Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Nervskadande rotfyllningsmaterial

Tillverkarna av rotfyllningsmaterial kan knappast anses prioritera ogiftighet hos preparaten man saluför. De fabrikat som har funnits eller finns på marknaden utgör en provkarta på de giftigaste ämnen man kan finna. Mest omsktivet är rotfyllningsmaterialet N2 som numera innehåller tungmetallen vismut samt formaldehyd, men tidigare versioner innehöll bland annat fenylkvicksilver och blyoxid. Även andra material innehöll (innehåller?) bly, kvicksilver, formalin, kortison, kamfer, asbest, kreosot, ospecifika metallsalter med mera.

Läs mer »

Patientsäker vård? Ny rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens nya granskning av patientsäkerheten  visar att vårdskadorna snarare ökar än minskar. Tandvården tas främst upp gällande antibiotikanavändning och rengöring av äldres tänder. En riskanalys av tandvården skulle sannolikt visa än mer allvarliga brister än vad som gäller för den medicinska vården. Skador av dentala material, allergier, risker med rotfyllningar, sepsis på grund av bakterier i tandrötter, periimplantit vid titanimplantat och mycket mer skulle behöva ordentliga riskanalyser.

Läs mer »

Nödvändiga skydd vid amalgamsanering

När amalgam tas bort frigörs kvicksilverånga som andas in och kan orsaka förgiftning och sjukdomssymtom. Tandläkaren måste skydda både sig själv och patienten, men tyvärr är många tandläkare nonchalanta och struntar i att använda kofferdamm, clean-up-sug och ordentligt utsug under patientens haka. Tandläkaren ska borra så lite som möjligt i amalgamfyllningen och istället spräcka den och lyfta ut delarna. Ställ frågor till tandläkaren innan amalgamsanering för att ta reda på om tandläkaren verkligen har de kunskaper som behövs.

Läs mer »

Arsenik till barnen

Arsenikförgiftning var en vanligt företeelse förr i tiden och ämnet var lättillgängligt och såldes som medel mot ohyra och råttor. Ännu idag är för mycket arsenik ett mycket stort problem i delar av världen, speciellt i Bangladesh där dricksvattnet i borrade brunnar har höga halter. Det finns emellertid arsenikproblem på närmare håll. Barnmat med innehåll av ris har högre halter än EU tillåter, och förhållandet har inte förbättrats sedan EU införde gränsvärden i janurari 2016. En enda av ett stort antal testade produkter har fått lägre halt, men minst hälften har oförändrade eller högre halter.

Läs mer »

Handikappförbunden bytt namn

Tandvårdsskadeförbundet liksom andra föreningar som organiserar funktionshindrade är medlememmar i paraplyorganisationen Handikappförbunden. Namnet är dock otidsenligt och på konkressen i dag beslutades om namnbyte till Funktionsrätt Sverige. ​Därmed stärks kopplingen till mänskliga rättigheter. På kongressen valdes två nya förbund in och total finns nu 41 medlemsförbund som omfattar 400 000 personer. En ny hemsida har lanserats där mer information finns.

Läs mer »

Regeringsuppdrag att begränsa halten vitaminer

Livsmedelsverket har fått regeringens uppdrag att föreslå högsta tillåtna halt av vitaminer, mineraler etc i kosttillskott.  Även om tillräcklig vetenskapligt underlag inte finns menar Livsmedelsverket att försiktighetsprincipen ska gälla för tillskott av vitaminer och mineraler. Vad innebär detta för alla med behov av extra tillskott? Vems ärenden går Livsmedelsverket denna gång?

Läs mer »

Sida 1 av 429 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu