Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Kunskap om aluminium i vacciner?

Svårigheterna att få oberoende forskningsmedel gör det svårt att bedöma säkerheten inom flera områden bland annat gäller det vacciner och dess aluminiuminnehåll. Vaccin mot livmoderhalscancer är ett vaccin med osedvanligt höga aluminiumhalter och dessutom ges tre injektioner relativt tätt. Kan det vara aluminium som orsakar de frekventa biverkningarna av HPV-vaccin?

Läs mer »

Uppsala först ut med digitala journaler

Folktandvården i Uppsala läns landsting ger nu möjlighet för patienter att läsa sina journaler på nätet. Det är bra och ökar den personliga kontrollen av vad som står i journalen. Även om folk har möjlighet att få ut sina journaler i papperskopia så begär sällan folk det. Nu blir det alltså möjligt att titta vad tandläkaren skriver med bara några klick på datorn. 

Läs mer »

Storm i ett vattenglas?

Under senare tid har det varit väldigt hallå om mässlingutbrott och riskgrupper. Nu visar det sig att så gott som alla har fullgott skydd antingen av egen sjukdom eller av vacciner. Men läkemedelsbolagen har nått framgång då yngre barn nu kommer att erbjudas mässlingvaccin. Som förälder kan man tänka på barn har ett outvecklat immunförsvar före tre års ålder och att det finns risk att immunitet inte skapas eller att barnet riskerar skador av vaccinet. 

Läs mer »

In med tandvården i den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen

Tandvård kostar mycket i förhållande till annan vård. De första 3000 kr måste patienten själv betala och först därefter träder ett stegvis upptrappat högkostnadsskydd in. Tar tandläkaren mer än riktvärdet (vilket är vanligt) får patienten stå för merkostnaden. Alla åtgärder är inte heller berättigade till stöd. För många med låga inkomster blir tandvården en oöverstiglig kostnad.

Läs mer »

Felaktig behandling av borrelios gav skadestånd

En norsk domstol har utdömt skadestånd till en kvinna som hade borrelios med typiska symtom, men utan att vården hittade antikroppar. Det tog fyra smärtsamma år innan kvinnan fick antibiotika och blev av med den fästingburna sjukdomen. Hon stämde staten och fick rätt inklusive 340 000 kr i skadestånd.  

Läs mer »

Alkohol ökar risken för parodontit

Frekvent alkoholdrickande ökar risken för parodontit, skriver forskare i en ny rapport. Åtminstone gäller det män som dricker minst ett glas alkohol per dag. Kanske har en del upplevt just detta att tandhälsan försämras vid regelbundet drickande. Alkohol kan dock även ha positiva effekter åtminstone om man har många amalgamfyllningar.

Läs mer »

Sida 1 av 464 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu