Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Amalgamskadligt för hälsan - restriktioner i Nepal

Tandläkarorganisationen i Nepal har tillsammans med frivilligorganisationer beslutat att amalgam inte ska användas i mjölktänder eller till barn under 15 år inte heller ska det användas på gravida och ammande kvinnor. Inte heller ska amalgam användas som första val utan andra alternativ ska först prövas. 

Läs mer »

Kvicksilver i hudsalvor

Hudblekningsprodukter i form av salvor och tvålar  med giftigt kvicksilver säljs framför allt i afrikanska länder. Det är bra att Sveriges radio tar upp detta tema. Tandvårdsskadeförbundet kämpar internationellt tillsammans med andra organisationer för att få bort kvicksilver från marknaden. Att bleka huden med kvicksilvertvålar eller kvicksilversalvor kan orsaka njurskador och många av de besvär som amalgamskadade får. Även i Sverige har det förekommit försäljning av hudblekningsprodukter. 

Läs mer »

Amalgam är en riskfaktor för tandvårdspersonal

Tandvårdspersonal lider ökad risk för neurotoxiska effekter på grund av exponering för kvicksilver på jobbet. Detta har varit känt tidigare, nu bekräftas riskerna återigen via en reviewartikel som nyligen publicerats. Som medförfattare står bland annat Tandvårdsskadeförbundets styrelsemedlem professor Ulf Lindh. Artikeln redovisar hur mycket kvicksilver som finns i amalgam, kvicksilvers metabolism och risken för neuropsykiska och kognitiva symtom hos tandvårdspersonal.

Läs mer »

Kan kronisk trötthet bero på saltbrist?

Kronisk trötthetsyndrom (ME/CFS) drabbar många i Tandvårdsskadeförbundet. Delvis kan metaller bidra till besvären, men även när amalgamfyllningar etc tagits bort kan det vara svårt att bli av med den enorma tröttheten. Kroppens energisystem har svårt att återhämta sig. Den finske läkaren Olli Polo har dock funnit att salt- eller kanske mer korrekt natriumbrist kan vara boven i dramat. Saltinfusioner eller bara rekommendationen att dricka fysiologisk koksaltlösning har fått god effekt på flera av hans patienter. 

Läs mer »

Förorenade implantat

Mellan en tredjedel och hälften av alla implantat i käkarna visar sig vara förorenade på ytan av andra metaller, teflon, plaster med mera. Detta kan man läsa i Tandläkartidningen som bland annat  intervjuat Dirk Duddeck som via elektronmikroskop studerat ytor på mängder av implantat. 

Läs mer »

Medicintekniska produkter ej testade

Till medicintekniska produkter hör tandlagningsmaterial och många olika proteser i käkbenet, bröstet, höften med mera. De sätts in i kroppen och ska stanna där under mycket lång tid. Det handlar om årtionenden eller resten av livet. Då tror man att de ska vara ordentligt testade, åtminstone på liknande sätt som läkemedel. Så är det inte. Ingen ordentlig kontroll av medicintekniska produkter finns och sällan eller aldrig är de kliniskt testade. 

Läs mer »

Sida 1 av 524 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu