Distrikt Kronoberg

Distriktet i Kronoberg anordnar föreläsningar och andra möten för medlemmar och andra intresserade. Distriktet deltar aktivt för att förbättra både den medicinska och odontologiska vården. 

Årsmötet 2023 hölls i IOGT-NTO:s lokaler i Växjö, den 18 februari 2023.
Peter Wolter (förbundssekreterare i Tf) höll därefter ett föredrag om risker med metaller i tandvården.

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Tandhälsoförbundet
Distrikt Kronoberg
c/o Sylvia Ivarsson
E-post: yakonsult@gmail.com
Tel: 072 204 36 15

Vår styrelse

Ordförande 
Sylvia Ivarsson

Kassör
Gunhild Robertsson

Sekreterare
Tania Heredia

Suppleant
Karen Östergaard