Tandhälsoförbundet

Tandhälsoförbundet är tandvårdens patient- funktionshinderorganisation. Förbundet ger rådgivning till medlemmar och arbetar för giftfri och säker tandvård och att tandvård ska ingå som del i den allmänna hälso- och sjukvården. Förbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Medlemskap kostar 225 kr per år. Anmäl/betala via hemsidan eller kontakta Peter Wolter. Medlemsregistret hanteras av företaget Föreningssupport/Bizsys.

För gåvor, betalning av beställt material etc används Tf:s bankgiro 226-4885 i Swedbank.
Till förbundets stadgar
Till förbundets policy för personuppgiftshantering

Kansli

Tandhälsoförbundets huvudkontor
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
e-post: info@tf.nu eller för medlemsfrågor kansli@tf.nu

Frågor om besvär relaterade till tänderna: fragor@tf.nu

 

Tf-bladet (utkommer med 4 nr/år)

Redaktör
Katarina Mattsson
e-post: redaktionen@tf.nu

Ansvarig utgivare
Ann-Marie Lidmark
Kölnagatan 6
120 64 Stockholm
e-post: lidmark@tf.nu

Styrelse


Förbundsordförande

Ann-Marie Lidmark

Kölnagatan 6
120 64 Stockholm

tel 070-742 79 57
e-mail: lidmark@gmail.com

Vice ordförande

Ulrika Åberg

Stjärnvägen 29
541 55 Skövde

tel 070-306 43 30
e-mail: info@tf.nu

Förbundssekreterare

Peter Wolter

Lottaslundsvägen 47-0
274 94 Skurup

tel 070-734 42 59
e-mail: kansli@tf.nu

Förbundskassör

Sylvia Ivarsson

Kungsvägen 126 B
352 44 Växjö

tel 072-204 36 15
e-mail: yakonsult@gmail.com

Ledamot

Minna Blom

Dammgatan 19
733 38 Sala

​070-145 22 74
e-mail: minna.blom@live.se

Ledamot

Karin Öckert

Skolvägen 46
433 61 Sävedalen

tel 076-211 66 65
e-mail: kajsa.ockert@gmail.com

Ledamot

Ulf Lindh

Fyrisgatan 12 A
753 15 Uppsala

tel 070-461 04 78
e-mail: ulf.lindh@ibg.uu.se

Suppleant

Göran Johansson

Tullgårdsgatan 36
116 68 Stockholm

tel 076-800 98 25
e-mail: goranjohansson@yahoo.com 

Suppleant

Einar Berg

Myrstugevägen 7
153 38 Järna

tel 08-550 648 49
e-mail: tilleinarberg@gmail.com

Suppleant

Anette Thomsson

Åbyvallsvägen 5
395 97 Läckeby

​073-571 71 76
e-mail: anettethomsson@gmail.com

Valberedning sammankallande

Lars Adolfsson

Björklundsgatan 8 B
593 34 Västervik

e-mail: toyotabast@hotmail.com 

Valberedning

Fredrik Berglund

Solvägen 8 A
192 66 Sollentuna

e-mail: fred.berglund@swipnet.se

Valberedning

Siw Ingvarsson

 

Lund 194
697 92 Pålsboda

e-mail: siw_i@hotmail.com

 

Valberedning

Agneta Holm

Kvarnbergsvägen 4
474 32 Ellös

e-mail: agneta.ag.holm@gmail.com

Distrikt


AB Stockholm

Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

 

BD Norrbotten

Tandhälsoförbundet
c/o Karin Näsman
Bärslingan 18
975 94 Luleå

tel 0920-26 51 36

karinnasman@bahnhof.se

C Uppsala

Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

D Södermanland

Tandhälsoförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194

69792 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

E Östergötland

Tandhälsoförbundet
c/o Samuel Lindskog
Snickaregatan 16 A
582 26 Linköping

tel 08 428 92 42
ostergotland@tf.nu 

 

F Jönköping

Tandhälsoförbundet
c/o Alf Ahlin
​Vätteslingan 6
​332 31 Gislaved

tel 0371-12 443

alfahlin@hotmail.com

 

