Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tarmfloran enormt stor betydelse

Tarmfloran har enormt stor betydelse för utveckling av olika sjukdomar. Forskare visar nu att tarmfloran hos ursprungsbefolkningar har dubbelt så  många arter som en person som lever i vår västerländska värld. Så många som en av fyra har kraftigt försämrad bakterieflora. 

Läs mer »

Mer jämlikt högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för tandvården har en helt annan profil än den för sjukvården och gynnar främst medel- och höginkomsttagare. Nu har den pågående utredningen om jämlik tandhälsa fått i tilläggsuppdrag av regeringen att föreslå en alternativ modell eller en justering av det nuvarande stödet. Utredningens arbete ska vara klart i mars nästa år. Detta lovar gott.

Läs mer »

Dentala problem och hur de hanteras eller förebyggs

Besök en intressant blogg från USA där man kan få reda på det mesta om munhälsa, hur tänderna kan lagas med kosten, alternativ behandling av tandlossning, hur man borstar tänderna för att förbättra tandhälsan, varför man inte ska ha rotfyllningar och vad man ska ha istället. Mycket i denna blogg anknyter till Tandhälsoförbundets information och är intressant för alla som bryr sig om tänderna. 

Läs mer »

Kan kvicksilver öka symtomen vid Covid-19?

Mycket tyder på att kvicksilver och andra tungmetaller ökar risken för problem med andningen och sjukdomar i andningsorganen. Det är särskilt betydelsefull nu när risken för insjuknande i Covid-19 ökar. Forskarna till refererad litteraturöversikt menar att riskbilden skulle minska om folk slapp bli exponerade för tungmetaller.

Läs mer »

Allergisk mot implantat

Många får idag implantat av något slag; i tänderna, höften, knäet eller någon annan stans i kroppen. Det är också vanligt att titanclips används i kirurgin. Exempelvis vid bortoperering av bröstcancertumörer så lämnas ofta ett titanclips kvar för att man ska veta var tumören satt. Allergier mot implantat förekommer och är man känslig gäller det att välja rätt material.

Läs mer »

Fluor sänker barns IQ

Fluorid har länge ansetts motverka karies och därför har vissa länder tillsatt fluorid i dricksvatten. Sverige har inte gjort det och nu kommer alltmer forskning som visar att hög halt fluorid i dricksvattnet kan orsaka många olika besvär bland annat sänkt IQ hos barn. Här redovisas en artikel publicerad i danska Tandlægebladet av forskaren Phillip Grandjean som anser att intelligensen hos barn minskar om mamman druckit vatten med höga fluoridhalter under graviditeten. 

Läs mer »

Sida 3 av 603 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)