Våra filmer

Här läggs förbundets filmer ut. Det är allt från informationsfilmer till föredrag och korta inslag med fallrapporter. Se också Distrikt Skånes hemsida

Inflammationer i käkbenet, diagnostisering och behandling

Inflammationer i käkbenet kan skapa många hälsobesvär. De kan orsakas av bakterier från rotfyllda tänder, trauman vid tandutdragning, ofullständig läkning efter extraktion av tänder eller av blodproppar i käkbenets små blodkärl. Kanske finns också andra orsaker. Tandhälsoförbundet bjöd in den tyska tandläkaren och forskaren Johann Lechner för att berätta om risker med inflammationer i käkbenet, bildning av cytokinen RANTES (CCL5) och hur den påverkar övriga kroppen. Inflammationerna läker inte ut av sig själva utan den fettliknande substansen som uppstår behöver opereras bort. Lechner berättade också om olika diagnosmetoder. 

Se filmen på Youtube »

Fri från käksmärta

Kraftig käk/ansiktssmärta drabbar en mindre del av befolkningen och diagnostiseras ofta som trigeminusneuralgi. En del kan bli fria från smärtan genom att ta bort infekterade rotfyllda tänder och/eller ta bort inflammerad vävnad i käkbenet.

Flera av Tandhälsoförbundets (Tf:s) medlemmar har blivit av med symtom som är eller liknar trigeminusneuralgi genom att tandläkaren tagit bort inflammationer inuti käkbenet. Dock finns ytterst få svenska tandläkare som gör detta och ännu färre läkare som förstår problematiken. Normalt ges enbart smärtlindrande medel och KBT för att man ska lära sig stå ut med smärtan.

Trigeminusneuralgi och andra former av käk/ansiktssmärta kan ha flera olika orsaker. Beror besvären på inflammationer eller infektioner i tänder och käkar finns dick möjlighet att bli av med symtomen. Se mer information i filmen och kontakta Tf om du vill veta mer. 

Se filmen på Youtube »

Föredrag om D-vitamin

Brist på D-vitamin har flertalet som bor i Norden. Läkaren och forskaren Mats Humble höll i februari 2021 ett föredrag om behovet av D-vitamin och vad brister kan orsaka. Arrangör var Tf:s distrikt i Kalmar. 

Detta föredrag ger grundläggande kunskaper om D-vitaminets verkan i kroppen och betydelsen för uppkomst av sjukdom. Även virussjukdomar som covid-19 berörs. Kunskap ges också om när på året huden syntetiserar D-vitamin och vilka födoämnen som kan tillföra D-vitamin. 

Se filmen på Youtube »

Vad är orthotropics? Om alternativa tandställningar och mer naturlig tandreglering.

Tandställningar är vanliga bland ungdomar i dag. I vissa regioner är det så många som 40 % som genomgår tandreglering på grund av för trånga käkar, över- eller underbett. Här berättar John Mew om en alternativ sorts tandsställning så kallat bioblock, vars uppgift är att mycket sakta se till att käkarna naturligt expanderar så att alla 32 tänder får plats. Se också tf:s hemsida.

Se filmen på Youtube »

Sjuk, men doktorn hittar inget fel

Doktorn hittar inget fel och provtagningen visar inga avvikelser. Ändå känner du dig frisk. Kvicksilver från amalgam kan ställa till många besvär. Lyssna på Tf:s medlemmar, tandläkare, läkare och forskare som kort berättar om erfarenheter och forskningsresultat. 

Se filmen på Youtube »

Sjuk av titan

Meta kände att det blev fel då hon fick en titankrona, vilket var hennes fjärde metall i tänderna. Hjärtat rusade, munnen kändes som sandpapper och tröttheten blev bara värre och värre. Eastmaninstitutet ville de inte ta bort kronan. Till slut togs kronan bort hon tillfrisknade omedelbart.  

Se filmen på Youtube »

Amalgam och avgiftning. Föredrag av Harald Blomberg

Föredrag av psykiater Harald Blomberg som träffat många amalgamskadade patienter. Han berättar om avgiftning och att det ofta fattas vitaminer och mineraler. Många kommer igång med avgiftning av kvicksilver när de förbättrar näringsstatusen. Harald Blomberg gick bort våren 2020.

Se filmen på Youtube »

Immunologiska effekter av metaller

Föredrag av professor Vera Stejskal om hur kroppen påverkas av metaller. Hon redovisar också forskning om hur immunförsvaret reagerar på metaller och presenterar också testet Melisa för att mäta minnesceller mot metaller. Föredraget är från 2015 och var ett av de sista föredrag Vera höll innan hon avled några år senare.

Se filmen på Youtube »

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)