Bernt hade Alzheimers sjukdom och blev inlagd för utredning på sjukhus. Där skulle han stanna några veckor, men i stället blev det flera månader på grund av medicinförgiftning. Totalt fick han 16 olika mediciner, trots att han inte tålde dem. Efter en tid avled Bernt i svåra plågor. Läs hans frus berättelse här nedan. 

Berättelsen om Bernt och hans onödiga lidande

Bernt Bergfors (min man) blev inlagd på geriatriken den 29 februari 2021 för att utredas för sitt hjälpbehov på grund av Alzheimers sjukdom. Meningen var att han skulle stanna där under en till två veckor och därefter komma hem igen eller till ett särskilt boende. 

Det handlar om bestämmelserna i vår kommun, som säger att man inte kan få ett permanent boende förrän man haft mycket hemtjänst. Vi hade klarat oss utan sådan särskild hjälp då Bernt klarade sig bra själv, vi kunde vara ute och promenera och det gick bra för mig att ta hand om honom.

Ramlade och åkte till akuten
Det som blev problem var att Bernt klev upp på nätterna och trodde att han skulle iväg till sitt arbete och därför blev det dålig sömn för mig. Tidigare i februari hade han varit på årligt besök och testats med MMSE till 19 poäng, ett test som har 30 poäng som maxpoäng. 

Trots minnesproblem kunde vi dagligen gå promenader på ca 3000 steg. Bernt kunde duscha och klä sig själv och det var aldrig problem att gå på toaletten. Det var egentligen bara nätterna som till slut blev alltför betungande och därför kändes det angeläget att han fick ett annat boende. 

Problemen började egentligen den 19 februari då Bernt ramlade olyckligt innan ett toalettbesök. Han slog sig allvarligt i nacken med kraftig smärta. Vi fick åkte in till akuten där han röntgades, men som tur var blev det ingen fraktur. Vid akutbesöket sattes en kateter in, trots att jag informerade om att Bernt aldrig haft problem med att tömma blåsan.

Katetern orsakade urinvägsinfektion, så vid inläggningstillfället den 29 februari var han lite nedsatt i kondition. Han kunde i alla fall gå själv från parkeringen in till kliniken.

Tidigare sjuk av mediciner
I början av demenssjukdom var Bernt nedstämd och fick prova två olika psykofarmaka. Enda resultatet var att han fick dålig balans och ramlade handlöst och därför avslutades dessa kurer. På geriatriken hade hans läkare förordat att han skulle prova Galantamin, en medicin som ges mot demenssymtomen och det gjorde han.

Den första månaden på låg dos, ramlade han ett par gånger och knäckte sannolikt ett revben. Medicineringen fortsatte trots detta. Efter en tid fördubbla dosen, vilket ledde till att han knappt kunde stå efter några dagar. Han mådde också illa och flera tecken tydde på förgiftning.

I samråd med Geriatriken avslutades medicineringen och Bernt piggnade till och blev som vanligt igen. Till saken hör att Bernt haft en leversjukdom som gör att detta organ inte fungear som det ska. Allt detta har läkarna nformerats om och det fanns anteckningar i journalen om att han inte tålde medicinerna. 

Ändå startades medicinering på prov vid inläggningen, med en annan demensmedicin, Ebixa. Jag  som närmast anhörig informerades inte om detta och jag kunde inte heller besöka honom på grund av corona-utbrottet.

Efter tre dagar finns anteckning i journalen att Bernt ramlat och blivit aggressiv mot medpatienter. Detta fortsatte och man satte in ytterligare en medicin som var lugnande samtidigt som dosen av den första fördubblades. Fallen fortsatte och det aggressiva beteendet också.

Den tredje veckan blev Bernt ordentligt personlighetsförändrad och läkarna beslöt att ta bort de två medicinerna, men att sätta in en ny. Först i det skedet blev jag informerad och förstås chockad över att han fått mediciner, trots tidigare erfarenheter.  Allvarligt var också att läkarna inte samrådde med mig,som ädå hade erfarenhet av hur han mått tidigare.

Jag protesterade kraftfullt mot att den tredje medicinen skulle sättas in, men förgäves.

