Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

EU-domstol beslutat om vaccinskada

EU:s högsta domstol beslutade förra veckan att erkänna vaccinskada enligt följande kriterier; sjukdomen hade ett tidssamband med vaccinationen, personen var frisk före vaccineringen,  det fanns ingen känd sjukdom i familjen och ett signifikant antal fall av sjukdomen hade rapporterats av personer som fått vaccinet. Detta beslut visar att det inte behövs vetenskapliga starka bevis för att en vaccinationsskada ska erkännas. 

Läs mer »

En global workshop om amalgam och kvicksilver

I hela världen uppmärksammas nu amalgamgfrågan och Tandvårdsskadeförbundet deltar aktivt i lobbyingarbetet. Nu har 73 organisationer skrivit till chefen för FN:s miljöorgan, Erik Solheim ,och önskar att han bidrar till en global workshop. Syftet är att ta ytterligare steg framåt för att barn i hela världen ska slippa amalgamfyllningar och risk för kvicksilverförgiftning, allergier med mera. Tanken är att representanter från världens regeringar ska bjudas in, FN:s miljöorgan liksom andra internationella organisationer, NGO:s, representanter för tandläkarhögskolor, tandläkare med flera intressenter.

Läs mer »

Glad midsommar

Glad midsommar önskar Tandvårdsskadeförbundet.

Läs mer »

Nytt Tf-blad (nr 2 2017)

Ett nytt intressant Tf-blad har kommit lagom till midsommar. Det handlar mycket om riskerna med titan. Alltfler kontaktar nu Tandvårdsskadeförbundet och frågar om deras besvär kan ha att göra med deras titanimplantat. Här redovisas också forskning som visar att zirkoniaimplantat är lika hållbara som titanimplantat och dessutom sällan ger upphov till perimplantit.

Läs mer »

Tandblekning frigör kvicksilver från amalgam

I dag varnar Läkemedelsverket för tandblekning med höga halter natriumperoxid. Verket har funnit en produkt med halterna som är hundra gånger högre än vad som anses säkert för konsumtenten. Intressant i sammanhanget är också att kvicksilver från amalgamfyllningar frigörs i högre utsträckning vid tandblekning. Även det borde Läkemedelsverket varna för. Alla som har amalgamfyllningar bör således vara försiktiga med att bleka tänderna. 

Läs mer »

Inga bidrag till zirkoniaimplantat i Stockholms läns landsting

I Stockholms läns landsting har tandvårdsenheten beslutat att en kvinna med epilepsi måste acceptera implantat av titan för att få bidrag enligt tandvårdsförordningen. Detta trots att hon tidigare fått kraftigt ökade epilepsianfall efter att titan satts in i en tå. Besvären minskade så snart titanet togs bort. Nu ska hon allstå tvingas acceptera titanimplantat för att få ersättning från landstinget. Hur tänker landstingets tandvårdsenhet?

Läs mer »

Sida 1 av 435 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu