Många medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet tillhör riskgrupperna för Covid-19. Forskning visar att de näringstillskott som rekommenderas vid exempelvis amalgamsanering även minskar risken att bli allvarligt sjuk i Covid-19. Höga värden av C- och D-vitamin samt zink, selen och glutation gör kroppen mer motståndskraftig och symtomen blir lindringare och det tycks gälla för varje enskilt ämne för sig. 

Rekommendationen vid amalgamproblem är att ta en rad olika kosttillskott dels för att förbättra immunförsvaret och dels för att öka kroppens naturliga avgiftning. Detta var något läkare och tandläkare tillsammans kom på under 1980-talet. Innan dess var man inte så noga varken med skydd mot kvicksilverånga vid bottagning av amalgam eller med kroppens motståndskraft när den utsattes för höga halter kvicksilverånga.

På den tiden blev inte alla friska efter amalgamsanering. Eftersom tandläkarna borrade bort amalgamet istället för att som i dag spräcka det och lyfta bort bitarna med pincett så  andades många in höga halter kvicksilverånga. Vilket också gällde tandläkarna.

När läkarna sedan började föreslå tillskott av selen inklusive andra mineraler som magnesium och zink samt C, E, A och B-vitaminer förbättrades tillfrisknandet radikalt. Många visade sig senare ha allvarlig B-12-brist och förbättrades med B12-injektioner.

Selen var ett av de första ämnena som diskuterades för att förbättra hälsan hos kvicksilverskadade personer. I dag vet vi att detta mineral har viktiga funktioner för att binda kvicksilver och föra ut det ur kroppen. Selen är också en viktig antioxidant.

Selen behövs både för god funktion av sköldkörteln och för bildning av glutation. Det senare är ett ämne som ingår i kroppens naturliga avgiftningssystem, men aminosyran tycks också ha andra väsentliga funktioner i kroppen. 

Senare gavs även C-vitamininfusioner under själva amalgamsaneringen, vilket gav mycket bra resutat. Då kunde plötsligt amalgamfyllningar i en hel kvadrant tas bort även på mycket sjuka personer.

Tyvärr fick en läkare varning från Socialstyrelsen för förskrivning av C-vitamininfusioner i samband  med amalgamsanering (på 1990-talet) och nu är det så gott som ingen svensk tandläkare som ger C-vitamininfusioner i samband med amalgamsanering. I Danmark finns dock möjligheten kvar. 

Att stärka immunförsvaret och förbättra den naturliga avgiftningen är viktigt vid så gott som alla sjukdomar. En bra näringsbalans minskar därför riskerna för riktigt allvarliga infektioner. Detta gäller också Covid-19 och den lilla forskning som finns på detta nya virus tyder på att allvarlighetsgraden radikalt minskar om näringsstatusen är god. Forskarna har endast studerat ett ämne i taget.

Se mer om selen här (Kurera)
Till forskningsrapport om selen och Covid-19 (engelska)
Se mer om glutation här (Kurera)
Till forskningsrapport om glutation och Covid-19 (engelska)
Se mer om D-vitamin (Tf:s hemsida där länkar till forskningsrapporter finns)
Till artikel i Läkartidningen om D-vitamin och Covid-19
Se mer om C-vitamin(Tf:s hemsida, där länkar till mer forskning finns)
Till artikel i Läkartidningen om C-vitamin och Covid-19
Till sammanställning av forskning om C-vitamininfusioner, virus och speciellt Covid-19 (engelska)
Till artikel om klinisk erfarenhet av C-vitamininfusioner (engelska)
Till fallrapport om C-vitamininfusioner i långt framskriden Covid-19

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu