Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandhälsoförbundet

Evidens saknas för fluoridtandkräm

 Av en ny reviewartikel framgår att det saknas evidens för fluorid i kariesförebyggande syfte. Mer forskning efterlyses, men Tandhälsoförbundet förordar istället tandkräm med hydroxiapatit som är tandens naturliga beståndsdel och som inte tycks ge fluorets negativa effekter. 

Läs mer »

Provtagning av metaller

Har du hälsoproblem som kanske orsakas av kvicksilver från amalgam? Kan man ta prover som påvisar höga halter i kroppen? Möjlighet finns att kontrollera kvicksilver i blod, urin och hår. Man kan också kontrollera eventuella minnesceller mot kvicksilver eller andra metaller. Men sällan hjälper sjukvården till. För det mesta behöver du själv betala provtagningen.

Läs mer »

Bakteriers betydelse för virusförsvaret

Forskning visar att allvarliga effekter av covid-19 är förhöjt hos personer med tandlossningssjukdom. Bakterier vanliga vid tandlossning kan således försämra försvaret mot virus. Bakterierna hindrar signalsubstansen interferon att fungera och försämrar dessutom den naturliga aktiveringen av gener som signalerar ökad bildning av interferon vid virusinfektioner. 

Läs mer »

Sepsis - var femte dör

Sepsis kallades tidigare för blodförgiftning och många drabbas. Omkring 50 000 personer får varje år sepsis och var femte dör. Symtomen beror främst på infektioner som urinvägsinfektioner, hjärnhinneinfektioner, hudinfektioner med mera. Sannolikt påverkar även infektioner i tandkött och tandrötter risken för sepsis.

Läs mer »

Mineralet selen viktigt för hälsan

Selen binder kvicksilver och bidrar till att tungmetallen utsöndras, men selen har också många andra positiva effekter på hälsan. Selenbrist är därför allvarlig och kan leda till sämre immunförsvar, sämre funktion på sköldkörteln, sämre spermiekvalitet och mycket annat. Flertalet svenskar har selenbrist. 

Läs mer »

Om alla har råd att gå till tandläkaren

Bakterier från munhålan kan påverka resten av kroppen. Nu bekräftar ny forskning att risken för kroniska sjukdomar inklusive mentala problem ökar om man har tandlossningssjukdom. Detta visar tydligt hur viktigt det är att alla har råd att gå till tandläkaren för att förebygga problem. Sjukvårdens kostnader skulle kunna minska betydligt om befolkningens tandhälsa förbättras. 

Läs mer »

Sida 1 av 657 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)