Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Orsaker till att implantat inte alltid fungerar

Forskare vid Charles universitet i Tjeckien har funnit att alla inte tål implantat i käkbenet och speciellt gäller det titan. Flera orsaker finns, bland annat allergi eller annan överkänslighet, men forskarna har också sett ökad risk för nedbrytning av käkbenet till följd av galvaniska strömmar, bakterier och bildning av bakteriefilm på implantatet. Enligt forskarna bör försiktighetsprinciper utvecklas för att minska riskerna så mycket som möjligt. Forskingsartikeln är en bra genomgång av riskerna förknippade med metalliska implantat.

Läs mer »

Att andas rätt viktigt för tänder och hälsa

Tandläkare Steven Lin anser att andningen har stor betydelse inte bara för att minska stressen och sova bättre utan också för käkarnas utveckling hos barn och vuxna. Genom att lära sina barn och sig själv att andas rätt förbättras sömnen och käkarna växer till på ett sätt som gör att tänderna får plats. Behovet av tandställningar minskar. 

Läs mer »

Inflammationer i käkbenet och kroniska sjukdomar

Inflammationer i käkbenet aktiverar immunförsvaret och om man inte åtgärder problemet uppstår kronisk inflammation som kan påverka hela kroppen. Symtomen kommer inte alltid vid området i käkbenet som är inflammerat eller infekterat. Många får istället ont på andra ställen i kroppen, extrem trötthet, hudutslag och olika kroniska sjukdomar. Få svenska tandläkare har tillräckliga kunskaper för att upptäcka och behandla sådana problem. 

Läs mer »

Allergi eller överkänslighet?

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har inte bara besvär med kvicksilver och metaller utan ofta finns även andra överkänslighetsreaktioner. Blir man inte frisk efter sanering av metaller som kvicksilver, guld och titan finns anledning att fundera över andra orsaker som kan påverka immunförsvaret eller interagera med det. Histaminintolerans är något som kan ge effekter liknande allergier, men som inte är en allergi.

Läs mer »

Kostomläggning minskar inflammation i tandköttet

Tyska forskare har i en välgjord vetenskaplig undersökning kunnat visa att antiinflammatorisk kost kan minska inflammationer i tandköttet. Det finns således fler anledningar för tandläkare att ge råd om kosten än förebyggande av karies. 

Läs mer »

Nationell plan för patientsäkerhet ute på remiss

Patientsäkerheten behöver förbättras, särskilt inom tandvården. Socialstyrelsen har nu tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet och i den planen ingår även tandvården. Den är ute på remiss och remissvar/yttranden ska lämnas senast sjunde oktober till Socialstyrelsen. Tandvårdsskadeförbundet kommer att avge ett remissyttrande, men det är önskvärt att även andra yttrar sig om patiensäkerhet i tandvården. 

Läs mer »

Sida 4 av 547 sidor < Första  < 2 3 4 5 6 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu