Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Tandläkarfusk igen

Det är för lätt att fuska i tandvården och dessutom är regelverket krångligt. Till Tandvårdsskadeförbundet ringer personer för att fråga om tandläkarräkningen är för hög eller om de fått den behandling som står på kvittot. Sådana frågor är svåra att besvara, men helt klart borde tillsynen över tandläkarmottagningarna förbättras. Nu har en tandläkare dömts till att betala tillbaka pengar som enligt domstolen är felaktigt uttagna.

Läs mer »

Komplementärmedicin ersätts i Tyskland

Tandvårdsskadade får sällan hjälp i den konventionella vården utan betraktas främst som psykiskt sjuka. Många blir hänvisade till den alternativa vården och får i allmänhet betala kostnaderna själva, vilket visar att det är långt kvar tills svenska patienter får samma rättigheter som de tyska. I Tyskland betalar försäkringskassan även den komplementära vården och tyska läkare har möjlighet att utöva homeopati med mera. 

Läs mer »

Stämmer innehållsdeklarationen?

I en ny forskningsrapport redovisas att kompositer innehåller mer än vad som anges i innehållsförteckningen. Bland annat finns ofta Bisfenol A (BPA) med utan att deklareras. Detta ämne klassas som hormonstörande. Därtill är hög andel monomerer kvar efter härdningen, vilka i sig kan framkalla cancer och andra sjukdomar. 

Läs mer »

Försämrad personlig assistans?

Förslagen från den pågående LSS-utredningen innebär slutet för personlig assistans - om de går igenom. Listan på föreslagna försämringar är så mycket längre än vi i Funktionsrätt Sverige någonsin kunnat föreställa oss, skriver företrädare för flera organisationer. Utredaren själv menar att det är missförstånd och inte handlar om försämringar. Läs debattartikeln och kommentarerna. 

Läs mer »

Guld och amalgam

Många olika  metaller reagerar med varandra. Metalljoner vandrar och galvaniska strömmar bildas. Undvik flera metaller i samma mun.

Läs mer »

Besvären försvann efter tandbehandling

Allvarliga sjukdomssymtom kan orsakas av tänderna. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har sådana erfarenheter. I det nya Tf-bladet (nr 3/18) beskriver Lena alla symtom hon gick omkring med i 14 år utan att någon läkare förstod orsaken. Borttagning av en rotfylld tand gjorde att hon fick hälsan tillbaka. Det finns således hopp trots långvarig period av allvarliga kroppsliga besvär.

Läs mer »

Sida 1 av 503 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu