Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Avsaknad av en framtand?

Vad gäller om man saknar en av de fyra framtänderna i överkäken eller om man har för stor lucka mellan tänderna? De alternativ som vanligen används är tandställning, implantat eller att man "limmar fast" en krona på tanden intill. I en ny forskningsartikel redovisar professor Matthias Kern från Tyskland de olika alternativens för- och nackdelar.  

Läs mer »

Vilka rättigheter har patienten hos privat tandläkare?

Konsumenträtten gällande tandvården finns inte reglerad i lag. Sveriges Privattandläkarförening har dock ett avtal med och Konsumentverket.  Föreningen har åttagit sig att informera medlemmarna om överenskommelsen. Bland annat omfattar den att alla lagar som berör tandvården ska vara tillgängliga hos tandläkaren. Prisuppgifter i jämförelse med referenspriserna som TLV beslutar om ska finnas anslagna på kliniken liksom annan information som kan vara till nytta för patienten. 

Läs mer »

Mineraler via dricksvatten

Mineraler är viktigt för tändernas tillväxt och för att hindra att karies etableras. Forskaren Ingegerd Rosborg har envetet försökt lära ut vikten av bra och mineralrikt vatten. När hon gjorde en studie på kvinnor i Hässleholms kommun respektive Härrydas kommun fann hon att det var betydligt fler sjukdomar hos kvinnorna i Härryda än i Hässleholm. Det var alltså i sura områden sjukligheten ökade. Orsaken är att i sura vatten minskar mineralerna påtagligt och man får helt enkelt inte tillräckligt med närig via vattnet. 

Läs mer »

Föredrag: Smärta och ohälsa. Kan det bero på tänderna?

Tandläkare Irene Brednert Jonsson berättar om vilka sjukdomsbesvär tänderna kan orsaka. Hon är en av våra mest erfarena tandläkare när det gäller behandling av amalgamskadade och patienter med bett- och käkproblem. Irene föreläser den 14 september i Gävle, den 17 september i Härnösand och den 19 september i Umeå. Ta chansen och kom och lyssna om du bor i närheten. 

Läs mer »

Zeoliter för avgiftning

Många ackumulerar gifter i kroppen på grund av metaller och organiska ämnen som finns i maten, i vattnet vi dricker och i luften vi andas. Avgiftning är därför nödvändigt för att kunna behålla hälsan. I allra högsta grad gäller det Tandvårdsskadeförbundets medlemmar som ofta har genetiskt betingade problem med avgiftning av metaller. 

Läs mer »

D-vitamin är viktigt för tandhälsan

D-vitamin är viktigt för tändernas hälsa. Flera forskningsstudier har publicerats under senare år som stärker tandläkare Weston A Price's forskning i mitten av 1900-talet.  D-vitamin är viktigt för tändernas utveckling och också för inläkning av implantat. D-vitamin bildas i huden vid bestrålning av solen, men äldre har tunnare hud och kan inte bilda lika mycket D-vitamin som yngre människor. För lite D-vitamin påverkar tandhälsan i allra högsta grad. 

Läs mer »

Sida 1 av 547 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu