Flera olika forskningsrapporter inom området tandvård har granskats av SBU och Cochrane. Ett stående inslag är att flertalet behandlingar saknar evidens eller tillräcklig forskning för att kliniska beslut ska kunna fattas. Man kan alltså inte lita på de råd och den behandling tandläkaren ger. Trots det dåliga kunskapsläget har Socialstyrelsen i de nya riktlinjerna för tandvården mycket detaljerat gett råd och rekommendationer för hur olika tillstånd ska behandlas. 

En av de största undersökningarna gällande evidens i tandvården gjordes 2012 och det är inte mycket som ändrats sedan dess. Den publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Evidence-Based Dental Practis. Studien gjordes på 120 reviewartiklar, vilket innebar att varje reviewartikel bestod av ett stort antal artiklar som granskats av andra forskare. 

Studien fann att 78 procent av alla tandvårdsbehandlingar saknade vetenskapligt stöd eller hade så litet stöd att metoden inte kunde ligga till grund för ett kliniskt beslut. Det är alltså främst tandläkarens egen praktiska erfarenhet som styr vilken vård du får.

Patienterna behöver få kunskap om den låga evidensgraden ansåg artikelförfattaren C. Mariano Faggion. Han menade att mer transparens behövs för att patienten ska kunna fatta väl informerade beslut. Den låga evidensgraden kan göra att patienten antingen väljer att avstå behandling eller väljer annan behandling än den tandläkaren föreslår. 

Ytterligare en studie har publicerats i år med Faggio som en av flera författare. Inte heller nu kunde forskarna finna någon förbättrad evidens i tandvården. 

Trots den låga evidensgraden har Socialstyrelsen i de nya nationella riktlinjerna för tandvården detaljerat försökt styra upp vilka åtgärder som ska vidtas vid olika tandvårdsbesvär. Tandhälsoförbundet är mycket kritiskt till detaljeringsgraden i dessa riktlinjer och därtill fattas riktlinjer på en del väsentliga områden. Socialstyrelsen har tyvärr helt tappat bort patient- och bemötandeperspektivet. 

Amalgamsanering, borttagning av tänder och käkinfektioner finns inte alls med i riktlinjerna trots att det både finns forskning för att kunna dra slutsatser om behandlingen och att fel gjorda åtgärder kan ställa till allvarliga problem för patienten.

Riktlinjer behövs också om bemötande av patienter, vilka prover som behövs för att hindra allergi mot dentala material och tydliga instruktioner om hur infektioner i rotfyllda tänder och i käkbenet ska upptäckas och behandlas. 

De nya riktlinjerna och direktiven från Socialstyrelsen har inte alls fångat upp Tf:s synpunkter. Tyvärr kommer riktlinjerna att bli styrande, vilket innebär att det i framtiden kan bli ännu svårare att lita på tandläkaren och få korrekt behandling.

Faggions ideer om att informera patienten om den låga evidensgraden har inte fått genomslag hos Socialstyrelsen. Inte heller finns några skrivningar om vilken information patienten ska få för att kunna fatta informerade beslut.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)