Senaste från TF

EU:s expertkommitte ställer in hearing om amalgam

Expertgruppen SCENIHR ställde in en hearing om sin uppdatering av hälsorisker om amalgam på grund av för få deltagare. Tandvårdsskadeförbundet anmälde en läkare och en tandläkare och Zero Mercury Group/EEB anmälde tre personer. Blev det månne risk för alltför mycket kritik? Påverka EU-parlamentarikerna genom att tala om vikten av att fasa ut amalgam via den enkät som DG miljö sänt ut.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Metallproteser orsakar biverkningar

EU:s vetenskapliga kommitté SCENIHR har kommit med den slutliga bedömningen av hälsoeffekter av metallproteser. Något riktigt ställningstagande eller jämförelser mellan olika metallimplantat görs inte. Men tydligt är ändå att metaller frigörs från implantatet och tas upp i vävnaderna.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Miljögifter binder till proteiner och aktiverar bildning av antikroppar

När miljögifter och även läkemedel binder till proteiner eller DNA i kroppen kommer den 3-dimensionella strukturen att förändras och immunsystemet reagerar på det som uppfattas som främmande och producerar antikroppar, immunoglobuliner.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Kanel som medicin

Kanel har goda antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper och har använts historiskt för att bota sjukdomar. Nu har moderna forskare tittat närmare på kanel och bekräftar mycket av de som man tidigare mer intuitivt kände till.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Njurproblem som beror på amalgam?

Ett samarbetsprojekt görs i Skåne med filmning av ett antal inslag under rubriken "Fråga doktorn". Till nästa program efterlyses frågor som har med njurarna att göra. Kvicksilver utsöndras bland annat via njurarna och problem med detta organ är inte ovanligt om man har höga kvicksilverhalter i kroppen. Har du frågor om njurarna och kopplingen till amalgamfyllningar? Kontakta i så fall programmets producenter.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Köpta forskare i EU:s expertgrupper

Fackliga och andra organisationer som representerar det civila samhället har tillsammans undersökt om EU:s generaldirektorat DG SANCOS expertgrupper verkligen består av fristående forskare utan kopplingar till industrin eller andra kommersiella intressen. Undersökningen visar att endast en tredjedel av ledamöterna verkligen är oberoende experter resten har mer eller mindre starka kopplingar till de produkter de ska bedöma. Helt oacceptabelt säger fackliga och andra organisationer.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 263 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.