Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Livsfarligt med döda tänder

Förra året gjordes en LEX-Maria anmälan av tandvården då en patient fått allvarlig och livshotande infektion på grund av bakterier i käkbenet . Anledningen var att infektionen spreds från tanden och tandroten ner i käkbenet. Tanden var död, men det uppmärksammades inte av tandläkaren. Infektioner i käkbenet och även i rotfyllda tänder kan vara livshotande.

Läs mer »

Amalgam fortsatt arbetsmiljörisk

Tandvårdspersonal utsätts för kvicksilverånga så fort amalgamarbeten görs. Även i Sverige är höga kvicksilverhalter ett arbetsmiljöproblem vid putsning av amalgamfyllningar eller borttagning av dem. Bara tandläkaren rör på fyllningen frigörs kvicksilverånga och än mer vid borrning då fyllningen blir varm. Ordentliga skydd behövs för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister för att de inte ska riskera bli kvicksilverförgiftade eller allergiska.Tyvärr känner inte all tandvårdspersonal till detta. 

Läs mer »

Burning mouth syndrom

En ny avhandling om burning mouth syndrom eller tungsveda har publicerats vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Det finns anledning att jämföra symtomen med dem som är vanliga vid amalgamproblem. Dock drar inte författaren till avhandlingen sådana slutsatser utan de anser att orsaken till symtomen är okända.

Läs mer »

Blödande tandkött kan vara C-vitaminbrist

De första symtomen på C-vitaminbrist eller skörbjugg är blödande tandkött. Fortsatt brist kan ge tandlossning och andra tandrelaterade symtom. Tidigare var skörbjugg vanligt bland sjömän, men nu menar läkare i USA att skörjbjugg återkommit på grund av felaktig kost, vilket kan få effekter på tandhälsan.   

Läs mer »

Livsfarligt med blodförgiftning

Blodförgiftning eller sepsis är en mycket allvarlig sjukdom som kan leda till döden om den inte upptäcks snabbt. Bakterier i munhålan kan orsaka sepsis. Den som har parodontit, periimplantit, rotfyllningar har risk för sepsis. Bra munhälsa minskar således riskerna. 

Läs mer »

Oberoende institutet Cochrane i farozonen

En stor skandal är under uppsegling i Cochranes arbete. Mycket stora pengar skänktes för en tid sedan till institutet, som utvärderar och ifrågasätter vetenskapliga rapporter och dess resultat. Nu har plötsligt den danske läkaren Peter Gøtzsche, som är chef för Nordic Chochrane Center, uteslutits ur den internationella styrelsen. Ytterligare fyra personer har valt att avgå i protest mot detta. Trolig anledning är Gøtzsches kritik mot vacciner och hans avslöjande om manipulerade vetenskapliga rapporter. 

Läs mer »

Sida 1 av 500 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu