Tandhälsoförbundet

Tandhälsoförbundet är tandvårdens patient- funktionshinderorganisation. Förbundet ger rådgivning till medlemmar och arbetar för giftfri och säker tandvård samt att tandvård ska ingå som del i den allmänna hälso- och sjukvården. Förbundet är en ideell organisation och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Medlemskap kostar 225 kr per år och för det får du våra informationsfodrar plus medlemstidningen Tf-bladet 4 ggr/år med många intressanta nyhetsartiklar. Anmäl/betala via hemsidan eller kontakta Peter Wolter. Medlemsregistret hanteras av företaget Föreningssupport/Bizsys. Vid inbetalning via Swish (se nedan) ange namn.

För gåvor, betalning av beställt material etc används Tf:s bankgiro 226-4885 i Swedbank eller via Swish 123 241 52 22.
Till förbundets stadgar
Till förbundets policy för personuppgiftshantering

Kansli

Tandhälsoförbundets huvudkontor
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
e-post: info@tf.nu eller för medlemsfrågor kansli@tf.nu

Frågor om besvär relaterade till tänderna: fragor@tf.nu

 

Tf-bladet (utkommer med 4 nr/år)

Redaktör
Katarina Mattsson
e-post: redaktionen@tf.nu

Ansvarig utgivare
Ann-Marie Lidmark
Kölnagatan 6
120 64 Stockholm
e-post: lidmark@tf.nu

Styrelse


Förbundsordförande

Peter Söderlund

c/o Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

tel 070-461 22 47
e-mail: peter.soderlund@tf.nu

Vice ordförande

Ulf Lindh

Fyrisgatan 12 A
753 15 Uppsala

tel 070-461 04 78
e-mail: ulf.lindh@ibg.uu.se

Förbundssekreterare

Peter Wolter

Tegelbruket
Lottaslundsvägen 47-0
274 94 Skurup

tel 070-734 42 59 
e-mail: kansli@tf.nu

Förbundskassör

Benita Rodrin

c/o Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

Kontakta förbundet
tel 08-428 92 42 (mån, ons, fre kl. 11-12)
mail: kassor@tf.nu

Ledamot

Romuald Hudecek

Göteborgsvägen 121
445 55 Surte

tel 076-051 90 60
e-mail: romuald.hudecek@gmail.com

Ledamot

Karin Öckert

Skolvägen 46
433 61 Sävedalen

tel 076-211 66 65
e-mail: kajsa.ockert@gmail.com

Ledamot

Magnus Nylander

Kontakta förbundet
tel 08-428 92 42 (mån, ons, fre kl. 11-12)

e-mail: sgmagnusnylander@hotmail.com

Suppleant

Gudrun Wettermark

Hövägen 10
756 47 Uppsala

tel 070-343 34 69
e-mail: gudrun.wettermark@outlook.com

Suppleant

Göran Johansson

 

Suppleant

Irene Brednert Jonsson

Tullgårdsgatan 36
116 68 Stockholm

tel: 076-800 98 25
e-mail goranjohansson@yahoo.com
 

Hobborn 1
790 15 Sundborn

Tel: 070-290 54 31
E-mail: irene.b-j@outlook.com

 

Valberedning

Lars Adolfsson

Björklundsgatan 8 B
593 34 Västervik

e-mail: toyotabast@hotmail.com 

Sammankallande

Ann-Marie Lidmark

Kölnagatan 6
120 64 Stockholm

e-mail: lidmark@gmail.com

 

 

 

Distrikt


AB Stockholm

Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

 

BD Norrbotten

Tandhälsoförbundet
c/o Karin Näsman
Bärslingan 18
975 94 Luleå

tel 0920-26 51 36

karinnasman@bahnhof.se

C Uppsala

Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

tel 08-428 92 41

lidmark@tf.nu

Distriktets hemsida »

D Södermanland

Tandhälsoförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194

697 92 Pålsboda

tel 019-6732126

siwgudrun9@gmail.com eller siw_i@hotmail.com

E Östergötland

Tandhälsoförbundet

Tills vidare kontakta förbundet

tel 08 428 92 42
lidmark@tf.nu

 

F Jönköping

Tandhälsoförbundet
c/o Alf Ahlin
​Vätteslingan 6
​332 31 Gislaved

tel 0371-12 443

alfahlin@hotmail.com

 

