Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

SVT Öst granskar Försäkringskassan

Nu granskas försäkringskassans domar och folk uppmanas att ringa eller skriva till SVT Öst och deras reporter Tina Enström. Berätta om orättvisor och vad som händer när man blir nekad ersättning när man är för sjuk för att jobba men av försäkringskassan anses för frisk för att vara sjukskriven. Tyvärr är det alltför ofta försäkringskassans godtycket det handlar om. 

Läs mer »

Symtomlindring efter metallsanering

I senaste numret av Tf-bladet finns en artikel om psoriasis och tungmetaller. I den togs också upp den särskilda psoriasistypen som gör att man flagnar under fötterna och i handflatorna (Palmoplantar Pustulosis (PPP). Nu finns ytterligare en forskningsrapport som bekräftar risken att sjukdomen utlöses av tungmetaller. Slutsatsen i Tf-bladet att det kan vara värt att pröva borttagning av metaller framför allt i tänder och käkben står sig alltså.

Läs mer »

Ta del av Berlinkonferensen - nu släpps det fjärde avsnittet

Föreläsningarna från avgiftningskonferensen i Berlin i somras med 20 internationellt kända forskare och kliniskt verksamma terapeuter har startat. Ett nytt avsnitt släpps varje dag och det är fritt tillgängligt under 48 timmar. Därefter får man betala. Passa alltså på nu - flera tusen personer har redan tagit del av de första avsnitten. I morgon, måndag, släpps det fjärde avsnittet. Anmäl dig via denna länk så får du ett epostmeddelande och länk till The Heavy Metal Detox Summit. Du kan också gå med i facebookgruppen där många intressanta frågor redan börjat ventileras. 

Läs mer »

Hearing om metallimplantat och amalgam

Den amerikanska myndigheten FDA tar nu upp risker med metallimplantat och även amalgam finns med på dagordningen. Under två dagar (den 13 och 14 november) hålls en utfrågning av experter med flera. Som underlag har flera dokument tagits fram. Detta kan komma att ändra den amerikanska policyn för hur man hanterar biverkningar av metaller.

Läs mer »

Alternativmedicin - förslag till lagstiftning

Utredningen om alternativmedicin har varit ute på remiss. Tandvårdsskadeförbundet har skrivit ett remissyttrande och vi är mycket kritiska till förslaget till ny lagstiftning. Förslaget kommer att skapa stor osäkerhet för utövare av alternativmedicin trots att utredaren säger att ingen förändring kommer att ske. Förbundet anser att det är bättre att göra vissa korrigeringar i nuvarande lagstiftning.

Läs mer »

Benets täthet avgörande

En intressant artikel i Tandläkartidningen redovisar att det hela tiden sker en reparation och förnyelse av ben. Skador på skelettet eller tanden gör att särskilda celler rusar dit för att först bryta ner ben och därefter bygga upp det igen.  Nedbrytningsprocessen beräknas ta tre till fyra veckor och den efterföljande nybildningen två till fyra månader. Om nedbrytningen av ben är större än tillväxten uppstår benskörhet eller osteoporos. Benbildningen är beroende av fysisk aktivitet och kroppens förmåga att bilda flera viktiga hormoner. 

Läs mer »

Sida 1 av 555 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu