Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Läckande tarm. Vad innebär det?

Läckande tarm pratar man alltmer om och sådana problem kan få allvarliga konsekvenser. Vid flera bakteriesjukdomar, bland annat kolera, öppnar sig tarmväggen så att vatten rinner ut samtidigt som mineraler eller så kallade elektrolyter försvinner. Om tarmen läcker lite mindre innebär det främst att man kan få matallergier, men även olika kroniska sjukdomar kan uppträda. Kunskaperna om hur läckande tarm uppstår och vilka konsekvenser det kan få är i dag otillräckliga. 

Läs mer »

Selen och Q10 behövs för ett långt liv

Vid Linköpings universitet studerades om fyra års tillskott av selen och coenzym Q10 hade effekt på dödligheten i hjärtkärlsjukdomar hos äldre svenskar. Studien gjordes i orten Kisa med 443 äldre ortsbor i åldern 70-87 år. Deltagarna fick antingen aktiv behandling (200 mg Q10 och 200 mikrogram selen per dag) eller placebo.

Läs mer »

Ozon i tandvården

Ozon är normalt en gas som består av tre syreatomer och därmed är polär. Ozon dödar olika mikroorganismer samtidigt som mänskliga celler är mer tåliga. Ozon används i tandvården främst för att bli av med bakterier efter utdragna tänder och kan också användas för att stoppa kariesangrepp. Tf-bladet (nr 1/22) tar upp positiva effekter av ozon i tandvården.

Läs mer »

Ett nytt spännande Tf-blad

Tf-bladet nr 1/2022 är nu ute hos medlemmarna. Som vanligt består den av många intressanta artiklar, men också av kallelse till Tf:s årsstämma i maj. Ozon och PRF är intressanta metoder i tandvården, som vi skriver om i detta nummer. Vi gör också reklam för Bingolotto och Sverigelotten. Köper du lotter kan du göra det till förmån för Tandhälsoförbundet. 

Läs mer »

Skadade tänder, tandläkarskräck och ständig skam

Axel Schulman skriver i dag (10/4 2022) om skammen att ha dåliga tänder. Artikeln är publicerad i DN:s kulturbilaga och beskriver tydligt det många tandvårdsskadade upplevt. Han fick ingen hjälp att sköta tänderna som liten, matvanorna var nog inte så bra och till råga på allt slant tandläkaren med borren då Axel var 7 år. Han beskriver också hur tandvårdsrädslan gjorde att han alltid sköt upp besök hos tandläkaren tills tanden inte längre gick att rädda. 

Läs mer »

Varför varnar inte Socialstyrelsen för amalgam?

Världens länder enade sig under konferensen i Bali om att amalgam ska fasas ut under mitten av 2022 på barn under 15 år, gravida och ammande kvinnor av hälsoskäl. Anledningen är att dessa grupper bedöms vara mer känsliga än andra. Trots att så gott som alla världens länder inser hälsoriskerna med amalgam vägrar fortfarande Socialstyrelsen att informera om riskerna för kvicksilverförgiftning. I de nya nationella riktlinjerna nämns amalgam inte alls.

Läs mer »

Sida 7 av 674 sidor < Första  < 5 6 7 8 9 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)