Länkar nyttiga för våra besökare

IAOMT - giftfri tandvård

The International Academy of Oral Medicine & Toxicology (IAOMT) är en internationell organisation för att öka kunskaperna om giftfri tandvård med målet att skapa standarder för biokompatibla material. Många tandläkare, läkare och forskare är knutna till organisationen.

Internationell hemsida

Elöverkänsligas Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund arbetar för att stötta elöverkänsliga och för att minska de elektromagnetiska fälten i samhället.

Till hemsidan

Amalgamskadefonden

Amalgamskadefonden är en svensk stiftelse som arbetar för att öka kunskaperna om amalgam och andra dentala material.

Till hemsidan

Riksförbundet för mögel- och kemikalieskadade (MCS)

Ett nytt riksförbund för mögel- och kemikalieskadade personer har startat. Det handlar om multipel känslighet för kemikalier (Multiple Chemical Sensitivity), vilket kan vara lika handikappande som elöverkänslighet.

Till hemsidan

Zero Mercury Group

Zero Mercury Group består av många idéella organisationer från flera olika länder. Organisationen arbetar för att minska kvicksilverutsläppen till noll och arbetar bland annat inom EU och WHO för att skapa förbund mot amalgam och kvicksilverhaltiga batterier m.m.

Till hemsidan

Doctor Mercola

Doctor Mercola:s hemsida med mycket information om amalgam och risker med olika tandfyllningsmaterial.

Till hemsidan

Sida 1 av 2 sidor  1 2 > 

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu