Distrikt Värmland

Tandhälsoförbundet (Tf) arbetar för bättre information om behandlingar i tandvården inklusive de risker som patienten kan utsättas för. Tf anser att alla ska ha rätt till sanering av dentala material. Därtill behövs rehabilitering i form av avgiftning och korrigering av näringsobalanser.

Distriktet har inte kunnat hitta ny ordförande och distriktet ligger därför vilande. Hör av dig till förbundskansliet via e-post kansli@tf.nu eller per telefon 08-4289242 om du har möjlighet att göra en liten insats. Styrelsemötena hålls per telefon och förbundet hjälper till att ordna aktiviteter med mera. Det innebär att styrelseuppdraget inte innebär särskilt mycket arbete. Du behövs i styrelsen för att vi ska kunna återstarta distriktet. 

Förbundet kommer att anordna aktiviteter i form av föredrag med mera i brist på lokala aktörer. Kontakta förbundet för mer information eller om du vill bidra till arbetet i Värmland.

Senaste nytt

Äldre riskerar försämrad tandhälsa, säger Tandhälsoförbundet i P4 Värmland

Tf anser att riskgrupperna ska få gratis taxiresor till tandläkaren och att besöken ska läggas tidig morgon då inga andra patienter hunnit vara där.

Läs mer »

Tidigare ordföranden i distriktet blev elöverkänslig av titanimplantat

- Tandläkaren övertygade mig om att pröva titanimplantat trots att jag egentligen gick dit för att få sådana i zirkonia, berättar Jan Söderqvist ordförande i Tf-Värmland. Så gott som omedelbart inträdde huvudvärk och det hettade och sprängde i huvudet när han satt vid datorn. Tre veckor senare togs titanimplantaten bort och huvudvärken försvann omedelbart. Nu är det inte längre några problem att sitta vid datorn. Läs hela hans berättelse genom att klicka på länken nedan.

Läs mer »

« Visa alla distrikt

Kontakta oss

Kontakta förbundet
Telefon: 08-428 92 42
E-post: kansli@tf.nu

Vår styrelse

Ingen ny styrelse har kunnat rekryteras till distriktet. Därför är verksamheten tillfälligt vilande. 
Förbundsstyrelsen kommer att anordna föreläsningar eller andra aktiviteter i regionen.