Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Rotfylla eller inte?

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar inte att tänder rotfylls då bedömningen är att det alltid finns bakterier kvar, trots att tandläkaren gjort ett bra jobb. Anledningen är att tandens rötter inte är konformade utan ofta lite böjda och att det kan finnas många små kanaler som tandläkaren inte kommer åt. Tätning kan endast ske inifrån pulpan och de många dentinkanalerna som går tvärs igenom tanden tätas aldrig på utsidan dvs den sida som vätter mot tandkött och käkben. Bakterier som finns i ofyllda rotkanaler eller i små hålrum trivs och förökar sig liksom bakterier i dentinkanalerna. 

Läs mer »

Svar på brev angående rotfyllningar

Socialstyrelsen har svarat på Tandvårdsskadeförbundets brev angående behov av forskning om risker med rotfyllningar för att skapa evidens. Svaret är intressant såtillvida att myndigheten inte alls förnekar att det saknas evidens för rotfyllningar. Några direkta svar på våra frågor ges dock inte utan man hänvisar till SBU. Några av kommentarerna är dock intressanta. 

Läs mer »

Patientberättelsen viktig i sjukvården

Patientberättelser har alltid varit en viktig del av läkaren bedömningsgrunder, men i dagens specialiserade vård har dessa fått allt mindre betydelse. Svensk förening för narrativ medicin vill återvända mer till patientberättelserna som grund för diagnos. Nu har denna förening valts in i Svenska Läkarsällskapet. Tandvårdsskadade skulle helt klart få bättre och snabbare hjälp om läkare orkade lyssna på deras berättelser. 

Läs mer »

Institution för mänskliga rättigheter

En utredningen har föreslagit en oberoende institution för mänskliga rättigheter. Funktionsrätt Sverige har i ett remissvar ställt sig bakom detta. I dag finns varken en oberoende ombudsman eller särskild budgetpost för att främja de mänskliga rättigheterna, trots att Sverige antagit konventionen om mänskliga rättigheter. En sådan institution kan få betydelse för Tandvårdsskadeförbundets medlemmar..

Läs mer »

Läkare måste undersöka munhålan.

Tandvärk eller akuta dentala infektioner ska behandlas genom att man avlägsnar infektionen, dvs rotfyller eller drar ut tanden. Detta berättar den finske forskaren Mataleena Parikkai som tar upp problemet med resistens mot antibiotika. Antibiotika bör därför endast förskrivas om det finns tecken på infektionsspridning och läkarna måste lära sig att undersöka patienternas munhåla. 

Läs mer »

Utrota inte bakterierna

Munnens mikroflora har enormt stor betydelse och inte bara för kariesfrekvensen utan även för olika funktioner och för immunförsvaret. Att man har så många olika bakterier i munhålan har forskarna inte förstått tidigare. De nya kunskaperna får bland annat betydelse för hur man ska se på antibiotikabehandling vid infektioner. Om detta skriver Hanna Välimaa forskare vi Helsingfors universitet i Tandläkartidningen.

Läs mer »

Sida 1 av 533 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu