Bli medlem i TF

Därför skall du bli medlem

Trötthet och värk kan bero på tänderna!

Många blir sjuka av sina tandfyllningar. Framför allt gäller det amalgam som till hälften består av kvicksilver, men även andra metaller och plaster kan orsaka biverkningar. Symtomen är ofta i form av trötthet, koncentrationsproblem samt värk i leder och muskler.

Amalgam förbjöds 2009 efter mer än 30 års kamp. Tf är stolta över att ha drivit fram förbudet, men fortfarande kommer amalgam att finnas kvar i folks tänder i flera tiotals år. Nu är det viktigt att förbättra vården och att förbättra kontrollen av nya material.

Otillräckliga kunskaper bland läkare och tandläkare

Om Du är eller blir sjuk av Dina tandlagningar är det inte säkert att du får rätt vård eller överhuvudtaget någon vård alls. Du kanske inte ens får rätt diagnos. Kunskaper om biverkningar av dentala material av allmän karaktär ingår varken i läkarnas eller tandläkarnas utbildning. De är kort sagt dåligt uppdaterade och många sjuka upptäcker inte orsaken till symtomen förrän efter många år.

Du måste själv ha kunskaperna. Gå med i Tandhälsoförbundet för att få hjälp.

Bättre kontroll av tandvårdens material behövs!

Dentala material har sällan fullständiga innehållsdeklarationer. Mycket få tandläkare ger information om de biverkningar och risker materialet innebär för Din hälsa. En anledning är dåliga kunskaper och en annan att befintliga kunskaper inte når fram till Dig som patient.

Bli medlem i Tf och hjälp till att förbättra informationen och kontrollen av dentala material!

Tandvårdspersonalens arbetsmiljö

Tandvårdsklinikernas arbetsmiljö är ofta full av kemikalier som kan göra personalen sjuka. Särskilt stora problem är och har det varit med amalgam eftersom det innehåller mycket kvicksilver som förångas i rumstemperatur. Även andra kemikalier som exempelvis plaster kan orsaka överkänslighet och sjukdom.

Tandsköterskor som tidigare utsattes för enormt höga halter kvicksilver från inandningsluften och från huden får sällan skadorna klassade som arbetsskador. Processer pågår i Sverige och andra länder för att tandsköterskorna ska få skadestånd och flera av dem är medlemmar i Tf.

Som medlem ger Du Ditt stöd även till bättre arbetsmiljö på tandvårdsklinikerna.

Fördelar som medlem!

Som medlem får Du vår tidning “Tf-bladet” fyra gånger om året. Du har möjlighet till att delta i kurser och gå på möten om dentala material och hälsa. Du får kontakt med andra medlemmar i ditt distrikt (län) som kan ge Dig råd och stöd och som också kan bli vänner för livet.

Du är välkommen att delta i Tf:s arbete för en säkrare och bättre tandvård.

Stöd Tf:s arbete
Du som blir medlem stödjer Tf:s arbete – ett arbete som i huvudsak sker ideellt. För att bättre kunna hjälpa medlemmarna, påverka myndigheterna och nå ut i media behövs inte bara arbetande medlemmar utan också medlemsavgifter, bidrag och gåvor.

Du kan stötta vår verksamhet genom att ge gåvor eller ha Tf som förmånstagare i testamentet. Gåvor sätts in på vårt bankgiro 226-4885. Medlemskap erhålls genom att fylla i formuläret Bli Medlem.

Medlem direkt

Fyll i formuläret nedan för att bli medlem. I nästa steg väljer Du att få faktura via post, e-post eller att betala direkt med kort eller via bank. Huvudmedlem betalar 225 kr per år och familjemedlem 50 kr.
   Personnummer behöver inte lämnas. Anmälan görs i så fall via telefon (08-428 92 42) eller mail (kansli@tf.nu). Endast namn och adress behöver uppges och inbetalningskortet kommer på posten. Personnumret används endast för automatisk adressuppdatering. 
   Ifylld medlemsansökan innebär godkännande av att finnas med i Tf:s medlemsregister. Se förbundets personuppgiftspolicy här

Problem att fylla i formuläret? Klicka här för att visa formuläret i eget fönster.

Min Sida

Här kan du logga in och ändra adress eller kontrollera om du betalat medlemsavgiften för i år.  Ge bort ett  medlemskap i julklapp. Betala nu och bli medlem för hela 2021.

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)