Svenska tandläkare nonchalerar oftast infektioner inuti käkbenet, trots att det kan leda till smärta i käkar och ansikte, extrem trötthet med mera. Det är alltså svårt att hitta tandläkare i Sverige som tar infektioner inuti käkbenet på allvar. Ofta har de uppstått på grund av rotfyllda tänder eller om infekterade tänder tagits bort utan att tandläkaren rensat bort infektionen ordentligt. I Tyskland däremot finns diagnosmetoder utvecklade. 

Den tyska tandläkaren Johann Lechner har utvecklat diagnostiken gällande infektioner inuti käkbenet. Det kan vara svårt att till och med med 3-D röntgen hitta infektioner och inflammationer i tandrötter och inuti käkbenet. Han mäter då något som heter RANTES plus använder Cavitat för att hitta områden i käkbenet som är påverkade.

Tandhälsoförbundet (Tf) har medlemmar med allvarliga käksmärtor, bihålebesvär och extrem trötthet som kraftigt förbättrat hälsan då infektioner inuti käkbenet rensats bort. Ofta har infektionerna spridit sig från rotfyllda tänder och rotspetsinfektioner ner i käkbenet. Även kvarvarande bakterier eller andra mikroorganismer efter borttagning av infekterade tänder kan ställa till problem i käkbenet. I värsta fall sprids infektionen till näraliggande tänder.

När tandläkare analyserar panoramabilder av käkbenet syns ibland strukturer som tyder på dålig läkning efter att tänder tagits bort. Det är inte helt ovanligt i området där visdomständer suttit eller om en rotfylld tand tagits bort. Oftast syns ingenting på vanliga röntgenbilder.

Om tandläkaren hittar sådana strukturer eller patienten har problem från området görs ofta en 3D-röntgen. Dock är det inte helt säkert att man ser infektioner eller hålrum i käkbenet ens med 3D-röntgen. . Se mer om röntgen här. 

Cavitat är en metod Johan Lechner utvecklat som kan upptäcka inflammationer i form av ökad temperatur. Forskning visar att Cavitat är ett relativt säkert sätt att hitta var i käkbenet som problemen finns. Det tandläkaren då måste göra är att öppna ett litet hål i käkbenet för att gå in och ta bort infektionen. Om problemen är allvarliga kan tandläkaren ta ut som små fettklumpar med en spatel.

Allt sådant material måste tas bort innan operationen avslutas. Annars fortsätter kvarvarande mikroorganismer att växa och man kan behöva göra om operationen inom ett år. Det Johann Lechner också gör är att mäta inflammationsmarkören RANTES och i fall med käkinfektioner får han mycket höga värden av RANTES. 

Se mer via denna länk (Youtubefilm)
Till Johann Lechners klinik i Tyskland
I Sverige anser IVO att det inte är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet att öppna käkbenet och rensa bort infekterad vävnad och därför vågar svenska tandläkare sällan göra sådana operationer. Irene Brednert Jonsson har hjälp många att bli bättre efter sådana operationer, men nu hotas hon av indragen legitimation. Se mer här
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)