Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Varför metallkeramik på barn?

Barn har fått metallkeramik, dvs guld eller titan med påbränd keramik i ett forskningsförsök. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att det finns individer som är känsliga för metaller, trots det har inga som helst undersökningar gjorts angående biverkningar. Skillnaden i hållbarhet är relativt liten, men ändå framhäver forskarna att metallkeramik som det bästa materialet.

Läs mer »

B-vitaminbrister vanligt

Migrän, eksem, trötthet och mycket annat kan skyllas på B-vitaminbrister av olika slag. Många olika B-vitaminer finns och tandvårdsskadade kan ha brister bland annat på vitamin B12. För vissa kan det betyda sämre avgiftning, med de problem detta innbär om man exempelvis har många amalgamfyllningar.

Läs mer »

Metaller - hur påverkar de hälsan?

Metallallergier kan leda till problem i tandvården och vid insättning av olika metallimplantat. Exempel finns på människor som blivit blinda och tappat talförmågan på grund av partiklar som frigjorts från krom-koboltlegeringar. Metallernas hälsorisker beror på många faktorer som främst har med metallernas ytegenskaper att göra, menar KTH forskaren Yolanda Hedberg i en artikel från 2014.

Läs mer »

Forskare visar risker med kvicksilver i vacciner

En mycket intressant undersökning har gjorts i USA för att undersöka om kvicksilver i barnvacciner kan orsaka allvarliga biverkningar som exempelvis autism och andra neuropsykiatriska besvär. Studien visar att risken för neuropsykiatriska symtom ökar om vaccinet innehåller konserveringsmedlet thiomersal, dvs cirka 25 mikrogram kvicksilver per injektion.

Läs mer »

Kyla minskar smärta

Att föreslå  kyla efter ingrepp i käkben exempelvis vid extraktion av tänder tillämpas av vissa tandläkare. Nu har forskare funnit att just kyla minskar smärtan vid rotfyllningar. Tandvårdsskadeförbundet anser att rotfyllningar ska undvikas, men sannolikt har kylning effekt även efter utdragning av tänder både när det gäller smärta och svullnad. 

Läs mer »

Hur minska överutnyttjande av tandvårdsförsäkringen?

Riksrevisionen har funnit att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas genom att vårdgivare gör mer omfattande och dyrare behandlingar än vad stödet tillåter. Med anledning av Riksrevisionens rapport utreder regeringen möjligheten för utökade kontroller och sanktionsmöjligheter i tandvården.  Frågan har behandlats i socialutskottet och ska den 21 mars upp i riksdagen och debatten kan följas via webb-TV. 

Läs mer »

Sida 1 av 473 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
Har du fått felaktigt påminnelse om medlemsavgiften? Kontakta kansliet (info@tf.nu eller tel 08-428 92 42) så korrigerar vi felet. 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu