Distrikt Göteborg och Bohuslän

Distriktet har sitt kansli i Göteborg med öppet hus första torsdagen i månaden. Här finns böcker, filmer och annat material för utlåning och försäljning. Årligen arrangeras promenader, föredrag och medlemsmöten i Göteborg eller på andra orter i länet. Stödpersoner finns för information och rådgivning. Föreningen arbetar med att påverka politiker och tjänstemän i regionen, och är medlem i Funktionsrätt Västra Götaland.

Gratis för medlemmar! Entré 100 kr för icke-medlemmar. Vi tar kontant eller Swish.

Senaste nytt

Filmvisning, 19 september 18.00 - 20.00
Erin Brockovich med Julia Roberts

Sensus lokaler, Drottninggatan 30 i Göteborg. Anmälan: 0733-690496
En sann historia om Erin Brockovich som upptäckte att ett kraftbolag förgiftade vattenförsörjningen i Kalifornien med Krom 6. Föredraget i oktober anknyter till denna dokumentär.

Föredrag, 17 oktober 18.00 - 20.00
Kobolt-Kromstift - Från ett aktivt liv till ett liv med smärta

Sensus lokaler, Drottninggatan 30 i Göteborg. Anmälan: 0733-690496
Yvonne Lundin delar med sig av sin historia med bla ett kobolt-kromstift och en Kina-bro, med första journalförda symptom inom 24 timmar, som var en "typ 4 reaktion". Sedan följde artroser, förgiftat blod, sköldkörtel/Graves sjukdom. Idag 12 år senare fortsätter kampen att återställa hälsan.

Föredrag, 14 november 18.00 - 20.00
Rotfyllningar och sambandet till människans hälsa - Fallstudier

Dalheimers hus, lokal Röda Sten, Slottskogsgatan 12 i Göteborg. Anmälan: 0733-690496
Camilla Sivertsen driver kliniken Tandbågen i Hällevadsholm. Hon har även praktik i Göteborg ett par dagar i veckan. De erbjuder holistisk tandvård.

Läs mer »

Decemberfika, den 5 december 18.00 - 20.00
Avslutning med musikinslag

Dalheimers hus, lokal: Aktivitetcenter, Slottskogsgatan 12 i Göteborg. Anmälan: 0733-690496
Prata med likasinnade. Agneta Holm hjälper oss att sjunga några trevliga julsånger.

Lysekilsposten 8 juni 2023

Rotfyllningar.info

Läs mer »

Amalgamsanera.nu

Läs mer »

Dentala material

Läs mer »

Tf på Facebook

Läs mer »

Tf på Telegram

Läs mer »

Dokument

Avhandling om amalgamkontroversens historia Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Telefon: 0760 - 05 49 48
              076 - 40 30 146
E-post: goteborg@tf.nu

Vår styrelse

Ordförande 
Pauli Terho

Vice orförande
Torbjörn Karlsson

Kassör
Björn-Inge Lindblad

Sekreterare
Inga Pålsson

Ledamot
Agneta Holm

Valberedning
Kristina Nadelius

Revisor
Viviann Göransson

Revisor suppleant
Leif Önneflod