Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Flera argentinska städer förbjuder 5G

Ushuaia förbjuder installation av 5G-antenner i staden. Man kommer inte att tillåta installation av sådana antenner förrän det kan garanteras att strålningen från 5G-antennerna inte påverkar hälsan hos invånarna.

Läs mer »

Hjärnprotein kan skydda kvinnor mot demenssjukdomar

Det finns möjligheter att kunna skydda kvinnor från att utveckla Alzheimers och andra demenssjukdomar. Detta genom att aktivera ett speciellt protein i hjärnan.

Läs mer »

Visste du detta om munhålans bakterier?

Mängder av bakterier finns i munhålan. En del kan ge upphov till karies och många olika sjukdomar. Forskning om detta fanns redan på 1800-talet, men tappades bort och har nu återkommit. Munhålebakterier misstänker man orsakar hjärtinfarkter, cancer, reumatism och många andra sjukdomar. Om detta har  tidskriften New Scientist skrivit en spännande sammanfattande artikel. 

Läs mer »

Vill förbättra brukarmedverkan

Patientnära vård och brukarmedverkan i styrningen av vården har diskuterats under längre tid och det finns politiska beslut som visar på en vilja att få med patienter och brukar på ett annat sätt än tidigare. Utvecklingen har dock inte gått särskilt snabbt och vad Tandhälsoförbundet kan se är sällan tandvården med i de samarbeten som sker. Vårdanalys har undersökt brukarmedverkan i regionerna och ger flera förbättringsförslag.

Läs mer »

Kan kvicksilver orsaka Parkinsons sjukdom?

Kvicksilver är ett potentiellt gift och hälsoeffekter relaterade till kvicksilver från t.ex. amalgam påminner mycket om de symtom som patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av. I en intressant översiktsartikel har amerikanska forskare utvärderat befintlig forskning inom området och kommer till slutsatsen att en del av patienterna med Parkinsons sjukdom mycket väl kan vara förgiftade av kvicksilver och troligen finns även en kombination av andra metaller med i bilden. Avgiftning med kelerande ämnen skulle i så fall kunna förbättra hälsan hos denna grupp av patienter.

Läs mer »

Kan tungmetaller orsaka skolios?

Skolios innebär att ryggraden blir s-formad, vilket i sin tur orsakar obalans i kroppen som kan leda till smärta, muskelspänningar och kotproblem. Orsaken är för omkring 80 procent av patienterna okänd. Faktorer som diskuteras är bland annat kvicksilver och tungmetaller liksom andra föroreningar. Även kosten och kroppens näringsbalans tycks ha betydelse.

Läs mer »

Sida 4 av 765 sidor < Första  < 2 3 4 5 6 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)