Distrikt Kronoberg

Distriktet i Kronoberg anordnar föreläsningar och andra möten för medlemmar och andra intresserade. Distriktet deltar aktivt för att förbättra både den medicinska och odontologiska vården. 

Årsmötet ägde rum den 19 februari kl 15.00
i IOGT-NTO:s lokal Utsikten, Vattentorget 1 i Växjö

Efter årsmötet hölls en föreläsning om hur Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer kan komma att påverka möjligheten till adekvat vård för tandvårdsskadade. Exempelvis finns inga riktlinjer för amalgamsanering, val av material eller hur infektioner i käkbenet hanteras. Om riktlinjerna genomförs enligt förslaget kommer en del att behöva åka utomlands för att få korrekt vård. Förbundsordförande Ann-Marie Lidmark var föreläsare. 
Föredraget var gratis och öppet för alla.

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Tandhälsoförbundet
Distrikt Kronoberg
c/o Sylvia Ivarsson
E-post: yakonsult@gmail.com
Tel: 072 204 36 15

Vår styrelse

Ordförande 
Sylvia Ivarsson
Tel: 072 204 36 15
E-post: yakonsult@gmail.com