Distrikt Örebro

Örebro distrikt har ständig kontakt med landstinget för att få bättre vård för medlemmarna. Bland annat har ett medborgarförslag lagts fram för landstinget som syftar till en särskild vårdenhet för tandvårdsskadade. Flera föredrag anordnas årligen i ämnen som berör medlemmarna. Distriktet är aktivt i Funktionsrätt/HSO och samordnar tills vidare också samtliga aktiviteter i Södermanland. Samverkan sker också gällande aktiviteter med Distrikt Västmanland.

Senaste nytt

Liberalerna gör egna tolkningar av funktionshinder. Det handlar om Tf:s organisationsbidrag

Tf:s Örebrodistrikt är hotat. Willhelm Sundman från liberalerna anser att Tf inte är en funktionshinderorganisation värd stöd från regionen. Han gör alltså en egen värdering och påstår att man måste ha en diagnos för att betraktas som funktionshindrad. Detta går helt emot funktionsrättskonventionen, konventionsen för mänskliga rättigheter och Socialstyrelsens egen definition. Skriv gärna till regionen och berätta om Tf:s medlemmars problem. Ring gärna P4 Örebro och fråga varför hans påstående får stå oemotsagda.

Läs mer »

Hjälp jag vill bli frisk

Hade jag lyssnat på den svenska sjukvården hade jag inte varit i livet i dag, skriver Siw Ingvarsson i en berättelse om sin egen sjukdomstid som tandvårdsskadad.

Dokument

Hjälp jag vill bli frisk Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

​Tandhälsoförbundet Distrikt Örebro
​Hanterar även Sörmlands distrikt.

c/o Siw Ingvarsson
Lund 194
​697 92 Pålsboda
tel: 070-5331585
epost: siw_i@hotmail.com

Vår styrelse

Ordförande
Ordförande Ulla Brita Sjöholm-Pedersson

Sekreterare och kassör
Siw Ingvarsson

Övriga ledamöter
Bo Rudberg, ledamot
Birgit Ekblom, ledamot
Carina Molin, ledamot
Leif Nilsson, suppleant
Torbjörn Lindblom, suppleant
Annelie Jansson, suppleant

Stig Reinebo, revisor

Siw Ingvarsson, kanslist och valberedning