G Kronoberg

Tandhälsoförbundet
Tills vidare kontakta förbundet

tel 08-428 92 42

kansli@tf.nu

Distriktets hemsida 

H Kalmar

Tandhälsoförbundet
c/o Lars Adolfsson
Björklundsgatan 8B
59334 VÄSTERVIK

tel 0490-13575

toyotabast@hotmail.com

Distriktets hemsida »

I Gotland

Tandhälsoförbundet
Tills vidare c/o Stockholmsdistriktet
​Adress med mera se ovan

 

M L Skåne

 

 

 

 

 

K Blekinge

Tandhälsoförbundet 
DHS
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg

tel 070 – 514 21 10 
teltid: måndag & torsdag kl 10-12

infoskane@tf.nu 

Distriktets hemsida »

 

Tandhälsoförbundet Blekinge
​c/o Peter Wolter
Lottaslundsvägen 47-0
274 94 Skurup

​tel 08-428 92 42

kansli@tf.nu

Distriktets hemsida

N Halland

Tandhälsoförbundet
​Ingen verksamhet för närvarande. Kontaktperson:
Alice Norgren

​tel 0340-123 44

Distriktets hemsida »

O Göteborg

Tandhälsoförbundet O-distrikt
Drottning Kristinas väg 79, lgh 1101
542 44 Mariestad

tel 076-005 49 48

goteborg@tf.nu

Distriktets hemsida »

P Älvsborg

Tandhälsoförbundet
Margaretha Molius
Västbjörke, Billdal
461 95 Trollhättan
tel 070 597 63 27/070 730 85 09

margaretha.molius@tf.nu

Distriktets hemsida »

R Skaraborg

Tandhälsoförbundet
c/o Funktionsrätt HSO
Malmgatan 36
53232 Skara

tel 0511-130 14 

kansli.skaraborg@tf.nu

S Värmland

Tandhälsoförbundet
Ingen verksamhet f.n.
Kontakta förbundet
tel 08 428 92 42

kansli@tf.nu

Distriktets hemsida 

T Örebro

Tandhälsoförbundet
c/o Siw Ingvarsson
Lund 194
697 92 Pålsboda

tel 019-6732126

siw_i@hotmail.com 

Distriktets hemsida »

U Västmanland

Tandhälsoförbundet​
​Ita Rodrin 
​tel 072 865 01 14

Adress och mail se
Distrikt Örebro

Distriktets hemsida »

W Dalarna

Tandhälsoförbundet
c/o Lennart Åkerlund
Norra Tvillingvägen 1
783 31 Säter

tel 0730 61 52 81

e.lennart.akerlund@outlook.com

Distriktets hemsida »

X Gävleborg

Tandhälsoförbundet
c/o Lisbeth Trempenau
Tröne Hamrane 261
826 95 Trönö

tel 070 921 95 00

l.trempenau@telia.com

Distriktets hemsida

Y Västernorrland

Tandhälsoförbundet
c/o Peter Wolter
Lottaslundsvägen 47-0
274 94 Skurup

tel 0707-344259

kansli@tf.nu

Distriktets hemsida »

Z Jämtland

Tandhälsoförbundet
c/o Michael Häggmark
Hästjägarvägen 10
​834 33 Brunflo

tel 063-149102

haggmarkmichael66@gmail.com

Distriktets hemsida »

Information och rådgivning

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via förbundets telefon (08-428 92 42) och via distrikten. Frågor kan mailas till fragor@tf.nu  

Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12

Telefontider till distrikten, se respektive distrikt.

Rådgivningen sker i huvudsak ideellt och utgår främst från medlemmarnas erfarenheter, men även tandläkare och läkare bidrar till att besvara frågor. På förbundets hemsidor och i Tf-bladet finns mer information och där publiceras också intervjuer, egna berättelser och forskningssammanfattningar i aktuella ämnen.

Tandhälsoförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige och uppbär statligt organisationsstöd från Socialstyrelsen som funktionshinderorganisation. Bidraget och medlemsavgifterna gör att vi kan hålla ett kansli, informera på hemsidorna och ge ut Tf-bladet. Tf bedriver också intressepolitiskt arbete för att påverka de som arbetar i vården samt politiker på olika nivåer. Tänderna måste betraktas som del av kroppen och det förebyggande arbetet intensifieras. 

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)