IVO:s granskningsrapport är full av felaktigheter, påhittade operationer, ogrundade beskyllningar, antydningar om tandläkarens syften med mera. En lång lista över sakfel har av tandläkaren skickats till IVO, men myndigheten går ändå inte tillbaka och kontrollerar vad som står i journalerna. Istället för att granska sakfelen har IVO lämnat in en skrivelse med alla fel och vill att tandläkarens legitimation återkallas.

Hur vågar myndigheten ljuga på detta sätt? Man kan också undra vilka som styr IVO:s tillsyn. Det är knappast patienter och omsorgtagarna. IVO har inte hört en enda patient, inte hört Tf eller tagit till sig tandläkarens kritik.

Ingen utomstående kan granska journalerna eftersom de är sekretessbelagda. Journalister eller andra utomstående får därför ingen insyn. Att intervjua patienter skulle kunna avslöja en del av lögnerna, men det har ingen journalist gjort. IVO kan känna sig ganska säker på att ingen i sak granskar vad myndigheten skriver.

HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) granskar inga journaler då de saknar expertkunskap. Istället utgår de från IVO:s utlåtande och tandläkarens synpunkter för att därefter ta ställning. HSAN har bekräftat att nämnden litar på expertmyndigheten IVO:s bedömning. Men om IVO ljuger ska man väl inte lita på myndigheten?

Det IVO och nämnden inte vet är att Tf:s ordförande har fått tillåtelse att läsa de sekretessbelagda journalerna. Vissa av dem kan eventuellt kunna lämnas ut till granskande journalister. Journalerna är bra och redigt skrivna och granskningstandläkarens osanna påståenden och rena påhitt hittar man lätt. Men det förutsätter att man läser journalerna och jämför patient för patient med IVO:s utlåtande (patientbeskrivningarna startar på sid 8).

Utöver att myndigheten ljuger så har IVO ytterligare försvårat för HSAN och eventuella granskande journalister genom att ändra patienternas ordningsföljd. Att Brednert Jonsson har påpekat en stor mängd felaktigheter gentemot vad som verkligen står i journalerna tar IVO ingen hänsyn till.

Myndigheten är trygg i förvissningen om att ingen kommer att granska deras skrivelse gentemot journalerna då de är sekretessbelagda. IVO är en expertmyndighet och att avslöja att en sådan far illa med sanningen är svårt och kanske omöjlgt.

Läs IVO:s skrivelse till HSAN med de anteckningar i rött Tf:s ordförande gjort och döm sedan själva. På hemsidan kommer vi att lägga upp flera av de granskade patienternas berättelser. Några vill vara anonyma, medan andra tycker det är OK att deras namn finns med. 

Till Brednert Jonssons skrivelse och redovisning av felaktigheter gentemot journalerna. Till professor Bouquots uttalande om de slutsatser som finns i IVO:s granskningsrapport.  Bouquot är internationellt den främste forskaren inom området käkinfektioner och har analyserat flertalet av Brednert Jonssons biopsier (provbitar av käkbenet). Här finns också IVO:s första granskningsrapport som skrivits av en tandläkare i Göteborg. Patientnamn är borttagna och skrivelsen är i det skick Tf fick den från IVO: 

Läs också om risker med rotfyllningar och vad som kan orsaka besvär i käkbenet

Se också den amerikanska filmen om oskyldigt dömda och hur korrupt rättsväsendet kan vara. Här länk till sista avsnittet.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)