HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) utreder nu IVO:s önskan om att ta tillbaka Irene Brednert Jonssons tandläkarlegitimation och som ett första steg har nämnden begärt yttrande från tandläkaren. En lång skrivelse har skickats till HSAN där det tydligt framgår att IVO:s argumentation bygger på osaklig grund och domslut refereras som visar att behandling av käkbensinfektioner inte kan anses strida mot "vetenskap och beprövad erfarenhet". 

Hur lång tid ärendet tar i HSAN är oklart. Nämnden är en slags domstol och dess beslut kan sedan överklagas. Ordförande i nämnden är en jurist med domarerfarenhet, vilket ska säkra att nämnden arbetar som i en domstolsprocess. Dock har HSAN inga egna utredningsresurser, vilket innebär att de ska förlita sig på IVO:s kompetens.

Frågan är alltså om det är IVO:s osanna påståenden som blir gällande eller om nämnden gör en egen bedömning utifrån tandläkarens olika inlagor. Om HSAN gör en korrekt genomlysning av ärendet kommer tandläkaren att frikännas helt. Sker inte det kommer kanske tandläkarens legitimation att återkallas.

Om så sker kommer tandläkarens advokat att överklaga HSAN:s beslut och begära så kallad inhibition, vilket är en begäran om att legitimationen inte ska återkallas förrän högre domstol har dömt i ärendet. Det sannolika är då att Brednert Jonsson få behålla sin legitimation till dess ny dom vunnit laga kraft. 

Det obehagliga är att IVO i sin anmälan far illa med sanningen och bitvis helt fräckt ljuger eller medvetet felciterar journalerna. IVO har uppenbart en egen agenda i detta ärende. Tf undrar förstås hur vanligt detta beteende är hos IVO.

Patienternas journaler är sekretessbelagda och därför kan inte en utomstående granskare gå in och läsa dem. I detta fall har dock Tf:s ordförande fått patienternas tillåtelse att läsa journalerna. Hon och tandläkarens kritik av IVO:s skrivelse är samstämmiga och därtill finns intyg från samtliga patienter, intyg från två tandläkare och en skrivelse från professor Bouquot. Den senare är en av världens främsta experter inom området.

Det återstår alltså att se om sanningen ska segra eller om HSAN och IVO redan gjort upp om ett beslut. Samtliga granskade patienter som behandlats har förbättrat hälsan efter tandläkarbehandlingen och ingen har anmält skador till följd av den. Snarare är patienterna oerhört tacksamma att de fått en tandläkare som lyssnat, seriöst undersökt dem,  tagit relevanta prover, sett saker på röntgenbilderna som andra tandläkare missat. Trots det hävdar IVO att patientsäkerheten hotas.

Till Irene Brednert Jonsson och advokat Björn Gärdes inlaga till HSAN
Till Tf:s pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)