Länkar nyttiga för våra besökare

IAOMT - giftfri tandvård

The International Academy of Oral Medicine & Toxicology (IAOMT) är en internationell organisation för att öka kunskaperna om giftfri tandvård med målet att skapa standarder för biokompatibla material. Många tandläkare, läkare och forskare är knutna till organisationen.

Internationell hemsida

Elöverkänsligas Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund arbetar för att stötta elöverkänsliga och för att minska de elektromagnetiska fälten i samhället.

Till hemsidan

Amalgamskadefonden

Amalgamskadefonden är en svensk stiftelse som arbetar för att öka kunskaperna om amalgam och andra dentala material.

Till hemsidan

Zero Mercury Group

Zero Mercury Group består av många idéella organisationer från flera olika länder. Organisationen arbetar för att minska kvicksilverutsläppen till noll och arbetar bland annat inom EU och WHO för att skapa förbund mot amalgam och kvicksilverhaltiga batterier m.m. Tf är medlemsorganisation, men med vårt gamla internationella namn som var "Swedish Association of Dental Mercury Patients".

Till hemsidan

Riksförbundet för mögel- och kemikalieskadade (MCS)

Ett nytt riksförbund för mögel- och kemikalieskadade personer har startat. Det handlar om multipel känslighet för kemikalier (Multiple Chemical Sensitivity), vilket kan vara lika handikappande som elöverkänslighet.

Till hemsidan

Doctor Mercola

Doctor Mercola:s hemsida med mycket information om amalgam och risker med olika tandfyllningsmaterial.

Till hemsidan

Sida 1 av 3 sidor  1 2 3 > 

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)