Nyheter

Okunskap bland tandläkare när det gäller rotfyllningar

Utvärdering av forskning om rotfyllningar m.m. visar att det i dag saknas kunskaper för att bedöma vilka behandlingar som är bra respektive dåliga. Utvärderingen gjordes av SBU (Kunskapscenter för hälso- och sjukvården) 2010, men är fortfarande aktuell. Våra medlemmar har ofta problem med rotfyllda tänder och därför rekommenderar förbundet ofta att infekterade tänder dras ut. Se även artikel av Bobbi Beckman i Tf-bladet.

Läs mer »

Säker amalgamsanering

Säker amalgamsanering kräver kofferdam, syrgasmask, teknisk skicklighet, samverkan med läkare och noggrannhet. Tandläkare som sanerar måste ha kunskaper annars riskerar patienten att bli sjuk av de kvicksilverångor som frigörs vid borttagande av amalgamet. Vetenskapliga artiklar finns som visar att kofferdam minskar risken för höga kvicksilverhalter. Flera böcker finns som beskriver både tandläkarens åtgärder och vad patienten själv kan göra.

Läs mer »

Ändringar i tandvårdsstödet

Ändringar i tandvårdsstödet införs från första januari 2013. Inga förändringar kommer gällande bidrag för sanering av dentala material. Fortsatt gäller alltså tandvårdsförordningens 6 och 7 §§ som medger sanering som led i en medicinsk behandling. Tyvärr är tandläkare och läkare dåligt insatta i dessa paragrafer och det krävs ofta att Du som patient är aktiv och berättar för läkare och tandläkare vilka intyg som krävs och att tandläkaren ska skicka in förslag till åtgärder till landstinget.

Läs mer »

Nytt om D-vitamin och MS

Fler forskningsrapporter har påvisat att D-vitaminbrist ger ökad risk för MS .

Läs mer »

Kadmium orsakar benbrott - kostnad 4 miljarder per år

Kemikalieinspektionen har beräknat kostnaderna för benbrott orsakade av höga kadmiumhalter i maten. Notan går på fyra miljarder kronor per år. Intressant! När kommer beräkningar på de hälsoekonomiska kostnaderna av amalgam?

Läs mer »

Avgiftning bra effekt på autistiska barn

Autistiska barn som genomgått avgiftning med DMSA förbättrades kraftig och kunde efter kelering bättre uppleva smak, lukt och beröring. Forskarna rekommenderar därför avgiftning och kosttillskott som behandling vid autism.

Läs mer »

Sida 569 av 635 sidor < Första  < 567 568 569 570 571 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)