Beställning av material från Tandhälsoförbundet

Här finns lista över vilken litteratur och annat material som kan köpas via Tandhälsobundet. Ring  (tel 08-428 92 42) eller maila (info@tf.nu) så skickar vi materialet med faktura. Priserna är inklusive porto och gäller från och med 1 juni 2020. Broschyrerna uppdateras, övrigt material är av äldre datum. 

Litteratur för dig som nyligen blivit sjuk

 • Informationsfolder, Tandvårdsskadeförbundet 2019. Gratis
 • A&O för amalgamförgiftade, basinformation. 50 kr.
 • Val av tandlagningsmaterial (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet, 2019. 19 kr
 • Tandimplantat (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019. 19 kr
 • ​Antioxidanter (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019. 19 kr
 • Amalgamsanering (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019 19 kr
 • Rotfyllningar & Nico (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019. 19kr
 • Frisk utan amalgam. Lidmark & Malmström, 2004. 70 kr
 • Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. Lidmark, 2008. Utredning. 70 kr
 • Tandläkarbehandling och kvicksilverexponering. Malmström. 50 kr
 • Enstaka nummer av Tf-bladet (40 kr inkl porto) eller enstaka artiklar kan beställas. Vi lägger också ut gamla Tf-blad på hemsidan i den takt vi har råd med. 

Litteratur för dig som vill ha mer vetenskaplig information
(Gammalt material, vi tar inte in nya böcker för försäljning)

 • Hållbarhet hos kompositfyllningar. Lindh, U, 2016 (svenska, uppdatering av forskningen, 8 sidor). 25 kr
 • Dentala material och hälsa, Del I; Medicinsk bakgrund. Lindh, Lindvall, Godfrey m fl, 2009. 350 kr
 • Dentala material och hälsa, Del II; Odontologisk behandling. Hudececk, Procházkova & Sandhaus, 2006. 350 kr

Litteratur om tandsköterskor

 • Kvicksilver i amalgam. Enkät till tandvårdspersonal 1990-1992. 100 kr
 • Var så god nästa. Om tandsköterskornas arbetssituation och kamp mot amalgamet. Molius, 2011. 100 kr
  Finns också som talbok hos Legimus (http://www.legimus.se).

Att vara amalgamskadad -  egna berättelser (få exemplar kvar)
(Vi tar inte in nya material för försäljning. Se också hemsidans flik "Min historia".)

 • Skifte av perspektiv. Lynn-Sandberg, 1994. 100 kr
 • Jag vågade möta mig själv. En berättelse om amalgamförgiftningens otäcka ansikten – men det finns hopp. Eriksson, 2003. 150 kr
 • Hypokondriker eller tandvårdsskadad? En sjukhistoria med början i barndomen. Muskos, 2004. 100 kr
 • Natten skingras och dagen gryr. Dikter. Storgårds, 2007. 150 kr

Äldre litteratur/få exemplar kvar

 • Sjuk av amalgam. Redhe (tandläkare), 1991. 150 KR
 • Invalidiserande huvudvärk. Redhe (tandläkare), 1985. 150 kr
 • Kvicksilver från Tandamalgam. (engelska). Störtebecker (neurolog),1986. 150 kr
 • Tandröta som orsak till nervsjukdomar (engelska). Störtebecker (neurolog), 1984. 150 kr

Historik

 • Tandvårdsskadeförbundets pionjärtid, Jacobsson-Becker. 40 KR

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
 • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
 • Att tandvården blir helt metallfri.
 • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu