Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Oxidativ stress bakom parodontit?

Oxidativ stress är en viktig orsak till parodontit eller tandlossning enligt tandläkare Lenka Banasova från Slovakien. Hon menar att livsstilsfaktorer är avgörande och om sådana förändringar genomförs minskar risken för allvarlig tandlossning.

Läs mer »

Avgiftning med Great Plain Laboratory

Great Plane Laboratory tar många intressanta prover. I undervisningssyfte arrangerar de många olika webbinarier som alla är välkomna att delta i. Webbinarierna läggs sedan ut på deras hemsida tillgänliga för alla intresserade, I juni strax efter avgiftningskonferensen i Berlin gavs ett webbinarium om avgiftning där Tracy Tranchitella går igenom olika avgiftningsvägar och hur man själv kan jobba med avgiftning.

Läs mer »

Tf-bladet nr 3 2019

Höstens Tf-blad nr 3 har nu kommit ut till medlemmarna. Det är intressant och innehållsrikt som vanligt. I detta nummer finns redovisning av Berlinkonferensen, två bokrecensioner och hur metallsanering kan påverka psoriasis. Gamla nummer läggs successivt ut och för närvarande finns 2014 och 2015 års Tf-blad för läsning på datorn. 

Läs mer »

Etiska dilemman när patienten sätts i fokus

Politiska beslut och ny lagstiftning syftar till att sätta patienten i centrum och involvera hen i behandlingen. Så har det inte alltid varit och därför ställs tandläkare, läkare och annan vårdpersonal inför svåra dilemman som inte är lätta att hantera. I en artikel i Läkartidningen belyses detta dilemma i en artikel skriven av Joar Björk etikombud i Kronoberg. 

Läs mer »

Evidens saknas för tandställning

I dag saknas evidens för tandställningar på barn och ungdomar ändå får vart fjärde svenskt barn tandställning. Tandvårdsskadeförbundet får samtal från patienter som skadats av tandställningar och informerar därför om alternativ till dessa. Nu aviserar Radio Blekinge om brist på tandläkare som kan sätta in tandställningar, vilket föranlett kö i Blekinge. Alternativen borde vara värda att pröva. Dock behövs fortbildning av exempelvis tandhygienister för detta ändamål.  

Läs mer »

Risker med rotfyllda tänder

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar inga rotfyllningar beroende på att det alltid blir bakterier i dessa hur duktig tandläkaren än är. 2010 publicerade SBU en utredning som visade att det inte finns evidens för att rotfylla tänder och inte heller för vilken metod som ska användas. Nu har det gått snart tio år sedan rapporten publicerades, men inga nya anvisningar har kommit från Socialstyrelsen. Detta trots forskning om samband mellan t. ex. rotfyllningar och cancer. 

Läs mer »

Sida 1 av 552 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu