Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Seminarium om käkinfektioner med internationellt kända forskaren Johann Lechner

 Tandhälsoförbundets seminarium den 26 november i Stockholm handlar dels om nyheter inom det keramiska området och dels om diagnostisering och behandling av inflammationer m.m. i käkbenet (osteonekros). Gästföreläsare från Tyskland är tandläkaren och forskaren Johann Lechner som presenterar diagnos- och behandlingsmetoder för osteonekros. Om keramiska material pratar vår svenska expert Noran de Basso. Målgrupp är främst tandläkare, läkare och terapeuter. 

Läs mer »

Partiskt inslag av Sveriges Radio

Sveriges Radio har publicerat ett mycket vinklat inslag (4/11) angående det statliga tandvårdsstödet. Tandhälsoförbundet har länge drivit frågan om samma högkostnadsskydd för tandvården som för övrig sjukvård. Flera partier har nu anslutit sig till en sådan inriktning. Men nu har plötsligt Sveriges Radio tagit ställning emot detta och gjort ett mycket vinklat inslag där endast tandläkare som är emot reformen får utrymme att uttala sig. Inte en enda patient har intervjuats.

Läs mer »

Riskfyllt med metaller i tandvården

Metaller i dentala material kan orsaka inflammationer. Av en forskningsartikel från 2020 framgår att metallegeringar kan korrodera och frigöra giftiga metalljoner och metallpartiklar i mikro eller nanostorlek. Forskarna konstaterar att särskilt koboltkromlegeringar är problematiska. 

Läs mer »

Tandhälsan handlar om förmågan att remineralisera tänderna.

Tänderna jobbar hela tiden för att utjämna skillnader i surhet i munhålan. Beroende på vilken process som vinner har man bra eller dåliga tänder.  En stark saliv kan förbättra tandhälsan, men för att få det behöver man äta ordentligt med mineraler, som fosfater, magnesium och kalcium samt fettlösliga vitaminer, som D, K och A. 

Läs mer »

Plastskenor vid tandreglering

Tandreglering för att få jämna tandrader har blivit allt mer populärt. Tidigare användes metalltrådar för att få tänderna att förflyttas. Sedan flera år finns även plastskenor för tandreglering. De senare är genomskinliga och syns därför inte så mycket och de är avtagbara. Skenorna kallas aligners och har fått stor spridning bland allmäntandläkare under senare år. Frågan är om de är bättre än metalltrådar?

Läs mer »

Munbakterier bakom cancer i bukspottkörteln?

Forskare har funnit munhålebakterier i cystor i bukspottkörteln och de cystor som innehåller munhålebakterier verkar vara mer skadliga än övriga. Man kan förstås undra hur munhålans bakterier kommer in i bukspottkörteln, men eftersom bukspottkörteln mynnar i tolvfingertarmen så kan bakterier komma den vägen. Men att cystor inuti bukspottkörteln innehåller stor mängd bakterier med ursprung i munhålan var ändå förvånande.

Läs mer »

Sida 3 av 698 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)