Mycket forskning finns om att ett starkt immunförsvar minskar risken för sjukdom. I dag finns forskning som visar att symtomen på Covid-19 blir mindre allvarliga om kroppen har en god näringsstatus och det gäller framför allt D-vitamin och C-vitamin. C-vitamin stoppar pågående cytokinstormar. Ändå går Livsmedelsverket nu ut för att stoppa försäljning av tillskott som kan minska riskerna med Covid-19. 

Livsmedelsverket kommer enligt sitt eget pressmeddelande gå ut och stoppa all marknadsföring av kosttillskott som påstår att riskerna med Covid 19 minskar. Myndigheten påstår det är olagligt med sådan information.

Inget vetenskapligt underlag för kampanjen redovisas av Livsmedelsverket. Vetenskapligt underlag fanns inte heller vid uppmaning att äta 8 brödskivor om dagen eller att gå över till lågfettdieter. Livsmedelsverkt fick inte heller rättsligt genomslag för att förbjuda försäljning av vitamin B6 i terapeutiska doser. 

Uppenbart finns andra agendor än strikt vetenskap som påverkar Livsmedelsverkets agerande. Allvarligt är att en statlig myndighet agerar på detta sätt och utan att ens redovisa vilken forskning man bygger sina påståenden på.  Livsmedelsverket borde lära av sina tidigare misstag.

Allmänheten har bättre kunskaper än Livsmedelsverket. Många vet att exempelvis C-vitamin har god effekt på allvarliga cytokinstormar och den skadliga fria radikalbildningen. I början av Covid-19 utbrottet tog samtliga högdospreparat och liposomala preparat med C-vitamin slut i både vanliga butiker och hos e-handelsföretag. Detta innan någon som helst information kommit igång.

Många vet att C-vitamin sedan länge använts i kampen mot allvarliga virussjukdomar. Det är inte bara Tandvårdsskadeförbundet som i dessa frågor baserar sina påståenden på forskning. Många hälsokostföretag, terapeuter och även en och annan läkare följer forskningsfronten inom dessa områden. 

I Livsmedelsverkets skrämseltaktik ingår påståenden om att det är olaglighet för företag att informera om att kosttillskott för att hindra allvarliga symtom och död vid insjuknande i Covid-19. Andlendingen är enligt verket att det saknas forskningsstöd. Det skriver Livsmedelsverket utan att redovisa något forskningsstöd för sina egna antaganden. Det låter främst som fake news.

I dag finns gott om forskning till stöd för vitamin- och mineralterapi vid allvarliga virussjukdomar. Det finns flera intressanta och bra gjorda forskningstudier som visar att C- och D-vitamin samt selen och glutation minskar allvarliga symtom vid Covid-19 och till och med kan hindra dödsfall.

Mer forskning kommer också som visar på de positiva effekterna av vitamin-, mineral och aminosyraterapier för att minska riskerna för sjukdom. Även i fortsättningen kommer folk att stärka sitt immunförsvar med kosttillskott.

Livsmedelsverkets ovetenskapliga påståenden kommer inte att vinna gehör i en rättegång. Myndigheten har inga hållbara bevis för sina påståenden. Forskning finns och mer kommer inom en kort framtid om hur kosttillskott minskar symtomen vid Covid-19. Starkt forskningsstöd finns för att extremt höga C-vitamindoser hindrar död i ARDS och sepsis, vilket är Covid-19 patienternas främsta dödsorsaker.

Fortsätt alltså med era kosttillskott och särskilt de som duktiga forskare i sina studier funnit god effekt av. Mycket forskning finns angående C-vitamin. Nyligen fann forskare att D-vitaminbrist ger allvarligare symtom vid Covid-19 jämfört med personer som har höga halter i blodet. Forskning finns också om selen och glutation som visar god hjälp vid Covid-19.

Till Tf:s hemsida om C-vitamin med länkar till forskningsrapporter
Till Tf:s hemsida om D-vitamin  med länkar 
Till Tf:s hemsida om andra kosttillskott
Till Livsmedelsverkets pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)