Leversjukdom satte ner kapaciteten
Bernt har tidigare haft autoimmun hepatit, en leversjukdom som han behandlades för i USA. Behandlingen lyckades och därefter har han haft normala levervärden. Dock kan man tänka sig att han har en medfödd känslighet och att leversjukdomen ändå skapat sämre tålighet mot gifter.

För smärtan i nacken vid fallet i februari fick han en ganska stor daglig dos Paracetamol. Kort därefter fick han antibiotika för urinvägsinfektion, betablockare på grund av hjärtats extraslag. På sjukhuset fick han ytterligare tre olika preparat på grund av hans Alzheimer, aggresivitet och oro. Det är mycket troligt att hans kropp därigenom nådde gränsen för vad hans lever förmådde metabolisera.

Bernt försämrades kraftigt av medicinerna och kunde inte åka hem på permission ens över påsk då symtomen eskalerade. Jag fick inte heller besöka honom på grund av Covidsituationen. I telefon sa han vid två tillfällen att "de håller på att ta ihjäl mig och jag vet inte hur jag ska komma mig härifrån".

Jag hade ideliga samtal med olika läkare för att begränsa medicineringen, men förgäves. Det sattes bara in fler preparat i försök att dämpa honom. Bernt blev försöksutskriven, men jag klarade inte av att ta hand om honom då och vände mig till kommunen för korttidsboende. Där eskalerade hans tillstånd ytterligare, han hade psykossymtom och han blev polishämtad tillbaka till geriatriken.

Jag visste att det handlade om medicineringen och bad läkarna återigen att ta bort  utan att dealla läkemedel. Ingen som helst hänsyn togs till vad jag sa. Då ingrep en god vän sedan 50 år, som är läkare, emeritus. Han skrev ett brev om att medicineringen borde avbrytas för att Bernts lever skulle få chans att återhämta sig. Nu fick han urinsepsis kanske på grund av att Bernt försökt dra bort sin kateter åtminstone två gånger. 

Medicinförgiftad
Vid den första försöksutskrivningen märkte jag att Bernt fått en flåsande andning, en vanlig biverkan av Ebixa enligt Fass. Senare fick han ordentlig hjärtsvikt och persisterande förmaksflimmer som biverkningar av medicinen. Dessutom föll han sammanlagt mer än 20 gånger under dessa månader. Han fick ordentliga sår och blånader på huvudet och hann röntgas två gånger för detta. Allt var egentligen medicinernas fel.

Efter den slutliga utskrivningen från geriatriken till korttidsboende kom han på bår. Inom några månader hade han tappat förmågan att gå, att svälja, andningen hade försämrats liksom hjärtat och humöret påverkades i allra högsta grad. Laxermedel gav slentrianmässigt, till och med när han haft diiarre på grund av intravenös antibiotika mot den sepsis han ådragit sig. En kväll var han så dålig att personalen och jag trodde att han var döende. Efter att ha fått tömma magen för tredje gången det dygnet piggnade han till något.

I slutskedet fick han morfin, vilket orsakde vanföreställningar. Bernt såg alldeles skräckslagen ut och nöp fast mina handleder för att värja sig. Jag sa till om att morfinet inte lugnade utan tvärt om gjorde honom orolig. Då tog de faktiskt bort morfinet. Sammanlagt fick Bernt 16 olika läkemedel. Det började med antibiotika mot en urinvägsinfektion den 19 februari och sedan fortsatte medicineringen då han lades in på sjukhus den 29 februari till utskrivningen den 11 juni. 

Avled efter flera månaders onödigt lidande
Måndagen den 21 juni avled Bernt efter flera månaders brutalt lidande som inte bara påverkade honom utan också oss anhöriga. Jag är övertygad om att Bernt medicinerats till döds. Jag försökte stoppa medicineringen utan att lyckas, jag hade kontakt med Patientnämnden två gånger då Bernt var på geriatriken, men inte heller den kunde ge någon hjälp. Som anhörig är man väldigt utsatt för läkarnas och vårdens godtycke. Så borde det inte vara. 

Jag har efter Bernts död gjort en anmälan till IVO och fått meddelande att fallet skall utredas. Jag hoppas det ska hjälpa andra med svårighet att tåla mediciner.

Mona Bergfors
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)