Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Läs mer »

Även en liten ökning av zinkintaget har positiva effekter på DNA

Många livsmedel är berikade med vitaminer och mineraler, dels för att återställa nivåerna till dem som fanns i utgångsmaterialet före behandling i livsmedelsindustrin, och i andra fall för att korrigera för låga halter av essentiella ämnen i den ursprungliga födan.

Läs mer »

Förbättring efter amalgamsanering bekräftas igen

Nya undersökningar kommer ständigt som bekräftar tidigare forskning om amalgamets risker. Nu har ytterligare en i raden publicerats som visar att symtomen minskar efter amalgamsanering och att hälsoförbättringarna håller i sig efter både tre och fem år. Det handlar om kronisk trötthet, värk i muskler och leder, psykiska besvär och mycket mer. Vad gör Socialstyrelsen för att föra ut denna kunskap till läkare och tandläkare? 

Läs mer »

Tänderna kvar på ålderdomen ger ökad kostnad

På 1980-talet var 60 procent i åldern 65-81 år tandlösa i Danmark. 2005 hade siffran sjunkit till 20 procent. Äldre i Sverige hade fler tänder i behåll och 2003 var det bara en procent av dem över 70 år som var tandlösa. Alltfler äldre har således tänderna i behåll, vilket innebär att de behöver tandvård. Samhällets kostnader för tandvården ökar därför och kommer också att öka i takt med att fler lever längre. Detta redovisas i en dansk vetenskaplig rapport i Tandläkartidningen.

Läs mer »

Vegetarianer risk för vitamin B12-brist

Vitamin B12 är ett viktigt vitamin som behövs vid många av kroppens biokemiska reaktioner. Det är väsentligt för mitokondriernas möjlighet att bilda energi, för att kunna hantera stress, för avgiftning, för sömnen, immunförsvaret och mycket mer. Många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar mår bra av vitamin B12-tillskott. De återfår energin och kroppens avgiftning förbättras.

Läs mer »

Fyrar med kvicksilver

Nya linser för fyrar, som gjorde att ljuset syntes mycket längre, uppfanns av Fresnel 1822. Linserna var emellertid mycket tunga och armaturen drevs av ett urverk med tunga lod som måste hissas upp med några timmars mellanrum. Orsaken var den höga friktionen i dåtidens lagring. En forskare i England lanserade i slutet av 1800-talet en ny lagring där lamphuset flöt i kvicksilver och man kunde med den nya konstruktionen vrida lamphuset med ett finger. Mängden kvicksilver anpassades efter lamphusets vikt. Upptill i kvicksilverbehållaren finns en centimeterstor glipa till behållarens kanter i inner- och ytterkant.

Läs mer »

Sida 1 av 408 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu