Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Budgeten en stor besvikelse

Statens budget är en stor besvikelse för Tandhälsoförbundet (Tf). Inget mer än det statliga tandvårdsstödet har anslagits i årets budgetproposition och dessutom är anslaget något lägre än vad som budgeterats för i år. Ingen hänsyn har tagits till det uppdämda tandvårdsbehovet nu efter pandemin. 

Läs mer »

Clean-up sug tillverkas inte längre

Clean-up sug är en liten plasthylsa som sätts på tanden och kopplas till tandläkarens vanliga sug. Tandhälsoförbundet anser att den ska användas vid all amalgamsanering då den gör att exponeringen för kvicksilver kraftigt minskar både för patienten och personalen. Tyvärr har företaget lagts ner och den tillverkas därför inte längre.

Läs mer »

Bakterier i rotfyllda tänder

Rotfyllda tänder innehåller alltid bakterier och andra mikroorganismer. Då mindre bakterier, svampar med mera kan tränga in i de mikroskopiska dentinkanalerna blir det aldrig helt bakteriefritt i en rotfylld tand även om tandläkaren gjort en korrekt fyllning. Tyvärr finns alltför lite forskning om detta. Men tandläkare som tar prover på bakterier finner många olika sorter, men ofta olika hos olika individer. 

Läs mer »

Periimplantit och titanimplantat

Periimplantit är en ny sjukdom som uppstår då bakterier etablerar sig runt käkbenet och implantatet. Käkbenet bryts ner och man kan få allvarliga besvär. Periimplantit är vanligt runt titanimplantat, men mindre vanligt runt zirkoniaimplantat. Det är en av flera anledningar att använda keramiska implantat av zirkonia. 

Läs mer »

Sverige mörkar hälsoriskerna med amalgam

Svenska Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket mörkar riskerna med amalgam och de stora mängder kvicksilverånga som frisläpps då tandläkare borrar i amalgamfyllningar eller putsar sådana. Riskerna är uppenbara och i världens alla länder håller amalgam på att förbjudas på grund av dess allvarliga hälsoeffekter plus förstås riskerna för miljön. I Sverige hävdar myndigheterna fortfarande att det inte är bevisat att amalgam läcker kvicksilver som kan påverka hälsan hos känsliga individer. 

Läs mer »

Föredrag om avgiftning

På onsdag de 15 september finns möjlighet att delta i ett zoom-möte om avgiftning. Det är Bo Engborg, terapeut och rektor för Nordiskt Näringscenter, som håller föredraget. Han känner väl till varför och hur man avgiftar från tungmetaller. Delta i mötet på onsdag. Vid anmälan får du länk eller telefonnummer till mötet. Det är Tf i Örebro som arrangerar föredraget. 

Läs mer »

Sida 4 av 644 sidor < Första  < 2 3 4 5 6 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)