En dansk forskare visar i en uppdaterad reviewartikel att det finns risk för utvecklingsskador hos barn som får i sig fluorider via fluoriderat vatten eller naturligt höga halter i grundvatten. Därtill är det känt att fluorider kan ge hormonstörningar. Barn är mer känsliga än vuxna. Hur ska man ställa sig till fluoridtandkräm och fluorpensling av barns tänder?

Allt fler ringer till Tandhälsoförbundet (Tf) för att fråga om fluoridtandkräm och fluoridbehandling av barns tänder. I dag rekommenderar Tf andra alternativ då det finns tandkräm med det naturliga ämnet hydroxiapatit med samma eller bättre kariesförebyggande egenskaper jämfört med fluoridtandkräm. Dessutom kan tandläkaren köpa material som bildar hydroxiapatit på exempelvis blottade tandhalsar och som kanske också kan användas istället för nuvarande material för fissurförsegling.

Socialstyrelsen har dock i sina riktlinjer för tandvården inte med ett ord nämnt tandkräm med hydroxiapatit i förebyggande syfte. Det innebär kanske att tandläkare inte får rekommendera tandkräm med hydroxiapatit och i vilket fall som helst får tandläkare inte kunskap om att det finns alternativ. Socialstyrelsens inställning är negativ för utveckling av giftfria material. 

Philippe Grandjean är en dansk professor välkänd inom toxikologin. Han uppdaterade sin tidigare reviewartikel om fluorider och dess påverkan på människor 2019 (se länk nedan). Han är nu ännu mer bekymrad än tidigare över användning av fluorider i kariesförebyggande syfte och framför allt gäller det fluoridering av dricksvatten (vilket inte görs i Sverige, däremot finns brunnar i vissa områden med höga fluoridhalter). 

Grandjean menar att evidensen har ökat de senare åren och det finns nu flera väl gjorda undersökningar att luta sig mot än vid den förra artikeln som skrevs 2012. Han skriver i den nya artikeln att det inte längre finns tvivel om att utvecklingsskador kan uppträda vid ökad fluoridexponering vare sig man får i sig fluorider via fluoriderat vatten, naturligt höga fluoridhalter i vatten eller av hög tekonsumtion (svart te innehåller fluorider). Han nämner dock inte tandkräm och tandvården i övrigt.

Särskilt hög menar han att risken för utvecklingsskador är om man utsätts för höga fluoridhalter under under tidig barndom. Anledningen är att barn är mer känsliga än vuxna och inte heller utsöndrar fluorider lika bra som vuxna människor. Grandjean menar att detta är särskilt allvarligt då det kan påverka kommande generationers hjärnhälsa. 

Nu när det finns alternativ till fluorider inom tandvården är det särskilt allvarligt att Socialstyrelsen och tandläkarna fortsätter att hävda vikten av fluorider. Det finns alltså anledning att åtminstone i barntandkräm gå över till sådana med hydroxiapatit och det är klokt att säga nej till olika former av fluoridbehandling på barn. Se också artikel i Tf-bladet om ozonbehandling respektive användning av tandläkarlaser. 

Till forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)