Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Tandläkare Weston Price

Vi återkommer ofta till tandläkare Weston A Price när det gäller kost som är bra för tänderna. Price praktiserade som tandläkare och var också en mycket duktig forskare under 1900-talets första hälft. Han fann att kariesfrekvensen till stora delar beror på kosten liksom risken att drabbas av trångställda tänder. 

Läs mer »

Hälsa, rotfyllningar och amalgam

Hal Huggins jobbade som tandläkare hela sitt vuxna liv. Han lärde sig göra amalgamfyllningar, men förstod efter en tid hur skadliga de var och slutade med amalgam. Han lärde sig att göra rotfyllningar, men förstod efter en tid hur skadliga de var och slutade göra rotfyllningar. Här berättar han riskerna med rotfyllningar och lite om amalgam. 

Läs mer »

Mer om tandställningar

Inlägget om alternativ till tandställningar har rönt uppmärksamhet. Här redovisas korrigering av bettet med den så kallade ALF-metoden. Det är alltså inte nödvändigt att dra ut tänder på barn som har trångställda tänder. Andra korrigeringsalternativ finns och bör prövas i första hand. 

Läs mer »

Alternativ till tandställning

Underbett, överbett, för trångt mellan tänderna och tänder som växer snett. Svenska tandläkare löser det genom att ge barn och vuxna tandställning, ofta i metall. Vanligen tas minst fyra friska tänder bort. Är verkligen tandställning den rätta metoden? Andra alternativ har utvecklats som man bör pröva i första hand. 

Läs mer »

Försäkringskassan har stängt av fuskande tandläkare

Att en del tandläkare fuskar och tar för mycket betalt eller tar betalt för sådant de inte gjort har media rapporterat om sedan en tid tillbaka. Nu vägrar försäkringskassan att betala ut det statliga tandvårdsstödet till sex kliniker som uppenbart fuskat. 

Läs mer »

Blyförgiftade barn

UNICEF redovisar en ny undersökning som visar att vart tredje barn i världen har skadligt höga halter bly i kroppen. Även svenska barn har för höga blyhalter, men värdena har sjunkit kraftigt sedan man upphörde med bly i bensin. Barn har också andra metaller och även vuxna kan ha för höga metallhalter som kan orsaka sjukdom. Risker med tungmetaller behöver tas på större allvar i vården. 

Läs mer »

Sida 1 av 590 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu