Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Hudblekning med kvicksilversalva

Aktion för att stoppa hudprodukter som innehåller kvicksilver som blekmedel pågår. Flera internationella organisationer deltar inom ramen för nätverket Zero Mercury Working Group. Tandvårdsskadeförbundet är del av denna organisation och har tillsammans med många andra undertecknat breven till de två stora internationella försäljarna Amazon och eBay. Fler aktiviteter behövs för att minska riskerna för utsatta befolkningsgrupper. Kvicksilver är ett alltför giftigt ämne för att smörjas på huden. 

Läs mer »

Ärftliga orsaker till känslighet mot kvicksilver

Kvicksilver är en tungmetall som är vitt spridd i miljön. Hög exponering får de som har många amalgamfyllningar. Om man dricker varm, tuggar tuggummi eller gnisslar tänder frigörs höga halter kvicksilver. En del blir sjuka av små mänger kvicksilver medan andra tål rätt mycket och den individuella skillnader beror på vilka gener vi har. Vilka gener det handlar om redovisas i en forskningsrapport från 2017.

Läs mer »

Bakterier i tarmen orsakar autoimmunitet

Bakterier i tarmen kan producera proteiner som liknar mänskliga sådana och därmed skapa autoimmunitet, berättar engelska forskare. Enligt deras studier finns flera bakterier med sådana egenskaper. Det allvarligaste tycks dock vara att bakterierna också bildar gifter som ökar genomsläppligheten genom tarmslemhinnan så att de skadliga proteinerna inklusive gluten och mjölkproteiner kan tränga in i blodet. Därmed kan allergier och autoimmuna reaktioner uppstå. 

Läs mer »

Finns falska tandläkare?

Kanske går du till en icke-utbildad sjuksköterska eller tandläkare. Uppdrag granskning visar i programmet Sjuksköterskebluffen hur mindre nogräknade personer kan köpa sjuksköterskelegitimation och bli anställda i svensk hälso- och sjukvård. Även läkare med falsk legitimation redovisas i programmet. Hur är det då med tandläkare? Hur många med falsk legitimation finns inom detta skrå? 

Läs mer »

Ny rapport: Centera vården kring individen

Myndigheten för Vårdanalys har gett ut en intressant rapport om avsaknad av personcentrering i vården och redovisar många förslag på insatser för att öka den och förslagen är grundade på forskning och erfarenhet från andra länder. Det behövs ett perspektivskifte skriver författarna till rapporten som anser att svensk vård behöver gå från att se "patienten som en mottagare till en medskapare". En sådan utveckling skulle kunna betyda mycket för tandvårdsskade, men risken finns att vårdgivaren fortsatt har monopol på vilken behandling som väljs och blir patientcetrerad vård bara en skimär.


 

Läs mer »

Om arsenik i livsmedel

Gränsvärdena för tungmetaller i livsmedel har sänkts och därför har livsmedelsverket tillsammans med några kommuner undersökt halterna bly, kadmium och oorganisk arsenik i välling, gröt och ris. Halter har ökat men de flesta ligger under gränsvärdet. En viktig anledning till de höga halterna är innehåll i jordskorpan naturligt eller på grund av föroreningar. 

Läs mer »

Sida 4 av 511 sidor < Första  < 2 3 4 5 6 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu