Corona och Covid-19 har helt tagit över både nyhetsförmedling och de samtal vi för hemma eller på olika arbetsplatser. Livet påverkas med omfattande restriktioner och i spåren av detta florerar många både bra och dåliga tips om hur man ska förebygga eller bota sjukdomen. Många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar till hör riskgrupperna.

Mycket finns att göra för att minska risken att få Covid-19 liksom att lindra symtomen då den väl slår till. Vi vill poängtera vikten av att följa myndigheternas riktlinjer med att stanna hemma, undvika nära kontakt med andra, vara noggrann med handhygien och så vidare . För att minska risken att själv bli smittad är handtvätt det absolut viktigaste.

Att optimera immunförsvaret hjälper till att mota bort sjukdomen och är också en viktig garant för att sjukdomen när den väl slår till blir lindrig. Undantaget är dock personer med immunbristsjukdomar eller allmänt dåligt immunförsvar. De kan trots alla ansträngningar bli svårt sjuka och för dem gäller att så långt möjligt hålla sig ur vägen för smittan. 

Forskning visar att tillskott av C-vitamin kan minska risken för riktigt allvarlig sjukdom (se länkar nedan). Hos patienter med lunginflammation som lett till sepsis har infusioner av C-vitamin varit livsavgörande. I sådana lägen har kroppen för mycket oxidativ stress, inflammationer med mera, vilket gör att organen kollapsar.

Brist på C-vitamin uppstår, vilket ökar kroppens oxidativ stress och inflammationer. Ökad tillförsel av C-vitamin klarar att hantera detta tillstånd, modern forskning visar dock att även cortison och vitamin B1 behövs för att stärka kroppen. Se mer Mariks protokoll nedan.

 I förebyggande syfte bör man ta C-vitamindoser på minst 2-4 gram per dag och helst mer. Vid sjukdom kan man öka dosen avsevärt, tills diarré uppstår, då minskar man intaget. Så kallat liposomalt C-vitamin tas upp bättre av kroppen än andra former av C-vitamin och risken för diarré är därför mindre. Vid sjukdom kan man därför kombinera liposomalt C-vitamin med vanlig askorbinsyra/natriumaskorbat. Det är ingen risk att ta för mycket C-vitamin eftersom överskott genast utsöndras. 

För att förbättra immunförsvaret ytterligare är det angeläget att också komplettera med tillskott av vitaminerna D3 (2000-4000 IU/dag), K2 och B-komplex samt mineralerna zink, magnesium och selen. I Skandinavien råder ofta brist på dessa näringsämnen och samtliga används då kroppens immunförsvar går på högvarv. 

Att genomlida sjukdomen ger förmodligen immunnitet dock är det oklart hur länge den håller i sig. Immunbristsjukdomar eller allmänt dåligt immunförsvar kan göra att man inte alls bildar antikroppar. Hur äldre personer reagerar är oklart då deras immunförsvar i allmänhet försämrats jämfört med när de var unga. Det finns alltså många oklarheter.

Handsprit, UV-ljus och klorlösningar har visat sig oskadliggöra viruset. Kolloidalt silver talas det också om. Denna form av silver dödar effektivt alla sorts mikroorganismer och används för att rena dricksvatten. Den renande effekten är så stor att endast två teskedar kolloidalt silver (10 mikrogram silver) behövs för att rena en liter vatten. Ozon som består av trevärt syre är också ett ämne som har starkt avdödande effekt på mikroorganismer. Det används också för vattenrening men även för att behandla olika sjukdomar.

I dag är det bara handsprit som officiellt rekommenderas. Kolloidalt silver som kraftfullt tar död på mikroorganismer i dricksvatten lämpar sig sannolikt också för handtvätt som alternativ till handsprit. Kolloidalt silver kan exempelvis hällas i en sprayflaska att ha med i fickan. Spraya händerna så fort du varit i affären, tagit i ett handtag eller tryckt på en hissknapp. Silvret finns kvar på händerna en tid, vilket också är bra.

Tandvårdsskadeförbundet avråder dock från att dricka kolloidalt silver då många medlemmar är extremt känsliga för metaller och har en nedsatt förmåga till avgiftning. Höga halter silver har uppmätts hos en del personer, men då kanske orsaken främst varit amalgamets silver eller de så kallade Britta-kannorna som avgav silverjoner. Den som har svårt att avgifta kroppen från metaller bör inte experimentera med varken kolloidalt silver eller kolloidalt guld. Att använda det till handtvätt är sannolikt OK. 

Framtiden får utvisa mer om hur det nya Corona-viruset ska hanteras. I Kina finns flera studier på gång gällande C-vitamininfusioner som botemedel. Även olika örtpreparat prövas i Kina och WHO har tagit bort tidigare negativa skrivningar om örtmediciner, uppenbart på uppmaning av Kina. Ozon, kolloidalt silver och mycket annat kan också komma fram som viktiga medel för att hålla olika virus stången. Att det inte finns skolmedicinska läkemedel mot allt är uppenbart.

Läs mer i länkarna nedan

C-vitamin protokoll för Corona,Mariks protokoll 
Marik et al: Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock. A Retrospective Before-After Study. 
Chen: Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (Covid-19)?
Cheng:  Analysis of clinical features of 29 patients with 2019 novel coronavirus pneumonia
Läs mer om C-vitamins effekter på kroppen på läkaren Sture Blombergs blogg
Den som googlar på "C-vitamin AND virus" hittar mer om C-vitamins effekter på andra virussjukdomar.  

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu