Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandhälsoförbundet

Kvicksilver – en fara för människa och miljö

Med anledning av den internationella dagen för biologisk mångfald publicerades en ny studie om de djupgående socioekonomiska konsekvenserna av kvicksilver. Vi vet redan att ämnet påverkar tandhälsan och människokroppen, men faktum är att även den biologiska mångfalden påverkas negativt.

Läs mer »

Mycket låg evidensgrad i tandvård

Tandhälsoförbundet och dess medlemmar får ofta höra att metoder vi finner effektiva saknar evidens. Ordet evidens används då för att avvisa vissa icke-etablerade metoder. Men hur är det med evidensstyrkan generellt i konventionell tandvård? Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården visar på väldigt låg evidensgrad. 

Läs mer »

Fri från käksmärta

I den här filmen berättar en tysk kvinna om sin man som haft bitvis olidliga käksmärtor under flera år och tillfrisknade efter att han tog bort inflammationer i käkbenet. Men det tog tid att hitta en tandläkare som kunde ge diagnos och behandla. 

Läs mer »

Käkproblem vanliga - bristfällig kunskap i tandvården

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet anses ställa tandvården inför flera utmaningar, bland annat upplever tandläkare stor osäkerhet inför problematiken. Tandhälsoförbundet (Tf) har försökt intressera tandläkare för käkbensproblematiken, men med dåligt resultat. Socialstyrelsen och IVO motarbetar effektiv behandling genom att vettiga riktlinjer saknas och att tandläkare som med framgång behandlar sådan problematik motarbetas.

Läs mer »

Informera om säker amalgamsanering

Ute i världen pågår utfasning av amalgam i tandvården, främst av hälsoskäl. Mellan tre och fyra miljoner människor har fortfarande amalgam i tänderna i vårt land. Tandläkare putsar, borrar eller tar bort amalgam rutinmässigt. Trots det finns inga riktlinjer för amalgamsanering. Tandhälsoförbundet anser att Socialstyrelsen snarast bör göra tillägg med riktlinjer för amalgamsanering då många människor annars riskerar bli sjuka. 

Läs mer »

Fler länder fasar ut amalgam

Det afrikanska landet Zambia har under drygt två decennier fasat ut användningen av amalgam. Nu är ett totalt stopp för amalgam nära förestående. Charlie Brown, ordförande i organisationen World Allians for Mercury-Free Dentistry, har medverkat till detta kommande amalgamförbud.

Läs mer »

Sida 1 av 724 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)