Andelen barn som får tandställningar har ökat dramatiskt. I vissa landsting kan det vara upp till 40 procent som får tandställning. Om käkarna är "för trånga" växer tänderna över varandra och man behöver ta bort tänder för att övriga ska få plats. Dock finns andra tekniker som går ut på att vidga käkarna så att alla tänder får plats. 

I konventionell tandvård hanteras så kallade trångställda tänder genom att man tar bort minst fyra tänder, det vill säga en i varje kvadrant i munnen. Därefter sätter tandläkaren trådar på tänderna i syfte att kvarvarande tänder ska förflyttas för att skapa fina tandrader både i över- och underkäken. 

Vid förflyttning av tänderna inträffar det ibland att tänder dör av trycket och man kan också få kariesangrepp på grund av svårighet att göra rent. Ofta behöver man också efter att tandställningen tagits bort ha en tråd på insidan av tänderna så att de inte går tillbaka till den ursprungliga platsen. Några få kan också bli allergiska mot metallerna i tandställningen. Ett fåtal kan också få problem med "att tungan inte får plats" eller förändrat utseende på grund av att käkarna trängs ihop. Av den orsaken är det inte heller helt ovanligt med andningsproblem. 

För den som inte vill ha så kallad räls med metalltrådar finns möjlighet att få en form av plastskena som byts ut i takt med att tänderna flyttar sig. Oftast får man betala sådana tandställningar själv. Fördelen med den är att man också kan ta av den när man äter eller för att borsta tänderna. Den syns inte heller.

Det mest intressanta att pröva är dock att försöka vidga käkarna så att tänderna får plats. En kombination av kostomläggning för bättre näring och möjlighet att få hjälp med tungrörelser för att trycka ut käkarna och eventuellt andra former av tandställningar just för att få käkarna att växa till. 

De senare alternativen gör att man slipper konventionell tandställning och i och med att käkarna växer till förändras ofta utseendet till det bättre och andningsvägarna får större utrymme vilket minskar risken för snarkning och att sova med öppen mun. 

Se mer om alternativ till tandställning här (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)