Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Zirkoniabroar är hållbara

Tandhälsoförbundet avråder från att använda metaller i tandvården. Så kallade MK-kronor (MetallKeramiska kronor) eller MK-broar har ett skelett av metall som täcks av ett keramiskt material. Vissa personer reagerar mot dessa metaller och kan få allvarliga besvär. Nu publicerar den danska tandläkartidningen en rapport som  visar att zirkoniabroar är lika hållbara som MK-broar. 

Läs mer »

Biverkningar av bettskena

Bettskenor består oftast av metakrylatplaster, som är kända för att kunna framkalla allergier. Hur mycket sådana så kallade monomerer som finns kvar i bettskenan beror på hur den tillverkats och om man låtit den ligga i vatten under några dagar eller veckor för att bli av med restmonomererna. Biverkningsgruppen i Bergen rapporterar om en kvinna som fick allvarliga problem på tungan och i munnen av sin bettskena. Den visade sig innehålla höga halter metakrylater som frigjordes även flera veckor efter att den legat i vatten. 

Läs mer »

Tillskott av selen behövs

Selen lider många svenskar brist på och därför behöver de allra flesta ta extra selen. Många kvicksilverskadade personer har brist på selen eller får brist eftersom selen har viktiga funktioner i kroppens avgiftning. I senaste numret av Tf-bladet skriver forskaren och specialistläkaren Jan Ulfberg om selen och hur många viktiga funktioner som kan försämras vid selenbrist.

Läs mer »

Äldre behöver kosttillskott

Äldre människor verkar ofta ha näringsbrister. D-vitamin syntetiseras inte längre så bra i äldres tunna hud och tarmen tar inte heller upp näring lika bra som när man var ung. Vitamin B12 är exempel på ett vitamin som tas upp sämre med åldern. Hur ska man då tänka när man blir äldre?

Läs mer »

Långtidscovid-19 liknar ME och CFS

Långtidscovid-19 kännetecknas av energiförluster i flertalet organ, skriver läkaren Helena Rooth Svensson i Medicinsk Access. Hon menar att det är samma biokemiska problem som när det gäller ME (Myalgisk encefalomyelit) och CFS (Chronic Fatique Syndrome). Vi känner också igen symtomen från dem som är skadade av kvicksilver och amalgam.  

Läs mer »

Bra eller dålig forskning i tandvården

En rapport från SBU visar att odontologisk forskning lider av många brister och omkring hälften av de forskningsrapporter som gåtts igenom anses vara för dåligt gjorda för att vara trovärdiga. I dessa finns risk för feltolkningar av resultaten. Denna studie har alltså inte tittat på evidens eller vilket resultat forskarna redovisat utan bara på kvaliteten på forskningsrapporterna.

Läs mer »

Sida 3 av 620 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)