Tandinfektioner är inte att leka med och detsamma gäller infektioner i tandköttet som senare kan leda till tandlossning. Bakterierna kan sprida sig till blodet och orsaka sepsis (blodförgiftning). I mindre allvarliga fall kan bakterierna spridas till hjärtklaffarna eller orsaka infarkter med mera. Både modern och äldre forskning visar att många sjukdomar har sin orsak i munhålan. Ändå tar tandläkare inte infektioner på allvar, vilket exemplet Expressen skriver om visar.

Expressen skriver om Max som hade kraftig tandvärk i en visdomstand. Tandläkaren skickade honom vidare till en käkexpert som uppenbart inte tog riskerna på allvar. Tanden borde ha tagits bort direkt både för att undvika akuta och framtida risker. Bakterieinfektioner i tänder och tandrötter är ingenting att leka med. 

Det som hände Max var att bakterierna spreds i kroppen och orsakade organsvikt med mera. Typiska tecken på sepsis. Sjukhusets behandling gav resultat och Max överlevde, men det hade kunnat sluta med döden.

Trots att man i detta fall kan tycka att de två behandlande tandläkarna gjorde fel som inte tog bort tanden omedelbart så yttrade sig IVO i ärendet och sa att behandlingen var enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att inga fel begåtts i vården.

En visdomstand klarar man sig bra  utan och att rotfylla en sådan är komplicerat då den har flera rötter och ofta böjda rötter. Självklart borde den ha tagits bort så snart som möjligt. Nu fick patienten vänta en vecka och innan dess hade han alltså insjuknat så allvarligt att man på sjukhuset var tvungen att hålla honom nedsövd under behandlingen. Max är fortfarande inte återställd efter behandlingen eller kanske man ska säga den uteblivna behandlingen. 

Samtidigt som IVO frikänner tandläkare som inte tar infektioner på allvar så vill myndigheten deslegitimera tandläkare som tar bort infekterade rotfyllda tänder eller som rensar käkbenets märg från infektioner. Detta trots att dessa tandläkare räddar liv och framför allt förbättrar patienternas livskvalitet. 

Systemfelen är många i vården och detta är ett. Infektioner i tandrötter och käkben måste tas på allvar och därför måste Socialstyrelsen ta sitt ansvar och ändra i sina riktlinjer. Forskning till stöd för detta finns bland annat vid Helsingfors universitet.

Vill man rädda liv måste folk få möjlighet att bli av med infektioner i tandrötter och käkben. I dag är det nästan omöjligt för patienter att hitta en tandläkare som tar bort rotfyllda tänder, trots att patienten upplever att det orsakar sjukdom med allvarliga symtom. 

Christine är ett exempel från 2022 som visar hur svårt det är att hitta tandläkare som tar bort rotfyllda tänder. Det krävdes sju tandläkarbesök innan tänderna blev utdragna. De två sista tandläkarna tog bort var sin tand. Efter extraktionerna försvann samtliga symtom och energin återvände.

Lennart är ytterligare ett exempel där mångåriga mycket allvarliga symtom upphörde så snart infektionerna tagits bort. Sjukdomstiden i Lennarts fall var mer än tio år och han gick till mängder av experter - både läkare och käkkirurger - som inte kunde hitta några fel. Trots det hade han infektioner inuti käkbenets märg i flera kvadranter. Det krävdes fyra besök hos en skicklig tandläkare, men efter det är Lennart så gott som återställd.

Risk att bli av med legitiamtionen hänger över tandläkare som tar bort rotfyllda tänder och rensar käkben från infektioner. En av dessa, som är anmäld av IVO till HSAN, har förbättrat livskvaliteten påtagligt för samtliga patienter som IVO granskat. Trots det anser alltså myndigheten att hon inte arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och har lämnat en anmälan om deslegitimation till HSAN: Tandhälsoförbundet (Tf) har granskat ärendet och har visat att IVO ljuger och förvanskar för att kunna fälla denna duktiga tandläkare. 

För IVO handlar det inte om ifall patienter blir friska eller inte utan om hur tjänstemän hos IVO och Socialstyrelsen bedömer behandlingen och om de anser att tandläkaren arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Om den enskilde tandläkaren arbetar både enligt sin egen beprövade erfarenhet och enligt befintlig internationell vetenskap har således ingen betydelse i myndigheternas ögon.

mycket få åtgärder inom tandvården är evidensbaserade så blir det främst tyckande från tjänstemännen. Se Tf:s kritik mot de nya nationella riktlinjerna (direkt till Tf:s remissvar). 

Tf:s erfarenhet är att tjänstemännen på respektive myndighet inte läser de referenser till vetenskapliga artiklar som vi och andra experter redovisat. Vad är myndigheternas drivkraft när de så helt nonchalerar patienterna? 

Till artikeln i Expressen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)