Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Alternativ till tandställningar

Forskning finns som tyder på att tandställningar kan ge besvärande biverkningar som resorbtion av tandrötter, förändrat  utseendet med mera.  Möjligen är dagens metoder för att rätta till problem med bettet helt felaktiga. Anledning finns att fundera över andra alternativ. 

Läs mer »

Amalgamförbud fortsätter i världens länder

Charlie Brown, ordförande i organisationen World Allians for Mercury-Free Dentistry har tillsammans med kollegor och organisationer i många länder arbetat hårt för ett internationellt amalgamförbud. Både på hemsidan och i en youtubefilm redovisas vilka länder som tagit steget att förbjuda amalgam (se länkar nedan). I samtliga fall handlar det om hälsoskäl till skillnad från det svenska beslutet som slutligen togs av miljöskäl.

Läs mer »

Rotfyllning - har tandläkaren tillräckliga kunskaper?

SBU presenterade för jämt 10 år sedan en rapport om rotfyllningar. Slutsatsen var att evidens inte finns för när rotfyllningar ska göras eller vilka material som ska användas. Mer forskning och ett rotfyllningsregister efterlystes. En ny studie visar att allmäntandläkare har begränsade kunskaper om rotfyllningsbehandling. Tandhälsoförbundet (Tf) ser många besvär orsakade av rotfyllningar och avråder från sådana. 

Läs mer »

Implantat finns i andra material än titan

Titanimplantat är ett bekymmer och särskilt hos äldre människor som har många andra metaller i tänderna som interagerar med titanet och orsakar ohälsa. Implantat av zirkoniumdioxid är ett bra alternativ, som är ett keramisk material. Flera andra material är på gång och ett av dem är PEEK (polyetereterketon) som är en slags plast. Få verkar vara allergiska mot materialet det är därför lovande. 

Läs mer »

Biverkningar av tandställningar

Många barn får i dag tandställningar - i genomsnitt omkring vart fjärde barn eller tonåring. Det man då gör är att flytta tänder så att tandraderna ska se mer raka ut, korrigerar över- eller underbett och i vissa fall med trångställda tänder tar man bort friska tänder. Sällan informerar tandläkaren om de risker som finns med tandställningar eller att man i regel måste ha en tråd bakom tänderna åtminstone i underkäken för att permanent hålla dem på plats.

Läs mer »

Laga tänderna med kompositer eller med vad?

Kompositer är plastmaterial som tandläkare ofta lagar tänder med då de är både billiga och hållbara. Plasten består oftast av metakryler, men även andra material finns men är mindre vanliga. En annan möjlighet är att använda ormocerer, som är ett mellanting mellan plast och keramiska material. 

Läs mer »

Sida 4 av 595 sidor < Första  < 2 3 4 5 6 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu