Ozon är normalt en gas som består av tre syreatomer och därmed är polär. Ozon dödar olika mikroorganismer samtidigt som mänskliga celler är mer tåliga. Ozon används i tandvården främst för att bli av med bakterier efter utdragna tänder och kan också användas för att stoppa kariesangrepp. Tf-bladet (nr 1/22) tar upp positiva effekter av ozon i tandvården.

Ozon har flera intressanta effekter och av artikeln framgår att den attackerar bakteriers cellväggar och därmed dödar bakterien. Även virus och mögelsporer dödas av ozon och särskilt används ozon i luftrenande syfte då gasen också tar bort lukter.

Immunförsvaret kan också förbättras av ozon, kanske främst på grund av tillförsel av syre. Även tändernas remineralisering tycks påverkas positivt. Få svenska tandläkare använder dock ozon för att bli av med bakterier.

Tandhälsoförbundet anser att ozon kan vara positivt vid borttagning av infekterade tänder eller infektioner inuti käkbenets märg. Ozon appliceras då efter att tandläkaren skrapat bort så mycket som möjligt av död och infekterad vävnad. Eventuella kvarvarande mikroorganismer dödas då.   

Ozon skulle också kunna användas i barntandvården för att förebygga karies och behandla mindre kariesangrepp. Någon sådan användning av ozon känner vi dock inte till hos svenska tandläkare.

Medicinsk användning av ozon förekommer också. Man kan till exempel rena blod med ozon eller låta ozon hjälpa till med sårläkning på huden. Relativt låga halter av ozoner används för medicinskt bruk, men får ändå goda effekter. Se mer denna artikel. 

Om man själv vill använda ozon för att exempelvis försöka bota parodontit bör man diskutera det med tandläkaren eller någon terapeut som arbetar med medicinskt ozon (mycket få svenska terapeuter ger ozonbehandling). Forskning visar att man dels kan använda ozonerat vatten i tandköttsfickor eller ozonerad olivolja. Ozon bryts snabbt ned och därför är det alltid färskvara. Dock kan man köpa ozonerad olja som kanske är mer hållbar. Några svenska försäljare känner vi inte till.

Läs mer i Tf-bladet om ozon i tandvården
Läs mer om ozon på hemsidan för biologiska tandläkare (engelska)dar
Här en amerikansk sait som säljer ozongeneratorer och tillbehöver till tandläkare och privatpersoner (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)