Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandhälsoförbundet

Socialstyrelsen vill inte kännas vid amalgamet

Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården är nu slutligt beslutade och utlagda på myndighetens hemsida. Tyvärr har inte många korrigeringar gjorts efter remissrundan. Fortsatt finns inga riktlinjer för amalgamsanering eller borttagning av käkbensinfektioner och det är precis som om myndigheten förtränger dessa problem. Främst är riktlinjerna till för beslutsfattare, men tandläkare kommer förstås också att följa dem. 

Läs mer »

Bättre diagnosverktyg behövs för käkinfektioner

Med gängse röntgenmetoder i tandvården är det svårt och ibland omöjligt att diagnostisera infektioner inuti käkbenet. Käkbenet kan behöva öppnas, men få svenska tandläkare vill ogärna göra det saknas indikationer på röntgen. Därför kan patienter gå i åratal med kroniska sjukdomar och oförklarliga symtom som beror på dolda infektioner inuti käkbenets märg. Den tyske forskaren Johann Lechner har utvecklat intressant diagnosmetodik. 

Läs mer »

Näringens betydelse för kariesutvecklingen

Redan tandläkare Weston Price, aktiv under första hälften av 1900-talet, poängterade näringens betydelse för att utveckla bra tandhälsa. Han gjorde flera försök med näringsriktiga luncher som gjorde att elevernas tandhälsa förbättrades, de orkade mer och kunde fullfölja sina studier. Modern forskning ger Weston Price rätt.

Läs mer »

Hösten innebär ökat D-vitaminbehov

Nu är hösten här och solens strålar ger oss inte längre särskilt mycket D-vitamin. Dags att påbörja tillskott. D-vitamin har många olika funktioner och är viktiga för tänderna bland annat genom att förbättra remineraliseringen och möjligheten att ta upp och behålla kalcium i kroppen.

Läs mer »

Tungträning mot käksmärta?

Diagnoser som trigeminiusneuralgi och temporomandibulär dysfunktion (TMD) innebär mycket smärta i käkarna och ansiktsnerven. Ofta kommer intensiv och kraftig smärta plötsligt och utan förvarning. Besvären är plågsamma och tyvärr finns sällan hjälp att få i sjukvården. Borttagning av infektioner inuti käkbenet kan hjälpa, men det finns också andra orsaker som handlar om tungans position i gommen. 

Läs mer »

Att upptäcka åderförkalkning hos tandläkaren

Tandläkarna har viktiga funktioner i folkhälsoarbetet. Nu har studier i Umeå visat att tandläkaren kan upptäcka förkalkning och förträngningar i halspulsådern. Detta som bifynd vid panoramaröntgen. Detta visar återigen vikten av att tandläkare deltar aktivt i folkhälsoarbetet. För detta krävs dock ändrad utbildning och fortbildning. 

Läs mer »

Sida 1 av 690 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)