Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Periimplantit i vart femte implantat

Runt vart femte implantat utvecklas periimplantit. En nyligen publicerad avhandling har undersökt kirurgisk behandling och fann att drygt hälften kunde uppvisa lyckat resultat. Det som inte nämns är titanets eventuella inverkan på immunsystemet med ökad risk för infektioner runt implantaten. Keramiska implantat av zirkonia drabbas mycket sällan av periimplantit.

Läs mer »

Hormonstörande ämne i tandlagningsmaterial

När barnens sexårständer bryter fram längre bak i käkarna kan de ha djupa fåror och det kan vara svårt att få rent. Det kan finnas risk för karies och många regioner förordar därför att fårorna läggs igen med plastmaterial. Hög halt hormonstörande bisfenoler finns i dessa material, vilket inte känns så bra att ge till barn.

Läs mer »

Övervikt, inflammationer och tandlossning

Att överviktiga har dålig tandhälsa och ökad risk för tandlossning är känt. Nu har forskare via musförsök funnit att övervikt i sig skapar inflammationer som i sin tur ökar ett visst ämne som påverkar cellbildning i käken. Andelen celler som bryter ner ben ökar då, vilket gör att det blir obalans mellan celler som bryter ner och celler som bildar nytt ben. Försöken har gjorts på möss.

Läs mer »

Vilken tandläkare är billigast?

Tycker du det är dyrt att gå till tandläkaren? Tandpriskollen heter en särskild hemsida där man kan jämföra kostnader för olika tandvårdsåtgärder hos tandläkare i kommunen. Myndigheten TLV har upprättat denna hemsida och priserna baseras på patientens faktiska pris efter att det statliga tandvårdsstödet räknats bort. Samtliga tandläkare som är anslutna till försäkringskassan omfattas.

Läs mer »

Hydroxiapatit bra alternativ till fluor i tandvården

Hydroxiapatit finns idag i många kommersiella produkter som tandkräm och munsköljmedel. Kalciumhydroxiapatit är det ämne som tändernas emalj och dentin i huvudsak består av. Därför kan det också binda till emaljen och i praktiken laga små minihål. Detta ämne har också förmåga att binda till bakterier som då inte kan bilda biofilmer på tanden. Det finns alltså många fördelar med hydroxiapatit och alltfler tandkrämer med detta ämne säljs nu i handeln. 

Läs mer »

Försämrad hållfasthet vid muntorrhet

Muntorrhet ökar risken för karies, det är väl känt. Nu visar det sig att även tandfyllningarnas hållfasthet försämras vid muntorrhet. Det som undersöktes var glasjonomercement, kompositer och kronor. Bäst överlevnad hade kronor. 

Läs mer »

Sida 3 av 651 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)