Senaste från TF

Kolloidala silver-nanopartiklar bildar giftiga silverjoner

Kolloidala silverpartiklar är mindre än 100 nanometer men varje partikel innehåller, trots den ringa storleken, ett enormt antal silveratomer, De som sitter i ytan joniseras och bildar giftiga silverjoner.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Informationsbrister i vården - allvarliga problem

I en ny rapport konstaterar IVO att det finns många brister i vården gällande överföring av information. Sådana brister har Tandvårdsskadeförbundet ofta uppmärksammat. Kvicksilverallergiker har exempelvis fått metallen insprutad direkt i blodet eftersom kvicksilver ibland används som konserveringsmedel i vacciner. Titanallergiker kan få mediciner färgade vita med titandiox. Akut allergichock eller enorm trötthet kan bli följden bara på grund av att allt inte förs in i journalen.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Nytt Tf-blad

Ett nytt intressant Tf-blad är nu på väg ut till medlemmar och prenumeranter. Nedan finns länk till Margaretha Molius ledare och en rapport från IAOMT-mötet i Skövde.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Utveckla patientsäkerheten

Uppmaningen ges av IVO, Läkemedelsverket och andra myndigheter och syftet är att fler ska anmäla avvikade händelser gällande medicintekniska produkter dit bland annat dentala material hör. Tandvårdsskadeförbundet har tjatat om detta och andra har också uppmärksammat att tandläkare är dåliga på att anmäla biverkningar eller andra avvikande händelser. Men frågan är om broschyren som nu skickas ut förbättrar situationen. Ingen uppmaning om anmälning av biverkningar av dentala material finns med.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Anti-inflammatoriska mediciner skadar växterna

Mediciner som kallas NSAIDs, icke-steroida anti-inflammatoriska medel, har biverkningar när de används av människor, men även på växter när de kommer ut på åkrarna.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Brister i Tandläkarutbildningen

TV4 fortsätter sin granskning av tandvården och tar i upp kritik mot tandläkarutbildningen. Bland annat handlar det om att studenterna inte lär sig tillräckligt om material som används på patienterna. Något Tandvårdsskadeförbundet kritiserat under lång tid. Vi föreslår att tandläkarhögskolorna bjuder in representanter från distrikten för att hålla i en eller flera föreläsningar om risker med dentala material ur ett patientperspektiv. HET-projektets material borde utgöra obligatorisk litteratur.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 274 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.