Länkar nyttiga för våra besökare

IAOMT - giftfri tandvård

The International Academy of Oral Medicine & Toxicology (IAOMT) är en internationell organisation för att öka kunskaperna om giftfri tandvård med målet att skapa standarder för biokompatibla material. Många tandläkare, läkare och forskare är knutna till organisationen.

Internationell hemsida

HET-projektet

Utredning om medlemmarnas besvär, behandlingar och bemötande. Slutrapporten “Är de verkligen sjuka?” inklusive underlagsrapporter. Samverkan Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas Riksförbund

Till HET-projektets hemsida.

Elöverkänsligas Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund arbetar för att stötta elöverkänsliga och för att minska de elektromagnetiska fälten i samhället.

Till hemsidan

Amalgamskadefonden

Amalgamskadefonden är en svensk stiftelse som arbetar för att öka kunskaperna om amalgam och andra dentala material.

Till hemsidan

Riksförbundet för mögel- och kemikalieskadade (MCS)

Ett nytt riksförbund för mögel- och kemikalieskadade personer har startat. Det handlar om multipel känslighet för kemikalier (Multiple Chemical Sensitivity), vilket kan vara lika handikappande som elöverkänslighet.

Till hemsidan

Zero Mercury Group

Zero Mercury Group består av många idéella organisationer från flera olika länder. Organisationen arbetar för att minska kvicksilverutsläppen till noll och arbetar bland annat inom EU och WHO för att skapa förbund mot amalgam och kvicksilverhaltiga batterier m.m.

Till hemsidan

Sida 1 av 2 sidor  1 2 > 

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu