Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Felaktig behandling ledde till döden

Sanna fick binjurebarkssvik, vilket ledde till försämrad produktion av sköldkörtelhormon. Behandlades felaktigt med just sköldkörtelhormon och avled. Många tandvårdsskadade har problem med binjurarna, kanske för att gifter i tänderna stressar kroppen alltför mycket. Det är inte ovanligt att sjukvården som i fallet med  Sanna låter bli att kontrollera kortisolvärdena, vilket gällt även när patienten själv påtalat detta.

Läs mer »

B-vitaminer stoppar genförändringar

I starkt förorenad miljö har forskning visat att B-vitaminer kan ha en viktig skyddseffekt. Framför allt gör B-vitaminer så att gener inte sätts på eller stängs av (epigenetisk effekt). Studien är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och Columbia-universitetet i Kanada.

Läs mer »

Tandsköterskornas risker kända sedan tidigare

Tandsköterskorna företräds av fackförbundet Vision, som hittills ansett att det fattas forskning som visar att tandsköterskorna kan bli sjuka av kvicksilverexponering i arbetsmiljön. Kanske har de inte tittat tillräckligt långt bakåt i tiden. Här redovisas intressant forskning som publicerats redan 1973. Av rapporten framgår att tandsköterskor utsattes för stora mängder kvicksilver och författaren visar att all tandvårdspersonal måste få information om amalgamets risker och ger också förslag till bättre arbetsmiljö.

Läs mer »

Platina och rhodium från olika källor

Katalytiskt aktiva metaller används för att påskynda kemiska reaktioner som annars skulle skett mycket långsamt. I katalytiska avgasrenare på bilar används platina och rhodium för att reducera avgasernas innehåll av kväveoxider, kolmonoxid och kolväten i avsikt att skydda miljö och människor.

Läs mer »

Amalgamtatueringar kan framkalla sjukdom

En del medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet blir inte bättre efter amalgamsanering. En av förklaringarna kan vara känslighet mot andra metaller som fortsatt finns kvar, men det kan också handla om amlgamfragment som ligger i tandköttet eller lagrats in i benet. Små metallfragment kan upptäckas på röntgen. För tandläkare finns information på internetodontologi på nätet.

Läs mer »

Tvångsvaccinering i Sverige?

Efter att ett barn fick mässlingsymtom av mässlingvaccin har en enorm debatt startat i media över hela landet. Krav på tvångsvaccinering ställs av politiker. Om en artikel i Newsvoice är riktigt som kommer ett förslag om tvångsvaccinering att föras fram i riksdagen. Vaccinmotståndare har hånats, förlöjligats och ansetts samhällsfarliga. Istället borde samhället  ta riskerna på allvar. Bättre är att verkligen varna dem som kan må dåligt och få allvarliga biverkningar av vacciner.

Läs mer »

Sida 1 av 420 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet där tandläkare och patienter berättar.

Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu