Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Kvicksilver kan skapa autoimmunitet

Att kvicksilver, (bland annat från amalgam) är ett nervgift, är känt sedan länge. Mindre känt är att kvicksilver också kan öka risken för inflammationer genom att stimulera bildning av vissa cytokiner. Tungmetallen har också förmåga att skapa autoimmunitet. Detta enligt en nyligen publicerad forskningsartikel.

Läs mer »

Biomarkörer visar riskpatienter

Bakterier frodas i munhålan och en del av dem är aggressiva och bidrar till parodontit och tandlossning. Ofta handlar det om ekologisk obalans, enligt Gunnel Svensäter vid Malmö universitet. Hon försöker hitta biomarkörer som visar vilka personen som är i farozonen för karies eller parodontit och tandlossning. Detta tas i en podd som görs av Malmö högskola. 

Läs mer »

Filippinerna förbjuder amalgam

Amalgam kommer under en treårsperiod att fasas ut i Filippinerna, enligt ett nytt politiskt beslut. Amalgam förbjuds alltså helt från och med 2023. Anledningen är att amalgam innehåller cirka 50 procent kvicksilver, vilket både är en hälso- och miljöfara. 

Läs mer »

Avgiftning med zeoliter

Många som sanerat sitt amalgam är i stort behov av avgiftning på grund av för mycket kvicksilver i kroppen.  I Sverige tillåts inte kelering med ämnen som t ex DMSA och EDTA för att bli av med kroniska besvär som kan orsakas av för mycket kvicksilver eller andra gifter i kroppen. Istället har en del terapeuter och läkare använt zeoliter som är ett lermineraler med hålrum som binder tungmetaller. Viss oro har funnits att dessa innehåller alltför mycket aluminium. Här presenteras en review-artikel om detta ämne, vilket ger gott hopp för metallskadade personer.

Läs mer »

ALS kan orsakas av metaller

ALS är en sjukdom som oftast är dödlig och det finns kopplingar till förhöjda metallhalter. Nu har forskare genom att studera barns mjölktänder funnit problem i regleringen av metaller hos dem som senare i livet får ALS. Sjukdomen uppträder först vid 40-50 års ålder eller senare, men nu har forskare funnit att kroppens reglering av metaller är störd redan i barndomen. Ökad kunskap om orsakerna förbättrar möjligheterna till behandling. 

Läs mer »

C-vitamin och ozon

Hjärtläkaren Thomas Levy anser att så gott som alla kroniska sjukdomar har sitt ursprung i bakterier från munhålan och speciellt från rotfyllda tänder där bakterier och bakteriegifter bildas. Här presenterar han på ett föredrag 2018 ett protokoll med C-vitamin coh ozon för att komma tillrätta med oxidativ stress och bakterier/virus vars ursprung ofta kommer från munhålan.  

Läs mer »

Sida 1 av 580 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu