många år innan hon kom på att det var amalgamfyllningarnas läckage av kvicksilver som förgiftad henne. Vid provtagning hade hon skyhöga kvicksilverhalter i kroppen. Inte konstigt att hon var så sjuk, hade ont i hela kroppen, kunde knappt röra sig, hade livlös hud och risigt hår. Läkarna kunde inte hitta några fel, trots att Pia bara blev sämre. En doktor trodde det var reumatism, men sedan stämde ändå inte symtomen. Det var först när en kompis flera år senare nämnde amalgam som Pia plötsligt kopplade samman försämringen med ett tandläkarbesök då en amalgamfyllning gått sönder.

Några månader efter borttagning av amalgamet började livet återvända och nu fungerar allt som vanligt igen. Några besvärliga och bortkastade år blev det ändå, men Pia är förstås glad att hon återfått livet. Läs mer i artikeln i Året Runt.

Till artikeln

Metaller gav symtom på Parkinsons sjukdom

Veterinären Hanne Koplev blev tidigt sjuk med skakningar och Parkinsonliknande symtom. Mediciner hjälpte inte och hon slutade med dem. Höga halter metaller gjorde att hon påbörjade avgiftningskurer. Nu många år senare är hon inte helt frisk, men betydligt bättre än tidigare och har inte fått den försämring som är vanlig hos parkinsonpatienter. Hon blir hela tiden bättre, men måste tänka på att inte bli stressad eller på andra sätt missköta sig. Läs Hannes egen historia.

Läs mer här »

Beror symtomen på kvicksilver och amalgam?

Undrar du om de egna symtomen kan bero på amalgam- och kvicksilverförgiftning? Läs flera olika personers egna berättelser på den norska hemsidan “No amalgam”. Berättelserna redovisar symtom som är vanliga, riskerna med att ta bort amalgam för fort och mycket mer. Läs och begrunda. Kanske känner du igen dig. Vill du sanera? Kontakta Tandvårdsskadeförbundet först för råd och hjälp. Att ta bort amalgamfyllningar utan skydd kan skapa mer besvär än vad du redan har. Det kan faktiskt vara livsfarligt.

Till de norska berättelserna

Elöverkänslig av titanimplantat

Tänderna är viktiga både för utseendet och förmågan att tugga. Jan Söderqvist bestämde sig för att sätta in implantat för att få snygga och väl fungerande tänder. Eftersom han tidigare haft problem med amalgam bestämde han sig för att använda metallfria implantat så kallade zirkonia-implantat. Han sökte upp en tandläkare van att sätta in sådana implantat. Men hör och häpna tandläkaren lyckades övertyga honom om att titanimplantat var bättre. Jan lät sig övertygas och kom hem med titan i käkbenet. Så gott som omedelbart inträdde huvudvärk och vid datorn gick det inte alls att sitta då det hettade och sprängde i huvudet.

Tre veckor senare togs titanimplantaten bort och huvudvärken försvann omedelbart och nu är det inte längre problem att sitta vid datorn. Kostnaden fick Jan själv stå för och frågan är om han nu har råd med metallfria alternativ. Lä hela hans berättelse genom att klicka på länken nedan.

Till Jans berättelse (pdf)..

Livsfarligt med titanimplantat

Förgiftad av sina titanimplantat! Efter varje nytt implantat ökade symtomen och bland dessa fanns bihåleinflammationer, gula naglar och personlighetsförändringar, dvs typiska symtom på titanförgiftning. Marie tog tidigt upp misstankar om titanet som orsak till sin mans allvarliga sjukdomar. Den tanken viftades bort både av läkare och tandläkare och de sa tydligt ifrån att titan var ett inert material och att det inte kunde ge några biverkningar. Hade Maries oro tagits på allvar skulle livet utvecklats annorlunda. Läs denna gripande berättelse om Jan Björkmans sjukdom och död.

Min historia tog slut

Läs mer här »

Om jag lyssnat på svensk sjukvård hade jag aldrig blivit frisk

“Hjälp jag vill bli frisk” är titeln på Siw Ingvarssons berättelse om långvarig sjukdom, smärta och nära-döden-upplevelser, men också om vägen tillbaka mot bättre hälsa. Precis som för många andra en strid med sjukvården om att bli trodd och sökandet efter orsaken till problemen. Först efter långvarigt (och onödigt) lidande förstod Siw att kvicksilvret i hennes amalgamfyllningar var orsak till problemen. “Hade jag lyssnat på den svenska sjukvården hade jag inte varit i livet i dag”, skriver hon avslutningsvis.

Läs mer här »

Ökade besvär av oförsiktig amalgamsanering

Besvären fanns sedan i realskolan då jag fick många amalgamfyllningar, berättar Maj Pettersson. Hon genomgick amalgamsanering – snabbt och utan skydd. Symtomen förvärrades och hon blev mycket sjuk, men förstod inte kopplingen till den snabba amalgamsaneringen. Först några år senare när hon kom till en tandläkare med kunskaper om kvicksilverpåverkan från amalgamfyllningar blev hon sakta friskare. Tillfrisknandet fortsätter och trots sina 75 år känner sig Maj piggare än hon var som 50-åring.

Läs mer här »

Höftimplantat i titan utlöste amalgamproblem

De stora besvären startade efter en höftoperation då titan användes. Plötsligt uppstod problem som tinnitus, ledvärk, förstoppning/diarré, dimsyn, muntorrhet och feber. Först då började denna 50-åriga kvinna fundera över sina amalgamfyllningarna. Hon kom ihåg att hon som liten alltid mådde illa och kräktes under några veckor efter att amalgam satts in. Omfattande allergier uppträdde i 20-årsåldern och hon drogs med ständiga urinvägsinfektioner. Ellionor Jarlson berättar här sin historia.

Läs mer här »

Yr och svimfärdig

Vi värmde kopparamalgam över öppen låga och knådade amalgam med bara händerna. “Det är helt ofarligt”, sa tandläkaren. Margaretha blev väldigt sjuk och kunde inte fortsätta som tandsköterska. Hon upplevde det som om hade en glaskupa över huvudet, tappade koncentrationsförmågan, blev yr, svimfärdig och togs in på sjukhus. Läs mer om Margarethas berättelse via länken nedan.

Till artikel i Tf-bladet.

Gunilla Woldes historia

Tecknaren och författaren Gunilla Wolde tog bort den första amalgamplomben 1986. Om den allvarliga krisen då hon knappt trodde livet skulle fortsätta har hon gjort en fin, men också hemsk bildberättelse. Många andra amalgamsjuka känner igen sig.

Gunilla Wolde skriver själv till inledning av sin bildberättelse så här:

?Det är inte en sinnessjuk som berättar?det är bara en kvinna i lägre medelåldern som drabbats? ?

Gunilla kom tillbaka till livet efter amalgamsanering, men innan dess var det många läkarbesök, undersökningar och provtagningar och läkare som bara trodde det var psykiskt. Se mer länken nedan.

Till berättelsen

Läste om amalgamsjuka i en tidning

En ung kille berättar att han redan som 8-10-åring fick problem att svälja, fick många allergier, yrsel och återkommande halsinfektioner. Vid 16 år började migränanfallen och slutligen hade han problem med magen, värk i leder, tungsveda och tröttheten blev till slut så allvarlig att han varken kunde arbeta eller studera. Amalgamsanering gjorde att han tillfrisknade, men det var en lång resa dit.

Läs mer här »

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)