Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandhälsoförbundet

Amalgamfri - ny sång som del i kampen i USA

Sången om att bli amalgamfri (Mercury Free) är en del i kampen för att förbjuda amalgam i USA. Lyssna på sången. Den är inte riktigt aktuell i Sverige eftersom vi redan har ett förbud. Men trots det har tandläkare och Socialstyrelsen inte erkänt att amalgam är hälsofarligt. Inte heller har några politiska beslut fattats om gratis amalgambyte för alla som vill det. 

Läs mer »

Hjälpte många amalgamskadade

Tandläkare Sten-Olof Grönquist har gått ur tiden. Han började amalgamsanera patienter redan på 1980-talet och upptäckte att många tillfrisknade från kronisk trötthet och många andra sjukdomar efter att amalgamet tagits bort. Han stöttade därefter dåvarande Tandvårdsskadeförbundet (Tf) och deltog i många uppvaktningar av politiker och tjänstemän och betydde mycket för Tf:s framgångar. 

Läs mer »

Majoriteten vill förbjuda amalgam

EU har genom en frågeenkät bett folk i de olika länderna att berätta hur de ser på kvicksilver i tandfyllningar och olika produkter. Intressant är att hälften av svaren kom från vanliga medborare i EU. Därnäst  kom företag (19%) och ideella organisationer (14 % och en av dem är Tf). Frågorna gällde bland annat amalgam i tandfyllningar. En tydlig majoritet för förbud mot amalgam fanns. 

Läs mer »

Förebygg tandskador

Att sköta sina tänder och förhoppningsvis slippa karies, frätskador, tandlossning med mera är angeläget. Ändå har hittills Folkhälsomyndigheten inte tagit ansvar för att förbättra tandhälsan. I dag har de flesta bättre tandstatus än för 30 eller 40 år sedan, men det finns ändå riskgrupper och även alla vi som sköter tänderna kan råka illa ut av många olika skäl. Vad ska man då tänka på för att få bra tänder?

Läs mer »

Vad innehåller keramen zirkonia?

Zirkonia är en keram som består av zirkoniumdioxid och ytterbiumtrioxid. Om man tillsätter mer ytterbiumtrioxid förbättras färgegenskaperna, men samtidigt försämras hållfastheten. Det är så klart ett dilemma. Keramen zirkonia är också hård och svår att bearbeta för tandläkaren. Tandhälsoförbundet anser ändå att den är bättre än implantat av titan.

Läs mer »

Hur bli av med infektioner inuti käkbenet?

Det är svårt att få rätt hjälp av svenska tandläkare om man har problem med infektioner i rotfyllda tänder och/eller i käkbenet. Få tandläkare är beredda att ens ta bort en rotfylld infekterad tand och än mindre gå in och skrapa rent inuti käkbenet. Anledningen är att de är rädda att förlora sin tandläkarlegitimation. Svenska patienter kan därför behöva söka hjälp i Tyskland eller andra Europeiska länder. 

Läs mer »

Sida 1 av 683 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)