Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Funktionsrättsbyrån startar till hösten

Funktionsrätt Sverige där också Tandhälsoförbundet är med har ansökt om bidrag från Allmänna arvsfonden för att starta en rådgivningsbyrå för att stärka funktionshindrades rättigheter. Tanken är att enskilda personer som kommer i kläm i dagens samhälle ska kunna vända sig dit för att få reda på vilka rättigheter de har samt få råd om hur de ska kunna gå till väga i specifika ärenden. 

Läs mer »

Amalgam orsakade yrsel och svårighet att gå

En japansk tandläkare som förstår riskerna med amalgam har i en youtubefilm redovisat en fallbeskrivning där en kvinna har allvarliga problem med en enda amalgamfyllning. Hon påverkas också starkt av mobiltelefoner. Fyllningen tas bort på ett säkert sätt och hon kan omedelbart efter tandläkarens behandling gå utan att känna sig yr och klarar att lyfta benen ordentligt, vilket inte var möjligt tidigare.

Läs mer »

Liten risk att bli smittad igen

Forskning om covid-19 pågår för fullt. Forskning visar att risken för återinsjuknande efter att man haft covid-19 är liten och det är också få som haft sjukdomen utan att få symtom. När det gäller vaccinationer är kvinnor mer i riskzonen för biverkningar än män. 

Läs mer »

Mögel, jästsvampar och bakterier i rotfyllda tänder

Rotfyllda tänder är döda tänder och precis som annan död vävnad i kroppen innehåller de mikroorganismer av många olika slag. Över 400 olika bakterier har identifierats i rotkanalerna och där bildas också biofilmer med 20-30 olika arter där det kan finnas mögel, svampar och andra mikroorganismer. 

Läs mer »

Sömnsvårighet och tänderna

Tandläkare Steven Lin har många intressanta artiklar på sin hemsida. En av dem handlar om sömnproblem som vi vet att många av Tandhälsoförbundets medlemmar har. Kopplingar finns till tänder, käkarnas utveckling och förmågan att andas genom näsan. 

Läs mer »

Låg dos naltrexon mot smärta

Kronisk smärta är ofta svår att hantera och de mediciner man får kan ge allvarliga biverkningar. Läkemedelet Naltrexon kan ges i mycket låga doser för smärtlindring och det är också inflammationshämmande. Läkaren Bo Nilsson skrev ibland ut Naltrexon i lågdos till vissa av Tandhälsoförbundets medlemmar. Nu visar en ny studie att det verkligen ger hjälp vid kronisk smärta.

Läs mer »

Sida 3 av 623 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)