Distrikt Jämtland

Tandvårdsskadeförbundet i Jämtland arbetar aktivt för att ge medlemmarna bättre vård och behandling. Föreläsningar ges för att öka kunskaperna om problem med dentala material till allmänheten. Distriktet är medlem i HSO.

Mer information finns på distriktets facebooksida

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Se vår sida på Facebook "Tandvårdsskadeförbundet Jämtlands distrikt"

Kontakta oss

​Tandvårdsskadeförbundet Distrikt Jämtland

c/o Michael Häggmark
Hästjägarvägen 10
834 33 Brunflo   
tel 063-14 91 02                                                            
e-post: michael.haggmark@jamtkraft.se

Kassör 
Ove Rosendahl
Lottgatan 7
831 45 Östersund
tel 063-12 15 28, 070-376 33 43     
e-post: pero-veros@hotmail.com

Vår styrelse

Ordförande
Michael Häggmark
Övriga styrelsen
Monika Solberg
Ove Rosendahl
Karl-Erik Magnuson

Edny Norelius
Jan Erik Sundvisson