Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Genetiskt ändrade enzymer med allergirisker i många produkter

I ökad utsträckning används i olika industrier modifierade enzymer som inte faller under någon lagstiftning inom EU. Enzymerna är inte ändrade på samma sätt som man gör med genmodifierad föda, GMO, utan förändringarna åstadkoms genom att man använder sig av bakterier eller svampar, och produkterna räknas därvid som ”naturliga”.

Läs mer »

Rättsliga efterspel för tandläkare

Chefsåklagare Daniel Edsbagge i Uddevalla tar upp klagomålen på en tandläkare i Västsverige till rättslig prövning. Anledningen är att tandläkaren varit alkoholpåverkad på arbetstid och som gjort flera behandlingar som varit felaktiga eller på andra sätt skapat lidande för patienterna. Brottsutredningen gäller vållande av kroppskada.

Läs mer »

Skandalen fortsätter

Flera patienter har tvingats göra om behandlingar hos en tandläkare.  En del av detta går på tandläkarens försäkring, men denne har en självrisk på 10 000 kr. Tandläkaren vägrar betala och då måste, enligt försäkringsbolaget IF, patienten betala och sedan kräva pengarna tillbaka från tandläkaren. Känns inte som en försäkring som gynnar patienten. Försäkringsbolaget borde ta på sig kostnaden för att kräva tandläkaren på självrisken.

Till programmet TV4

Läs mer »

Kampanjar för ett amalgamförbud i Europa

Organisationer i hela Europa och hela världen har gått samman för att förmå EU:s länder att besluta om ett amalgamförbud till 2022. Beslutet omfattar förhoppningsvis även ett omedelbart förbud att använda amalgam på barn och gravida. Det handlar om en kvicksilverkonvention som förutom amalgamet även kommer att införa andra bestämmelser för att minska europas kvicksilverutsläpp.

Se mer

Till Tf:s pressmeddelande

Läs mer »

Bakterier i käkbenet och osteomyelit

Infektioner i käkbenet eller mandibukär osteomyelit kan uppstå i käkbenet både hos barn och vuxna personer. Få forskningsrapporter finns och tandvården åtminstone i Sverige känner dåligt till detta tillstånd. Bakterier som bildas är anaeroba och dör då de kommer upp i luften. Provtagning kan göras, men då måste en biopsi av det infekterade benet tas. Det går också att undersöka tätheten i benet.  

Läs mer »

Starkt ökad oxidativ stress vid Parkinson’s sjukdom

Det finns sedan länge starka belägg för att fria radikaler är centrala faktorer vid uppkomsten av Parkinson’s sjukdom. En tidig upptäckt var att nivån av reducerat glutation, GSH, var starkt minskad i substantia nigra, den del av hjärnan som är mest påverkad.

Läs mer »

Sida 1 av 399 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu