Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Titanimplantat kan orsaka galvaniska strömmar

Om flera olika metaller finns i munhålan skapas galvaniska strömmar som gör att metalljoner läcker ut i kroppen. Man kan få allvarliga besvär både av själva strömmarna och av de metaller som läcker ut i kroppen. Särskilt allvarliga problem uppstår om titanimplantat blandas med amalgamfyllningar eller guldkronor. I tandvården finns alternativ till metaller för samtliga behandlingar. 

Läs mer »

Behandling mot parodontit eller tandlossning

Många har besvär av bakaterier i munhålan som kan orsaka tandlossning (parodontit). Tandhygienistbehandling flera gånger per år erbjuds liksom behandling med klorhexidin respektive antibiotika och i svåra fall kan operationer göras. Många undrar vilka andra metoder som finns och om man kan göra något själv?

Läs mer »

Varför gnisslar barn tänder i sömnen?

Att barn gnisslar tänder i sömnen kan ha vara mångfacetterat. Viktigt är att reda ut orsaken till tandgnisslingen då den kan ge negativa effekter både nu och senare i livet. Tandläkare Steven Lin berättar om tandgnissling hos barn på sin hemsida plus hur man kan spåra orsakerna och åtgärda problemen. Han menar att barns tandgnissling måste tas på allvar. 

Läs mer »

Käksmärta kan bero på problem inuti käkbenet

Kraftig käksmärta diagnostiseras ofta som trigeminusneuralgi (smärta i ansiktsnerven). I vanliga vården ges sällan annan hjälp än smärtstillande medel och KBT. Tandläkare kunniga inom området kan dock ta bort förstörd benvävnad och därmed upphör symtomen oftast och det inom bara någon dag. 

Läs mer »

Kan fosfatbrist orsaka karies?

Karies orsakas oftast av mineralbrister i saliven. Kalcium, fosfater och magnesium är de viktigaste mineralerna för tandhälsan, men även kalium och svavel behövs liksom de fettlösliga vitaminerna D och K. Att äta rätt så att saliven innehåller tillräckligt med mineraler är alltså väsentligt. Veterinären Harald Bergengren arbetade under 1980- och 1990-talen för att öka kunskaperna om fosfaternas betydelse.

Läs mer »

Bristande kunskaper om käkbensnekros

Svenska tandläkare tycks ha bristande kunskaper om hur man behandlar personer som fått bisfosfonater eller denosumab på grund av benskörhet. Dessa patienter har högre risk än andra att drabbas av nedbrytning av käkbenet. Risk finns för allvarliga käkbensproblem när tänder behöver tas bort eller vid rotfyllningar om man intagit de ovan nämnda läkemedlen.

Läs mer »

Sida 5 av 677 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)