Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Vad är orsak till fibromyalgi?

Nya diagnoskriterier finns nu för fibromyalgi. Det handlar om långvarig smärta och är inte längre en uteslutningsdiagnos. Kriterierna påminner mycket om de symtom många amalgam- och kvicksilverskadade har. Tandvårdsskadeförbundet menar att ett troligt samband finns. 

Läs mer »

Tf-bladet nr 2 2018 har nu kommit

Nu har årets andra nummer av Tf-bladet kommit. Ännu mer intressant än vanligt med utökat sidantal då förbundet firar sitt 40-årsjubileum i år. Intervjuer med förra ordföranden Margaretha Molius, läkaren Birger Grahn, tandläkaren Christer Malmström och före detta miljöminstern Görel Thurdin. GDPR och personuppgiftshantering tas upp, men också mycket annat intressant. 

Läs mer »

Kan sjukdomar bero på överkänslighet?

Forskning och klinisk erfarenhet tyder på att allergier och överkänslighet mot olika ämnen inklusive livsmedel kan orsaka kroniska sjukdomar. Flera tandvårdsskadade har upplevt förbättringar efter t ex amalgamsanering. Lab 1 i Norge som tar prover för att kontrollera antikroppar mot fästningar och olika livsmedel redovisar på sin hemsida en flicka med SLE, Sjögrens syndrom och hypotyreos som tillfrisknade efter omläggning av kosten. 

Läs mer »

Funktionshindrade sätts på undantag i vården

I en debattartikel i Dagens Samhälle tar ordföranden för Funktionsrätt Sverige upp att funktionshindrade ofta sätts på undantag i vården och inte alltid får den hjälp de behöver. Det gäller även i akuta fall. Många tandvårdsskadade och elöverkänsliga känner väl igen sig i beskrivningen. 

Läs mer »

Sköldkörtelproblem och trötthet

Hypotyreos eller försämrad funktions av sköldkörteln har liknande symtom som om man har problem med amalgamfyllningar och andra metaller. Just kvicksilver kan störa sköldkörtelns funktion liksom vissa bristsituationer som exempelvis selen- eller jodbrist. Trots att provtagning inte visar några fel kan ändå sköldkörtelns funktion vara nedsatt.

Läs mer »

Kvicksilverförgiftade konstnärer?

Kring förra sekelskiftet och under början av 1900-talet fick många konstärer diagnosen schizofreni. En av dem var Sigrid Hjertén. Ann-Marie Pååg skriver i Tf-bladet 2018/2 om detta. Av brevväxling med mera framgår vilka symtom Sigrid Hjertén var drabbad av och hon nämnde själv att hon trodde sig vara förgiftad. Besvären påminner mycket om kvicksilverförgiftning.

Läs mer »

Sida 1 av 487 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu