Distrikt Stockholm och Uppsala län

Distriktet arbetar för bättre vård och behandling i landstingen i Stockholm och Uppsala. Vi har rådgivning, som sker ideellt med hjälp av erfarna medlemmar per telefon och vid våra möten och öppna hus. Vi arrangerar många intressanta föredrag t.ex. om sådant som är nytt och spännande.

Distriktet finns på Bellmansgatan 30, 1 tr (inhyrda hos Psoriasisförbundet). Det går bra att komma dit för att låna/köpa böcker eller för att få rådgivning. Ring i förväg (070 7427957). Aktiviteter se aktivitetskalendern nedan. 

På förbundets hemsida www.tf.nu läggs hela tiden ut ny information om tänder och tandhälsa samt vilka nya bestämmelser som kommer i tandvården mm. En särskild hemsida finns för den som ska amalgamsanera  (www.amalgamsanera.nu)

Senaste nytt

Höstens program i Stockholm och Uppsala.

Vi arrangerar fysiska möten, zoommöten och telefonkonferenser. Se mer i högra spalten plus i vår aktivitetskalender. Broschyren är gjord för att vikas på längden.

Läs mer »

Föredrag av Johann Lechner om inflammationer i käkbenet

Föredraget arrangerades som del i projektet Diplomering av tandläkare

Läs mer »

Amalgam och amalgamfyllningar. Inspelat föredrag

Inspelat föredrag med psykiater Harald Blomberg som behandlat många amalgampatienter.

Läs mer »

Sjuk av metaller? Filmat föredrag

Vera Stejskals föredrag från den 5 december 2015

Läs mer »

Zirkoniaimplantat

Filmat föredrag om zirkonia-implantat från distriktets årsmöte i februari 2014

Läs mer »

Listning alla vårdcentraler i 3 län

Från och med den första juli 2014 kommer invånare i Uppsala län, Västmanland och Sörmland att kunna lista dig på en vårdcentral i Stockholm och stockholmare kan lista sig på en vårdcentral i något av de övriga länen, enligt ett nytt avtal mellan landstingen.

Bidrag till tandvård, bosatta i Högalid eller Maria församlingar

Bidrag till tandvård och sjukvård kan sökas av personer som är mantalsskrivna i Högalid eller Maria församlingar. Även bidrag till resor kan i undantagsfall beviljas.

Läs mer »

Bidrag till tandvård, änkor över 50 år bosatta i Stockholms län

Stiftelsen Eva Kumlin- Nilsson Testamentsfond ger bidrag till änkor över 50 års ålder som är bosatta i Stockholms län. Ansökan ska ha inkommit senast den 28 december. Skriftligt ska sökandens ekonomiska situation styrkas. Den sökande ska berätta på vilket sätt sökta medel ska användas. Personbevis, telefonnummer och kontonummer för utbetalning ska redovisas. Ansökan skall skickas per post till; Stiftelsen Eva Kumlin- Nilsson Testamentsfond c/o Nelly Mellberg Gard, Box 95, 183 21 Täby.

Bidrag till hjälpmedel t ex för elöverkänsliga. Ges endast till dem under 30 år.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Bidrag till enskilda samt bidrag till organisationer för t ex resor. Bidragsansökan lämnas före 30 september.

Läs mer »

Bidrag till tandvård för boende i Uppsala

Stiftelsen Elisabethemmet ger bidrag till ålderspensionärer och det kan gälla tandvård, medicinsk vård, glasögon med mera.

Läs mer »

Bidrag till tandvård för boende i Uppsala

Stiftelsen Elisabethemmet ger bidrag till ålderspensionärer och det kan gälla tandvård, medicinsk vård, glasögon med mera.

Läs mer »

Bidrag till tandvård för boende i Uppsala

Stiftelsen Elisabethemmet ger bidrag till ålderspensionärer och det kan gälla tandvård, medicinsk vård, glasögon med mera.

Läs mer »

Bidrag till tandvård för boende i Uppsala

Stiftelsen Elisabethemmet ger bidrag till ålderspensionärer och det kan gälla tandvård, medicinsk vård, glasögon med mera.

Läs mer »

Dokument

Aktivitetskalendern våren 2023, gäller både Stockholm och Uppsala (vikt A4 på längden) Ladda hem
Information; Fyllningsbyte och landstingsbidrag Ladda hem
Information om vad som ska ingå i läkarintyg vid sanering enligt tandvårdsförordningen (§7) kategori 12. Ladda hem
Stadgar, förbundet och distrikten Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

HÖSTENS  AKTIVITETER
 (Se mer höstens aktivitetskalender). Medlemsaktiviteter i form av öppet-hus och miniföreläsningar på 30-60 minuter och därefter gott om tid för frågor och diskussioner. Distriktet genomför också några föreläsningar öppna för både medlemmar och allmänhet, se nedan. Dessa är precis som öppet-hus-mötena gratis för medlemmar, men icke medlemmar betalar 50 kr i inträde. 
Till vissa aktiviteter behöver du anmäla dig, se programmet. Anmälan sker enklast via mail: stockholm@tf.nu eller till Ann-Marie 070 7427957 eller till Eva tel 070 755 3597. 

FÖRELÄSNINGAR
Medlem gratis, icke-medlem 50 kr (gratis på Zoom)
 
ÖPPET HUS MED MINIFÖREDRAG OCH DISKUSSIONER
Gratis för alla. Vi öppnar portarna redan kl 17.00, men föredraget börjar först kl 17.30.

Onsdagen den 22 november kl 17.30
Camilla Borgström berättar om jordningens betydelse för hälsan med inriktning mot tänder och käkar. Välkommen att därefter ställa frågor eller berätta om egna erfarenheter. 
Plats: Hartwickska huset, Stagneliussalen, Sankt Paulsgatan 39 C, ingång från gården.

Onsdagen den 6 december kl 17.30
Terminsavslutning då Tf:s distrikt bjuder på någon form av förtäring inklusive miniföredrag om zonterapi.Välkomna kl 17.00. Föredraget börjar kl 17.30. 
Plats: Hartwickska huset, Gästabudet, Sankt Paulsgatan 39 A, ing. från gatan

ÖPPET HUS I UPPSALA
Tisdagen den 5 december kl 17-19

Uppföljning av föredraget om andning med andningsövningar. Ann-Marie Lidmark och Susanne Blecher leder övningarna.
Kaffe, te och frukt serveras
Plats: Funktionsrätts lokaler, Kungsgatan 64, Uppsala


 

Kontakta oss

Distriktets expedition
Bellmansgatan 30, 1 tr
Öppet torsdagar kl 10-15 (inte alltid bemannat, ring först)

Tel till förbundet 08-428 92 42
Telefontider: Vardagar kl 10-13

Vid akuta ärenden ring Ann-Marie Lidmark (ordförande) tel 070 7427957

Helger stängt

Vår styrelse

Styrelse 2023
Ordförande
Ann-Marie Lidmark
tel: 070 7427957
epost: lidmark@gmail.com

vice ordförande
Lennart Hagnér

kassör
Pernilla Rutberg

Ledamot
Marina Davidsdotter

Suppleant
Kim Weber
Susanne Blecher