Vid tandreglering används mestadels metaller och risk finns att känsliga individer reagerar mot dem. Metallfria alternativ finns och borde användas, särskilt om problem uppstår. Odontologiska fakulteten i Oslo har sammanfattat vilka metaller som används vid tandreglering och vilka biverkningar som kan uppstå. Nickel är den vanligaste allergenen, men även krom och palladium är exempel på metaller man kan bli allergisk mot. 

Forskare från Odontologiska fakulteten i Oslo har gjort en systematisk översikt över vilka metaller som används vid tandreglering och sammanfattar reaktioner som kan uppstå. Forskarna räknar med att 0,2-0,4 procent av befolkningen är känsliga för metaller i tandställningar. Det är alltså ingen stor andel patienter, men det är ändå viktigt att uppmärksamma problemen.

Besvär kan enligt forskarna uppstå var som helst i kroppen och det behöver alltså inte synas i munhålan trots att det är där tandställningen sitter. De tandläkare som Tandvårdsskadeförbundet samarbetar med menar att omkring 80 % av besvären vid överkänslighet mot dentala material manifesteras på andra ställen än i munhålan. 

I artikeln redovisas några fallrapporter. En beskriver en kvinna som hade en tandställning av rostfritt stål. Efter en vecka kom kraftig klåda i ansiktet och röda utslag med små upphöjningar på hakan, kinderna och i nacken, vilka spreds ner mot bröstet. Patienten fick också symtom i ögonen liknande de hon hade vid björkpollenallergi. Inga som helst tecken på allergi i munhålan fanns. När metallställningen togs bort försvann alla besvär efter 4-5 dagar. 

Ett annat fall som beskrivs gäller också en kvinna. Hon hade tidigare haft tandställning, men behövde ha en tråd på baksidan av tandraderna för att inte tänderna skulle återgå till sitt ursprung. Hon hade inga besvär på 13 år, men i samband med födelsen av det andra barnet fick hon kliande eksem. Även detta utan någon påvisbar förändring i munhålan. När metall-retainern byttes mot en i plast försvann besvären, men den här gången först efter fyra veckor. Besvären kom därefter inte tillbaka.

Metaller som kan finnas i anordningar för tandreglering är krom, kobolt, nickel, palladium, koppar, guld, järn, mangan, titan och molybden. Samtliga kan vara allergiframkallande hos känsliga individer. Nickel är den metall som det är störst risk att man är allergisk mot. I vissa nickel-titanlegeringar kan nickelinnehållet vara så högt som 50 procent. Rostfritt stål däremot innehåller 8-20 procent nickel. Men mängden är egentligen inte betydelsefull om det handlar om allergier. Även andra legeringar kan innehålla nickel.

Forskarna redovisar att även om man är nickelallergisk är det inte säkert att man får reaktioner vilket beror på att munnens slemhinnor inte är lika känsliga som huden. Det är således nödvändigt att ta riskerna med metaller på allvar. Även om det är en liten andel patienter som är känsliga är det något man lätt kan åtgärda. Detsamma gäller tandfyllningar av metaller. 

Tandvårdsskadeförbundets uppfattning är att man inte ska använda metaller i tandvården eftersom risk för allergier finns. Att allergier uppstår beror på att metallerna utsätts för korrossion i munhålans miljö. Korrossionen kan också leda till strömmar mellan olika metaller och det är därför oklokt att tandreglera med metall om patienten har andra metaller i tänderna eller på någon annan del av kroppen. Alterantiv till metaller finns både i tandställningar och retainer. 

Till artikel i norska tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)