Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Koppling mellan vitamin D och tandlossning

Att tandlossning skulle kunna bero på D-vitaminbrist är kanske inte det första man tänker på. Att C-vitamin kan leda till skörbjugg är däremot känt liksom att ett av symtomen är just tandlossning. Genetiska faktorer finns och en av dem är genen som kodar för vitamin D-receptorn eller upptaget av D-vitamin. Även när det gäller inläkning av tandimplantat tycks D-vitamin vara väsentligt. Alla kan behöva se över sina D-vitaminnivåer.

Läs mer »

Patientskydd behövs vid amalgamsanering

Nu får tandläkare inte längre sätta in amalgam i folks tänder, varken i Sverige, Norge eller övriga Europa. Men det kommer dröja tiotals år innan amalgamet är borta. Kunskap om hur amalgam tas bort utan att patienten blir förgiftad är viktig att hålla vid liv. Flera försiktighetsåtgärder behöver sättas in och det gäller både för patient och personal.

Läs mer »

Tf i debatt med Privattandläkarna

Tandvården måste in i sjukvårdens högkostnadsskydd, skriver Tandhälsoförbundet i en replik i Svenska Dagbladet. Privattandläkarna har i en debattartikel skrivit att en sådan reform är ett högriskprojekt. Tf förklarar varför en sådan reform är nödvändig i tandvården.

Läs mer »

Föredrag i Uppsala

I dag den 19 maj kl 13.30 håller Magnus Nylander föredrag i Uppsala. Han gör en tillbakablick i Tandhälsoförbundets historia med början på 1980-talet. Då var amalgamfrågan stor i media och Tandhälsoförbundet var mycket drivande bland annat sammanställde Mats Hanson forskning och drev på för att stoppa amalgamanvändningen. Nu vill Magnus Nylander titta tillbaka och visa hur rätt vi hade då.

Läs mer »

Tf:s årsstämma

Tandhälsoförbundets årsstämma ägde rum i Uppsala under helgen och den hölls fysiskt. På kvällen deltog Fredrik Berglund som varit många tandvårdsskadades läkare och som är en duktig forskare. Fredrik fyller nu 100 år och vi skrev om honom i Tf-bladet nr 2/24.

Läs mer »

Arbetsmiljön inom tandvården undersöks

En studie kommer att genomföras i vilken syftet är att undersöka tandvårdspersonalens uppfattningar om sin hälsa, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Läs mer »

Sida 2 av 781 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)