Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Utvidga käkarna så tänderna får plats

Många barn och ungdomar får i dag tandställning på grund av att käkarna är för trånga och orsakar att tänderna växer över varandra. För att få ett snyggt leende anser tandläkare ofta att friska tänder ska tas bort för att övriga ska få plats. Det som då händer är att man trycker ihop käkarna. Andra alternativ är att expandera käkarna. Detta tas upp i en artikel i danska tandläkartidningen. 

Läs mer »

Högst 1200 konor per år för tandläkarbesöket

Att föra in tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd har blivit en valfråga. Vänsterpartiet meddelade nyligen att de vill genomföra hela reformen under nästa mandatperiod. En majoritet för införandet finns, men alltför få partier är beredda att avsätta budgetmedel. Moderaterna säger blankt nej och Socialdemokraterna har inte tagit ställning. 

Läs mer »

WHO arbetar för en amalgamfri värld

Nu har även Världshälsoorganisationen (WHO) börjat jobba för en amalgamfri värld och detta efter mångårigt lobbyingarbete från bland annat amalgammotståndarnas gemensamma organisation World Alliance of MercuryFree Dentistry, men också den amerikanska organisationen Consumer for Dental Choice. Tandhälsoförbundet (Tf) har deltagit i detta arbete med vår Europeiska organisation Swedish Association for Dental Mercury Patients.

Läs mer »

Tugga dig till bättre hälsa

Tuggning har mycket stor betydelse för kroppens välbefinnande och därför är också tänderna och käkarnas rörelser viktiga. Tuggandet ger signaler både till magen/tarmarna och hjärnan. För barn är tuggandet särskilt viktigt då det påverkar käkarnas tillväxt och andningen. 

Läs mer »

Sepsis eller blodförgiftning av rotfyllda tänder?

Mängder av bakterier och andra mikroorganismer finns i munhålan och särskilt elakartade sådana finns hos personer med djupa tandköttsfickor eller rotfyllda tänder. Att rotfyllda tänder är bemängda med bakterier beror dels på ofta förekommande otäta rotfyllningar, men också på att tändernas dentinkanaler snabbt fylls med bakterier.

Läs mer »

Är ALS förgiftning av kvicksilver och andra tungmetaller?

Idag finns stor osäkerhet om orsaken till den oftast dödliga diagnosen ALS. Redan på 1990-talet beskriver tandläkare Olle Redhe i sin bok om amalgam hur en av hans patienter med just diagnosen ALS tillfrisknade efter borttagning av amalgamfyllningar. Den tyske läkaren Joachim Mutter har också redovisat liknande fallrapporter. Forskning visar kopplingar till tungmetaller och andra gifter. 

Läs mer »

Sida 5 av 690 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)