Distrikt Kalmar

Under 2018 har tid ägnats åt patientärenden, speciellt frågor om dentala material och amalgamsanering. Ordförande Lars Adolfsson har under året medverkat som telefonombud för Tf Riks. Flera av våra insändare och debattartiklar har kommit med i olika länstidningar.
Vi fortsätter kontakten med ansvariga för länets Folktandvård. Förra året tillsattes vår nya Tandvårdschef Lise-Lott Hinsegård Heiding vid Landstinget i Kalmar län (som numera heter Region Kalmar län)
Vi ser det som angeläget att få fortsätta med denna kontakt och att få ta del av planer och mål för tandvården i länet. För vår del speciellt med tanke på förebyggande arbete mot tandvårdsskador genom dentala material och även strategier för äldretandvården och tandvård enligt högkostnadsskyddet. Ordförande Lars Adolfsson hade under förra året en första kontakt, vid ett besök hos tandvårdschefen i Kalmar.

Två styrelsemedlemmar deltog i september i den s.k. Inspirationsdagen i Oskarshamn. Dagen arrangerades i samarbete med Smålandsidrotten, Oskarshamns kommun och Studieförbunden. Tf i Kalmar län informerade om tandvårdsfrågor och visade även Tf:s film om amalgamsanering.

Under en tid har vi, varannan onsdag, hållit Öppet Hus i föreningslokalen i Västervik. Vi fortsätter med Öppet Hus även under 2019, den 2:a onsdagen i varje månad.

Senaste nytt

Ny insändare i Vimmerby tidning - Att aldrig ge upp!

Nu har vi, Tf, haft nya framgångar med att få med en insändare i lokala tidningar, Västerviks och Vimmerby Tidning, Kinda Posten och Östra Småland! - Läs hela vår senaste insändare som finns under "Dokument".

Insändare i Östran: Anette blev utskrattad av läkaren – rotfyllningen gjorde henne sjuk

För att skapa debatt angående patientbemötande i vården och regelverket inom svensk tandvård återges här en förkortad version av en patientberättelse. Läs hela insändaren som finns under "Dokument"

Insändare i Östran - Tandläkare och läkare måste samarbeta mer

Munnen är förstås en del av kroppen, men i regel har svenska läkare begränsade kunskaper om den betydelse munhålan har för olika sjukdomar. Därför krävs ett bättre samarbete mellan läkare och tandläkare. Läs mer av insändaren som finns under "Dokument"

Förbundsstämman 2019 i Västervik

Tandvårdsskadeförbundet, med säte i Stockholm, hade i år valt att förlägga sin förbundsstämma till Västervik. Den 11-12 maj samlades styrelsemedlemmar och delegater från hela landet i vår försommarvackra stad. Läs mer genom att klicka på "Stämman 2019" under "Dokument" lite längre ner sidan.

Insändare i Östran

Plånboken ska inte få avgöra tandhälsan! Klicka på länken samt på PDF-filen under "Dokument" för mer information.

Läs mer »

Vår ordförande ryter till

Ordförande Lars Adolfsson ryter till om hur farligt kvicksilver är! Läs hela insändaren här:

Läs mer »

Riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade

Kalmar läns landsting och Tandvårdsskadeförbundet har kommit överens om riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade.

Läs mer »

En god hälsa handlar om hela människan!

I PDF-filen här nedan finns mycket information angående Näringsterapeuten Ellinor Ladenbergs intressanta föreläsning i Kalmar 2016-10-01.

Läs mer »

Amalgam - ett av våra farligaste gifter

Läs mer i artikeln, skriven av Roland Bladh, som publicerades i Östran 2016-12-01.

Läs mer »

Intressant artikel om D-vitaminforskning

Vårt distrikt har haft ett par insändare i länstidningar under våren, men vi hittade en intressant artikel om D-vitaminforskning på Landstingets hemsida nyligen. Vi blev glatt överraskade då vi såg att det handlar om en forskare som vi redan 2015 hade engagerat vid en av våra föreläsningar. Det känns positivt att vi, faktiskt låg steget före med att upplysa om vitaminernas betydelse, här speciellt D-vitamin. Tyvärr är det ju inte så ofta som läkare och tandläkare är överens med oss i Tf om detta. Men nu gör t.o.m. vårt Landsting en satsning på forskning med hjälp av donerade pengar. Läs gärna det intressanta materialet i våra dokument, här nedan.

Dokument

Insändare i Vimmerby tidning - Att aldrig ge upp! Ladda hem
Insändare i Östran: Anette blev utskrattad av läkaren – rotfyllningen gjorde henne sjuk Ladda hem
Tandläkare och läkare måste samarbeta mer Ladda hem
Stämman 2019 Ladda hem
Insändare i Östran - Plånboken ska inte få avgöra tandhälsan Ladda hem
Riktlinjer för behandling av tandvårdsskadade Ladda hem
Vår ordförande ryter till - insändare i Västerviks-Tidningen Ladda hem
En god hälsa handlar om hela människan - föreläsning av Näringsterapeut Ellinor Ladenberg Ladda hem
Svar från politiker Ladda hem
Tre miljoner till forskning kring D-vitamin Ladda hem
Referat i tidningar Kalmar län november 2015 Ladda hem
Replik till Landstingets artikel ”Vi har landets nöjdaste patienter” Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Öppet Hus
Föreningslokalen i Västervik, klockan 14.00-16.00, den 2:a onsdagen i varje månad.

Kontakta oss

Lars Adolfsson
tel 0490-135 75
epost: toyotabast@hotmail.com


Rosita Svensson
tel 0490-172 23
epost: rosita.sve39@gmail.com

Vår styrelse

Ordförande
Lars Adolfsson

Övriga ledamöter
Kassör: Jens Jensen
Sekreterare: Rosita Svensson
Ersättare: Christina Gustafsson
och Irene Löfgren