Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Vårdskadad har extremt svårt att få ersättning

Vårdskador är inte ovanliga och särskilt vanliga tror vi de är i tandvården. Om en tandläkare inte upptäcker karies under en krona kan hela tanden behöva tas bort. Om bettet justeras fel kan bitning på en eller flera tänder bli så kraftig att tanden dör. Bakterier som blir kvar efter extraktion av en tand kan orsaka bakteriehärdar som förstör käkbenet. Går det att få ersättning för vårdskador?

Läs mer »

Alternativ till tandimplantat

Vad kan man ersätta borttagna tänder med? Alla kan inte eller vill inte ha implantat och undrar vilka andra alternativ som finns. Tandläkare är snabba med att föreslå implantat av metallen titan och i en del fall av det keramiska materialet Zirkonia. Andra alternativ finns. 

Läs mer »

Leendet ska inte avslöja om man är rik eller fattig

En mer jämlik tandvård behövs. Det kräver flera radikala reformer, t.ex. att inordna i tandvården i den allmänna hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Ett rejält konsumentskydd behövs i tandvården. I dag har konsumenten inga som helst rättigheter om tandläkaren gör fel eller misslyckas. Att bli frisk efter felbehandling kan kosta enorma summor. 

Läs mer »

Facklig artikel om tandsköterskedomen

Nu kommer en artikel om tandsköterskan Ingela Johansson i den fackliga organisationen Visions tidning. Tidigare har en artikel publicerats i Tf-bladet om domen som tydligt konstaterade att hennes skador kan bero på den kvicksilverbemängda arbetsmiljön på tandvårdskliniken. Det är en unik dom som ger sjuka tandsköterskor upprättelse. 

Läs mer »

IVOs granskning av tandvården 2019

Granskningen av vården 2019 visar att tandvården har många brister och att ekonomisk brottslighet förekommer i form av felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. IVO ser kopplingar mellan bristande patientsäkerhet gällande bland annat rotfyllningar, protetik och ekonomisk brottslighet. Journalföringen är ofta undermålig i tandvården.

Läs mer »

Bakterier i munhålan och allmänhälsan

I en artikel publicerad i danska tandläkartidningen redovisas forskning om kroniska infektioner i tandrötter och risken för påverkan på allmänhälsan. Av artikeln framgår att stöd finns för att bakterier i munhålan eller i rotfyllda tänder kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, men även andra sjukdomsrisker nämns. 

Läs mer »

Sida 4 av 574 sidor < Första  < 2 3 4 5 6 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu