Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Vitare tänder?

Tandblekning har blivit populärt för att man ska få vitare tänder. Enligt Råd och Röns test bleks inte tänderna av tandkräm. Andra blekningsmedel finns dock, bland annat kan tandläkarna hjälpa till att göra tänderna vitare. Men är det verkligen nödvändigt? Vilket skönhetsideal växer fram om alla ska ha raka fina och vita tänder?

Läs mer »

Europeisk tillgänglighetslag på gång

European Disability Forum (EDF) är ett europeiskt samarbetsorgan för funktionshindrades organisationer, till vilka Tandvårdsskadeförbundet hör. EDF samverkar med oss via Handikappförbunden och driver bland annat frågan om tillgänglighet. EU: medlemsstater har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det arbete som nu pågår är att införa rättighetslagstiftning i länderna. Det kan betyda mycket för flera av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar bland annat de som är elöverkänsliga.

Läs mer »

Antioxidantintag minskar risken för stroke

Det finns ett flertal studier som visar att olika födoämnen eller isolerade ämnen från dem med antioxidanteffekt, skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, men endast några få studier som undersökt totala antioxidantkapaciteten och möjlig mindre risk för stroke.

Läs mer »

Biverkningar av titan

Alltfler blir sjuka av titan. Det handlar om titanimplantat i käkar eller i andra delar av kroppen liksom om tandkronor av titan. Rapporterade biverkningar kan vara torrhosta, bihåleproblem och hjärtbesvär och då rör det sig sannolikt om någon form av förgiftningssymtom. Alleriger eller överkänslighet ger mer individuella besvär och symtomen kan vara hudutslag, ont i leder och muskler, huvudvärk, psykiska besvär och mycket annat.

Läs mer »

Ny myndighet föreslås mot forskningsfusk

Ny myndighet för att utreda forskningsfusk föreslås av en statlig utredning tillsatt av regeringen. En särskild myndighet anses behövas för att se till att all forskning blir rättsäker, opartisk, enhetlig och tillförlitlig.  Tandvårdsskadeförbundet ser positivt på en sådan myndighet.

Läs mer »

Hur arbetar en biologisk tandläkare

Föredrag i Stockholm den 25 februari kl 14-16

Professor Marcel Wainwright - biologisk tandläkare berättar om naturenliga metoder i tandvården.

Läs mer »

Sida 1 av 414 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu