Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Behandla psykiatriska besvär med mat

Forskare i Australien har funnit att förändrade matvanor har lika bra eller bättre effekt på depressioner än de vanliga medicinerna. Forskningschefen är tydlig med att kosten inte hjälper alla, men cirka en tredjedel förbättras.

Läs mer »

Förbättrad cementering av kronor av zirkonia

Femdubblad styrka när man sätter fast broar och kronor i zirkonia, rapporterar forskare vid NIOM. Tidigare har det funnits vissa svårigheter att hitta ett bra cement eller lim för fastsättning. Nya metoder ser ut att fungera betydligt bättre och ger en mycket god hållfasthet.

Läs mer »

Vera Stejskal som utvecklade Melisa-testet har gått bort

Med stor sorg konstaterar Tandvårdsskadeförbundet att Vera Stejskal avlidit efter en tids sjukdom. Vera utvecklade Melisa-testet som hjälpte många tandvårdsskadade att få kunskap om vilka metaller de var känsliga för och borde undvika.  

Läs mer »

Tf-bladet nr 3 2017

Nu har ett nytt intressant Tf-blad kommit (nr 3 2017). Det handlar främst om amalgam och amalgamsanering samt problem med ät- och sväljsvårigheter.

Läs mer »

Sockerberoende?

Socker är skadligt på många sätt och inte bara för tänderna. Många har svårt att sluta äta socker trots att socker försämrar hälsan, skapar humörsvängningar, ökar aggressionerna och kan ha många andra negativa effekter. Att sluta med socker för den som har ett sockerberoende är lika svårt som att sluta knarka eller supa.

Läs mer »

Motståndet mot amalgam lyfts fram i tandläkartidning

Tandläkartidningen Dental Tribune har i en intressant artikel tagit upp problemen med amalgam - både dess hälso- och miljörisker. I artikeln gavs stort utrymme åt IAOMT, trots att denna organisation aktivt driver på för att amalgamet ska förbjudas. Kanske börjar motståndet mot amalgam luckras upp i hela världen.

Läs mer »

Sida 1 av 452 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu