Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tysk tandläkare behandlar NICO

Infektioner i käkbenet är inte helt ovanligt och kan orsaka kroniska besvär. Johann Lechner är en tysk tandläkare som i mer än 40 år tagit bort rotfyllda tänder och infekterat käkben. Många av hans patienter med kroniska sjukdomar har tillfrisknat. Här intervjuas han av en ung tandläkare.

Läs mer »

Tysta infektioner i käkbenet

Ibland läker inte käkbenet ordentligt efter borttagning av tänder och särskilt känsligt är det efter utdragning av visdomständer. Det kan då uppstå mindre hålrum eller infektioner i käkbenet som inte syns på vanlig röntgen. Käksmärta, ögoninfektioner och besvär som relateras till ansiktsnerverna kan uppträda.

Läs mer »

Långtidssjuka tas på allvar

Sjukdomen covid-19 har följts på ett helt annat sätt än andra sjukdomar och nu accepteras plötsligt att man kan bli sjuk efter denna virusinfektion trots väldigt måttliga symtom eller kanske inga alls. Vilka lärdomar kan vården dra av detta gällande andra sjukdomar?

Läs mer »

Digitala tandläkarbesök

Tidningen Dental Tribune tar upp ett intressant ämne som handlar om tandläkarbesök på distans. Läkarbesök på distans är inte ovanligt så varför inte tandläkarbesök? Främst handlar det förstås om konsultation då man knappast kan tänka sig att patienten själv lagar tänderna eller tar bort dem. 

Läs mer »

Smärta i käkpartiet och NICO

Käkbenet förämras om syretillförsel minskar, vilket kan bero på små proppar i kärlen eller på bakterier eller virus som gör att käkbenet bryts ner och kalcifieras. Få svenska tandläkare och käkkirurger har kunskap om denna problematik och inte heller läkare brukar förstå kopplingen mellan problem i käkbenet och nervsmärtor. 

Läs mer »

Återfick hälsan efter ingrepp i käkbenet

De inre organen var på väg att ge upp och blodvärdena försämrades snabbt. Problemen började med en tand som senare skulle rotfylldas. Trots många besök hos tandläkare, käkkirurger och läkare fortsatte besvären. Det smärtade från käkområdet, feber tillstötte och kroppen svullnade upp. Då fick Siv Eveby via Tandhälsoförbundet kontakt med en tandläkare som kunde hjälpa henne.

Läs mer »

Sida 2 av 610 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)