Nyheter

Kriminellt sätta in amalgam på barn?

Två amerikanska kvinnor har, som tidigare nämnts på hemsidan, gjort en film om barnen på institutionen Casa Pia i Portugal. Ett oetiskt och kriminellt projekt enligt filmarna. Barnen har använts som försökskaniner och har via kontrakt tvingats avsäga sig alla framtida anspråk på skadestånd. Se filmen som visar farorna med amalgam. En tandläkare uppmanade en kollega att välja tio sjuka patienter och ta bort deras amalgam. Samtliga blev friska och tandläkaren blev chockad…se mer i filmen.

Läs mer »

Rätt till hjälp svårt

Svårigheterna att få hjälp att avlägsna tandfyllngar man inte tål är fortsatt stora. Detta trots kunskaper om att allergier och annan överkänslighet triggar igång immunsystemet och att detta i sig kan ge allmänna symtom från olika delar av kroppen.

Läs mer »

FDA i USA fuskar

FDA (Food and Drug Administration) i USA har som huvuduppgift att godkänna läkemedel och inte att kontrollera dem. Det säger flera avhoppare från FDA som nu avslöjar de korrumperade arbetsmetoderna (se länk). Man frågar sig förstås hur det ser ut på det svenska Läkemedelsverket och hos Socialstyrelsen.

Läs mer »

EU annonserar efter amalgamexperter

EU ska granska amalgamfrågan och söker nu experter. Hoppas många kunniga personer hör av sig till kommissionen. Tänker också att det är ett steg i rätt riktning att man öppet efterfrågar experter. Ska bli mycket intressant och se vilka de väljer.

Läs mer »

Missfall och ofrivillig barnlöshet

Missfall och ofrivillig barnlöshet drabbade tandsköterskor som hanterade kvicksilver och amalgam. Värst är att även de ofödda barnen fick skador. I en undersökning från början av 1990-talet visade Margaretha Molius och Ann-Marie Nilsson att tandsköterskor som själva blivit sjuka i arbetsmiljöer med skyhöga kvicksilvervärden i hög grad födde barn med allergier, koncentrationsproblem, hyperaktivitet och motoriska störningar.

Läs mer »

Frisk efter borttagande av en plastfyllning

När plastfyllningen togs bort blev Bernt frisk. Då hade han varit väldigt sjuk under många år utan att läkarna kunde hitta något fel.

Läs mer »

Sida 567 av 625 sidor < Första  < 565 566 567 568 569 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)