Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Pröva nytt driver på utvecklingen och skapar evidens

All vård kan aldrig vara evidensbaserad, skriver Tandhälsoförbundets (Tf:s) ordförande Ann-Marie Lidmark i en replik på DN-debatt. Anledningen är dels att utvecklingen går fort fram och att skapa forskning tar tid och kostar pengar. Patienter vill och bör få mediciner eller behandlingar som inte är helt utprovade under förutsättning att de också är införstådda med att evidens saknas. Viktigast är att patienterna får korrekt information i den frågan, vilken sällan är fallet. 

Läs mer »

Blötläggning och fett räddar tänderna

Får du karies trots att du "äter bra och näringsrik mat"? Om kosten innehåller mycket fullkorn, bönor och ärtor är risken stor att du får i dig för mycket fytinsyra som gör mineralerna otillgängliga i kroppen. Äter du dessutom lågfettkost riskerar du få för lite fettlösliga vitaminer, som också behövs för tändernas välbefinnande. 

Läs mer »

Munvård minskar risken för sjukdom

Bakterier i munhålan ställer till många hälsobesvär, det är numera väl känt. Ny forskning visar också att bra munvård minskar risken för lunginflammation hos patienter som blivit inlagda på sjukhus. Det handlar både om de bakterier som redan finns i munhålan och de som finns i sjukhusmiljön och som etableras och förökar sig i munhålan. 

Läs mer »

Bättre inläkning med vitamintillskott

Vilken effekt har tillskott av näringsämnen på inläkning av implantat i käkbenet? För att få svar på frågan gjordes en litteraturstudie. Vissa vitaminer och mineraler hade viss effekt. Framför allt blev inläkningen dålig hos personer med D-vitaminbrist. 

Läs mer »

Tandvård åt folket

Var finns den politiska viljan att förbättra tandvårdsstödet? I dag finns ett generellt statligt stöd på 300 eller 600 kr per år beroende på ålder. En del grupper kan få summan fördubblad. Men det räcker inte till mer än en undersökning. En enkel lagning kan kosta mellan 1000 och 1500 kr och efter två till tre sådana lagningar kommer man över tröskeln till det statliga tandvårdsstödet. Då får man hälften av kostnaden betald av försäkringskassan. Det är betydligt dyrare att gå till tandläkaren än till doktorn. 

Läs mer »

Selen viktig skyddsfaktor

Flertalet svenskar har alltför lågt intag av selen till följd av att Sverige har ovanligt selenfattiga jordar. Tillskott kan därför behövas, vilket alltmer forskning visar. Det man nu diskuterar är selens skydd mot hjärtkärlsjukdomar. Tydliga indikationer finns för att selen minskar risken för sådana sjukdomar.

Läs mer »

Sida 3 av 690 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)