Senaste från TF

Kurera dig med C-vitamin

C-vitamin är inget som svenskar till vardags tänker att de har brist på. Många kan dock ha för lite C-vitamin och mår bra av tillskott och särskilt gäller det vid sjukdom, stress och trötthet. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar tillskott av C-vitamin vid amalgamsanering (1-2 gram/dag) då avgiftningen förbättras och immunförsvaret stärks. Men det finns också andra fördelar med C-vitamin.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Beläggning på titanytan hämmar benbildning och inläkning

I åratal har det från tandvårdshåll talats om den goda biokompatibiliteten hos titanimplantat som används som ersättning för förlorade eller skadade tänder.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Regeringen sviker löfte om höjda bidrag

HSO och funktionshinderrörelsen ställde frågor till partierna före valet och då lovade en majoritet höjda anslag till våra organisationer och även regeringsförklaringen gav uttryck för detta. När nu budgeten presenterats finns inga sådana medel med och det gör oss besvikna, skriver Ingrid Burman ordförande i HSO. För Tandvårdsskadeförbundet innebär det fortsatt minskade anslag.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

IVO och patientsäkerheten

Statskontoret har analyserat IVO:s hantering av klagomål och konstaterar att IVO bör utveckla förmågan att analysera och dra nytta av de klagomål som inkommer till myndigheten. IVO anses också behöva stärka samverkan med Patientnämnderna på respektive landsting/region.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Förebyggande tandvård

Ibland blir det för mycket biverkningar av dentala material och det förebyggande arbetet glöms bort. Skövde inleder nu ett försök med samverkan mellan Familjecentralen och Folktandvården och det är meningen att föräldrar, sköterskorna på Barnavårdscentralen och Familjecentralens personal ska utbildas i hur man sköter sina tänder och vad kosten betyder för kariesbildning. Projektet pågår i fem år och tänk vilka bra tänder de här barnen kommer att få.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Materialval görs helt utan vetenskapligt stöd

Socialstyrelsen har undersökt vilken forskning som finns för att ge vägledning om bra material i barntandvården. Intressant är att inriktningen helt varit på hållfasthet och inte ett ord skrivs om biverkningar. Detta trots att så kallade fissurförseglingsmaterial kan innehålla det hormonstörande ämnet bisfenol A.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 264 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.