Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Fler tandimplantat utan metaller

Tandvårdsskadeförbundet förordar inga metaller som implantat då en del är känsliga för metaller. Zirkonia är ett alternativ som funnits länge och som har minst lika goda egenskaper som titan. Nu forskas det också om möjligheten att använda polyeterketon, ett slags plastmaterial, för just implantat i benet. 

Läs mer »

Frätskador på ungdomars tänder

Redan för tio år sedan varnade tandläkare för att alltfler ungdomar fick frätskador på tänderna. Nu finns forskning som visar att 38 procent av ungdomarna i nordnorska Tromsö har sådana frätskador. Trolig orsak är att de dricker juice för mycket och för ofta.  

Läs mer »

Ingen samordning i vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i en rapport konstaterat att det helt saknas samordning av olika vårdinsatser och att patienternas möjlighet att påverka är ytterst liten. Detta trots en tydlig politisk vilja att effektivisera vården genom att samordningen mellan olika insatser ökar. Typiskt nog tas inte alls tandvården med i denna anlys.

Läs mer »

Bakteriefilm på tänderna början till karies

Att bakterier bidrar till kariesbildning och hål i tänderna vet nog alla. För att bli av med bakterierna borstar vi tänderna och jobbar med tandtråd. Plaque på tänderna består bland annat av bakteriefilmer och i dessa filmer ges en bra och skyddad miljö för bakterierna. Proteiner är viktiga för att bakterierna ska fästa på tanden och därför forskar tandläkare på hur dessa proteiner fungerar och också vad som orsakar att bakterierna kan skapa biofilm.

Läs mer »

Patientsäkerhet inom alternativvården utreds

Patientsäkerheten poängteras i en utredning som ska granska den icke-etablerade medicinska vården, dvs allt som inte tillhör skolmedicinen. Utredningens syfte verkar vällovligt, men frågan är om resultatet verkligen blir så som politikerna möjligen tänkt sig. 

Läs mer »

Krav på Institut för mänskliga rättigheter i Sverige

Funktionsrätt Sverige (fd Handikappförbunden) och flera andra organistioner ställer idag krav på utrikes- och kulturministrarna om att ett Institutet för mänskliga rättigheter inträttas i Sverige. Det skulle stärka funktionshinderrörelsen och lyfta fram de övergrepp bland annat inom tandvården som begås idag.

Läs mer »

Sida 1 av 460 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu