Länkar nyttiga för våra besökare

IAOMT - giftfri tandvård

The International Academy of Oral Medicine & Toxicology (IAOMT) är en internationell organisation för att öka kunskaperna om giftfri tandvård med målet att skapa standarder för biokompatibla material. Många tandläkare, läkare och forskare är knutna till organisationen.

Internationell hemsida

HET-projektet

Utredning om medlemmarnas besvär, behandlingar och bemötande. Slutrapporten “Är de verkligen sjuka?” inklusive underlagsrapporter. Samverkan Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas Riksförbund

Till HET-projektets hemsida.

Elöverkänsligas Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund arbetar för att stötta elöverkänsliga och för att minska de elektromagnetiska fälten i samhället.

Till hemsidan

Amalgamskadefonden

Amalgamskadefonden är en svensk stiftelse som arbetar för att öka kunskaperna om amalgam och andra dentala material.

Till hemsidan

Riksförbundet för mögel- och kemikalieskadade (MCS)

Ett nytt riksförbund för mögel- och kemikalieskadade personer har startat. Det handlar om multipel känslighet för kemikalier (Multiple Chemical Sensitivity), vilket kan vara lika handikappande som elöverkänslighet.

Till hemsidan

Zero Mercury Group

Zero Mercury Group består av många idéella organisationer från flera olika länder. Organisationen arbetar för att minska kvicksilverutsläppen till noll och arbetar bland annat inom EU och WHO för att skapa förbund mot amalgam och kvicksilverhaltiga batterier m.m.

Till hemsidan

Sida 1 av 2 sidor  1 2 > 

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu