Hydroxiapatit finns idag i många kommersiella produkter som tandkräm och munsköljmedel. Kalciumhydroxiapatit är det ämne som tändernas emalj och dentin i huvudsak består av. Därför kan det också binda till emaljen och i praktiken laga små minihål. Detta ämne har också förmåga att binda till bakterier som då inte kan bilda biofilmer på tanden. Det finns alltså många fördelar med hydroxiapatit och alltfler tandkrämer med detta ämne säljs nu i handeln. 

När vi skrev första gången om hydroxiapatit på hemsidan fanns inte så många tandkrämer med detta ämne i Sverige. Men nu svämmas marknaden över. Det är ockå ett bra ämne som definitivt kan konkurrera med fluorider som kariesprevention. Tandkräm med hydroxiapatit är också bra mot ilande tandhalsar då det binds till dentinet.

Nu har en översiktsartikel kommit som detaljerat redovisar hur hydroxiapatit fungerar vid reminieralisering och mekanismerna om hur biofilm förhindras. Av artikeln framgår att hydroxiapatit i de flesta fall kan ha minst lika positiva effekter som fluorider när det gäller att remineralisera tänderna och minska risken för karies. 

Naturligt förekommande hydroxiapatit har visat sig innehålla fler mineraler som zink, magnesium och natrium som också bidrar till att tändernas remineralisering förbättras. På sidan 4 i forskningsartikeln räknas ett antal tandkrämer upp med hydroxiapatit och det framgår av tabellen vilka övriga ingredienser dessa innehåller. Några innehåller PEG, vilket också finns i covid-19 vacciner och kan ge allergiska besvär. Dessa bör man således undvika. 

På sidan 6 i forskningsartikeln illustreras på ett lättfattligt sätt hur hydroxiapatit binds till emaljen och därmed täpper till de minihål som bildas när man äter och det bildas syra i munnen. Dentinkanalerna är omgivna av kollagen som kan kollapsa om kalcium och fosfater förloras. Även här kan hydroxiapatit komma in och förbättra kollagenet, vilket i sin tur minskar risken för ilningar (se sidan 9 i forskningsrapporten).  

Av artikeln framgår också hur hydroxiapatit hindrar plackbildning (se sidan 11 i forskningsrapporten) genom att binda till bakterier och proteiner. Bakterierna tas därigenom bort från tandytan och förmår inte bilda biofilm. Även den som inte förmår läsa igenom hela forskningsartikeln så finns några sidor med förklarande illustrationer som kan vara intressanta att titta på. Se mer länken nedan.

Till forskningsartikeln
Länk till några av de tandkrämer som innehåller hydroxiapatit

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)