Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Motstånd mot amalgamstopp i EU

Inga problem uppstod då svenska tandläkare gick över från att laga tänder med kvicksilverhaltigt amalgam till kompositer och keramer. Inga kostadsökningar blev det heller. Nu är många andra länder i Europa i samma situation som Sverige var 2009. Ungefär samma argument upprepas  för att hindra ett europeiskt amalgamförbud att träda i kraft. 

Läs mer »

Kosten påverkar bakteriefloran i munnen

Att kosten påverkar vilka sorts bakterier som finns i munhålan är känt sedan tidigare. Nu finns ännu mer stöd för detta liksom att risken för karies hänger samman med vilka sorts bakterier som finns i munhålan. En sådan förebyggande diet ska innehålla få kolhydrater, vara rik på omega-3-fettsyror och vitaminerna C, D och K2 samt innehålla fibrer. 

Läs mer »

Titanimplantat och tysta infektioner

Titanimplantat frigör alltid nanopartiklar av titan och titanjoner i de vävnader där implantatet sitter. Titan i sig kan ge upphov till inflammationer och triggar bland annat igång cytokiner som kallas TNF-alfa och IL-6. I vissa fall kan inflammationer finnas i käkbenet, vilka är mycket svåra att upptäcka med konventionella röntgenmetoder. De här så  kallade tysta inflammationerna kan ge upphov till flera olika symtom som kronisk trötthet, reumatoid artrit, Multiple Skleros (MS) och hjärtkärlproblem. 

Läs mer »

D-vitamin mot covid-19

Nu rekommenderas tillskott av D-vitamin för att bekämpa covid-19. Det är regeringen i Irland som uppmanar folk att ta minst 20-25 mikrogram (1000 iU) D-vitamin per dag för att minska risken för covid-19. Anledningen är att den irländska befolkningen är kända för att ha låga D-vitaminhalter i blodet. 

Läs mer »

Magnesium viktigt vid benskörhet

Många äldre kvinnor drabbas av benskörhet som gör att man lätt bryter olika ben. Vanligt är att doktorn ordinerar kalktillskott och D-vitamin och när det inte hjälper ges mediciner med bisfosfonater. Dessa påverkar käkbenet negativt och det finns risk för nedbrytning av detta. Under senare år har forskningen allt tydligare visat att det inte är optimalt med kalktillskott utan att det mer behövs magnesium och fosfater, men också tillskott av både D-vitamin och vitamin K2. Om detta skriver Patrick Holford en artikel. 

Läs mer »

Utredningen "När behovet får styra" skickas på remiss

Utredningen om jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) publicerades den 1 mars i år. Redan har den skickats ut på remiss och Tandhälsoförbundet är en av remissinstanserna. Remisstiden går ut den 1 september 2021 så det finns gott om tid att plöja igenom den omfattande utredningen och ge synpunkter på den. En grupp inom Funktionsrätt Sverige kommer att arbeta tillsammans med Tandhälsoförbundet för att ge gemensamma synpunkter.

Läs mer »

Sida 4 av 623 sidor < Första  < 2 3 4 5 6 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)