Bli medlem i TF

Därför skall du bli medlem

Trötthet och värk kan bero på tänderna!

Många blir sjuka av sina tandfyllningar. Framför allt gäller det amalgam som till hälften består av kvicksilver, men även andra metaller och plaster kan orsaka biverkningar. Symtomen är ofta i form av trötthet, koncentrationsproblem samt värk i leder och muskler.

Amalgam förbjöds 2009 efter mer än 30 års kamp. Tf är stolta över att ha drivit fram förbudet, men fortfarande kommer amalgam att finnas kvar i folks tänder i flera tiotals år. Nu är det viktigt att förbättra vården och att förbättra kontrollen av nya material.

Dåliga kunskaper bland läkare och tandläkare

Om Du är eller blir sjuk av Dina tandlagningar är det inte säkert att du får rätt vård eller över huvudtaget någon vård alls. Du kanske inte ens får rätt diagnos. Kunskaper om biverkningar av dentala material av allmän karaktär ingår varken i läkarnas eller tandläkarnas utbildning. De är kort sagt dåligt uppdaterade och många sjuka upptäcker inte orsaken till symtomen förrän efter många år.

Du måste själv ha kunskaperna. Gå med i Tandvårdsskadeförbundet för att få hjälp.

Bättre kontroll av tandvårdens material behövs!

Dentala material har sällan fullständiga innehållsdeklarationer. Mycket få tandläkare ger information om de biverkningar och risker materialet innebär för Din hälsa. En anledning är dåliga kunskaper och en annan att befintliga kunskaper inte når fram till Dig som patient.

Bli medlem i Tf och hjälp till att förbättra informationen och kontrollen av dentala material!

Tandvårdspersonalens arbetsmiljö

Tandvårdsklinikernas arbetsmiljö är ofta full av kemikalier som kan göra personalen sjuka. Särskilt stora problem är och har det varit med amalgam eftersom det innehåller mycket kvicksilver som förångas i rumstemperatur. Även andra kemikalier som exempelvis plaster kan orsaka överkänslighet och sjukdom.

Tandsköterskor som tidigare utsattes för enormt höga halter kvicksilver från inandningsluften och från huden får sällan skadorna klassade som arbetsskador. Processer pågår i Sverige och andra länder för att tandsköterskorna ska få skadestånd och flera av dem är medlemmar i Tf.

Som medlem ger Du Ditt stöd även till bättre arbetsmiljö på tandvårdsklinikerna.

Fördelar som medlem!

Som medlem får Du vår tidning “Tf-bladet” fyra gånger om året. Du har möjlighet till att delta i kurser och gå på möten om dentala material och hälsa. Du får kontakt med andra medlemmar i ditt distrikt (län) som kan ge Dig råd och stöd och som också kan bli vänner för livet.

Du är välkommen att delta i Tf :s arbete för en säkrare och bättre tandvård.

Stöd Tf:s arbete
Du som blir medlem stödjer Tf: s arbete – ett arbete som i huvudsak sker ideellt. För att bättre kunna hjälpa medlemmarna, påverka myndigheterna och nå ut i media behövs inte bara arbetande medlemmar utan också medlemsavgifter, bidrag och gåvor.

Du kan stötta vår verksamhet genom att ge gåvor eller ha Tf som förmånstagare i testamentet. Gåvor sätts in på vårt bankgiro 226-4885. Medlemskap erhålls genom att fylla i formuläret Bli Medlem.

Medlem direkt

För att bli medlem fyller du i formuläret nedan. Du kan välja mellan att få en faktura hemskickad via post eller e-post alternativt betala direkt med kort eller via bank.
Huvudmedlem betalar 200 kr per år och för det får du Tf-bladet 4 ggr per år och möjlighet att delta i distriktens verksamhet. Som medlem ger du också ett värdefullt stöd till vår verksamhet.

Min Sida

Här kan du logga in och ändra adress eller kontrollera om du betalat medlemsavgiften för i år. 

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu