Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Ny forskning bekräftar amalgamproblem

Forskaren jämförde patienter som genomgick amalgamsanering med de som inte gjorde det. Samtliga hade hälsobesvär som de relaterade till amalgam och kvicksilver. Efter tre år hade gruppen som amalgamsanerat signifikant förbättrat hälsan. Resultatet är liknade det som HET-projektet och andra undersökningar kommit fram till.

Läs mer »

Tandlossning, parodontit

Läs mer »

Fungerar bettet utan kindtänder?

Om kindtänder tas bort utan att ersättas fås en förkortad tandbåge. Detta är förstås inget som eftersträvas generellt, men nu har en tandläkare undersökt möjligheterna till detta hos äldre personer och funnit att det fungerar väl. Hon har också funnit att svenska tandläkare ogärna tar bort kindtänder trots tandsjukdomar.

Läs mer »

Handikappförbunden ändrar namn

Handikappförbunden, som tidigare hette HSO, har nu bestämt att ändra namn till "Funktionsrätt i Sverige". Namnbytet äger rum den 18 maj 2017 och ligger således en bit framåt i tiden.

Läs mer »

Nu har Tf-bladet nr 3 2016 kommit

Ett nytt intressant Tf-blad har kommit. Bland annat med intressant artikel om magtarmflorans betydelse för hälsan.

Läs mer »

Försäkringskassan skärper kontrollen

Försäkringskassan kommer att skärpa kontrollen av tandvårdsstödet som betalas ut till tandläkare. Alltför ofta anges en åtgärd som är dyrare än vad försäkringskassan bedömt rimligt, enligt en artikel i Tandläkartidningen.

Läs mer »

Sida 1 av 391 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm

Tel 0520-80 600

info@tf.nu

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.