Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Många läkemedel tillhandahålls inte i Sverige

Hälften av alla läkemedel som godkändes i Europa, under fyraårsperioden 2019-2022, är inte tillgängliga för svenska patienter. Detta enligt den så kallade WAIT-rapporten från den europeiska branschorganisationen EFPIA.

Läs mer »

Den psykiska hälsan gynnas av grönska nära hemmet

Naturnära boende är positivt för vår psykiska hälsa och det tycks även minska behovet av antidepressiva läkemedel, enligt en svensk studie.

Läs mer »

Barn och ungas tandhälsa i Stockholm

I Rinkeby-Kista har andelen treåriga barn med kariesangrepp minskat med över tre procentenheter på bara ett år. Dock ser man att tandohälsan generellt är mycket högre i Järva än i resten av Stockholms län.

Läs mer »

Här tas höga kvicksilverhalter på allvar

Funktionsmedicinska läkare tittar efter orsakerna till olika sjukdomar och tar t.ex. hänsyn till hela den toxiska belastningen. Provtagning är viktig liksom åtgärder för att förbättra kroppens egen läkningsförmåga. Gifter som kvicksilver mäts och förmågan att avgifta stimuleras. Kelerande ämnen används inte.

Läs mer »

Cancer av munhålebakterier och svampar?

Alltmer forskning visar kopplingar mellan munhålans mikrobiom och cancer. Det behöver inte betyda att bakterier eller svampar orsakar cancern, men mikrobiomet kan gynna vissa typer av mikroorganismer och kolonisering av sådana som kan påverka cancerns utveckling och tillväxt. En bra mikroflora i munhålan är alltså viktigt för hälsan. 

Läs mer »

Kan tandläkaren ersättas av artificiell intelligens?

Hittills har artificiell intelligens främst använts för att förbättra diagnostiken och inom tandvården i första hand för att analysera röntgenbilder och upptäcka karies. Gällande karies visade ett forskningsförsök att AI var duktigare på att upptäcka karies jämfört med tandläkare. Forskarna menar dock att man ska skynda långsamt och att mer forskning behövs. Än så länge måste livs levande tandläkare kontrollera resultatet.

Läs mer »

Sida 5 av 790 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)