G Kronoberg

Tandhälsoförbundet
c/o Sylvia Ivarsson
Kungvägen 126 B
352 44 Växjö

tel 072 20 43 615

 

H Kalmar

Tandhälsoförbundet
c/o Lars Adolfsson
Björklundsgatan 8B
59334 VÄSTERVIK

tel 0490-13575

toyotabast@hotmail.com

Distriktets hemsida »

I Gotland

Tandhälsoförbundet
Tills vidare c/o Stockholmsdistriktet
​Adress med mera se ovan

 

M L Skåne

 

 

 

 

 

K Blekinge

Tandhälsoförbundet 
c/o DHS
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg

tel 070 – 514 21 10 
teltid: måndag & torsdag kl 10-12

infoskane@tf.nu 

Distriktets hemsida »

 

Tandhälsoförbundet
​Tills vidare kontakta förbundet

​tel 08-428 92 42

kansli@tf.nu

N Halland

Tandhälsoförbundet
​Ingen verksamhet för närvarande. Kontaktperson:
Alice Norgren

​tel 0340-123 44

Distriktets hemsida »

O Göteborg

Tandhälsoförbundet
Gibraltargatan 42
41258 Göteborg

tel 031-164108

goteborg@tf.nu

Distriktets hemsida »

P Älvsborg

Tandhälsoförbundet
Margaretha Molius
Västbjörke, Billdal
461 95 Trollhättan
tel 070 597 63 27/070 730 85 09

margaretha.molius@tf.nu

Distriktets hemsida »

R Skaraborg

Tandhälsoförbundet
c/o Funktionsrätt HSO
Malmgatan 36
53232 Skara

tel 0511-130 14 

kansli.skaraborg@tf.nu

S Värmland

Tandhälsoförbundet
Ingen verksamhet f.n.
Kontakta förbundet
tel 08 428 92 42

kansli@tf.nu

Distriktets hemsida 

T Örebro

Tandhälsoförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194
697 92 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com

Distriktets hemsida »

U Västmanland

Tandhälsoförbundet

Tandhälsoförbundet
c/o Minna Blom
Dammgatan 19
733 38 Sala

Distriktets hemsida »

W Dalarna

Tandhälsoförbundet
c/o Inger Hellström
Majorsgatan 13 B
784 45 Borlänge

tel 072 523 27 44

Distriktets hemsida »

X Gävleborg

Tandhälsoförbundet
c/o Lisbeth Trempenau
Tröne Hamrane 261
826 95 Trönö

tel 070 921 95 00

l.trempenau@telia.com

Distriktets hemsida

Y Västernorrland

Tandhälsoförbundet
c/o Peter Wolter
Lottaslundsvägen 47-0
274 94 Skurup

tel 0707-344259

kansli@tf.nu

Distriktets hemsida »

Z Jämtland

Tandhälsoförbundet
c/o Michael Häggmark
Hästjägarvägen 10
​834 33 Brunflo

tel 063-149102

Michael.Haggmark@jamtkraft.se

Distriktets hemsida »

Information och rådgivning

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via förbundets telefon (08-428 92 42) och via distrikten. Frågor kan mailas till fragor@tf.nu

Telefontider under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20.

Telefontider till distrikten, se respektive distrikt.

Rådgivningen sker i huvudssak ideellt och utgår främst från medlemmarnas erfarenheter, men även tandläkare och läkare bidrar till att besvara frågor. På förbundets hemsidor och i Tf-bladet finns mer information och där publiceras också intervjuer, egna berättelser och forskningssammanfattningar i aktuella ämnen.

Tandvårdsskadeförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige och uppbär statligt organisationsstöd från Socialstyrelsen som funktionshinderorganisation. Bidraget och medlemsavgifterna gör att vi kan hålla ett kansli, informera på hemsidorna och i Tf-bladet samt bedriva intressepolitiskt arbete för att påverka de som arbetar i vården samt politiker på olika nivåer.

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)