Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandhälsoförbundet

Sjuk, men doktorn hittar inget fel

Om man är sjuk och doktorn inte hittar något fel så kan det mycket väl vara problem med rotfyllda tänder, amalgam eller andra tandlagningsmaterial av metaller eller infektioner i tandköttet. Dagens provtagningsmetoder kan inte fånga dessa besvär och därför måste man vara sin egen detektiv. Gå tillbaka och fundera på vad som hände då sjukdomen bröt ut. 

Läs mer »

Frågestund om vacciner den 14 oktober

Västerbottens distrikt arrangerar tillsammans med Hälsans hus och Raw for good frågestund om vacciner med Linda Karlström från Finland. Linda Karlström har under många år ägnat sig åt risker med vaccinet och har föreläst i hela Norden. Nu finns chans att under några timmar ställa frågor till henne.

Läs mer »

Samma problem som för 20 år sedan

För nästan 20 år sedan skrev Aftonbladet om Lisbeth som var sjuk av alla metaller hon fick i tänderna. Först var det amalgam, som ersattes med guld och som senare ersättes med titan. Hälsan försämrades ända tills alla metaller togs bort. 

Läs mer »

Svårt att sova?

Många har sömnsvårigheter och om man inte sover ordentligt på natten hämmas kroppens naturliga avgiftning. Därför är sömnen viktig och särskilt för dem med stor tungmetallbelastning. Forskare har en tid tittat på vår konstgjorda belysning och mycket tyder på att annan sammansättning av lampornas ljus kan förbättra sömnen. 

Läs mer »

Amalgam är en hälsorisk i USA

Myndigheterna i USA uppdaterar nu rekommendationerna för amalgam och tydliggör att vissa individer och grupper i befolkningen är i riskzonen för att bli sjuka av det kvicksilver som amalgam innehåller. Här handlar det alltså inte om att smyga med argument som att det är miljöfarligt utan nu tydliggör FDA att amalgam faktiskt är en allvarlig hälsorisk. Myndigheten är tydlig med att vissa riskgrupper absolut inte ska ha amalgam.

Läs mer »

Titanimplantat korroderar

Alla metalliska material korroderar mer eller mindre i munnens tuffa miljö. Saliven är en svag elektrolyt och frigör därför joner, men i långsam takt. Ytan på titanimplantat är hård tack vare ett lager av titandioxid, som bildas på metallen så fort den kommer i kontakt med syre. Detta oxidskikt förstörs vid lågt pH, av fluoridjoner från exempelvis tandkräm eller av bakterier och bakteriefilmer. 

Läs mer »

Sida 1 av 597 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu