Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Höga halter bekämpningsmedel hos danska barn

Ett forskningsprojekt visar att danska barn har oroväckande höga halter av bekämpningsmedel. Medlen är förbjudna i Danmark och därför kommer de troligen via frukt från andra länder. Den danske professorn Grandjean anser att halterna är alarmerande höga och att detta föranleder handling för att minska mängderna. I första hand rekomenderas danskarna att ge sina barn organiskt odlad inhemsk frukt.

Läs mer »

Stor kvicksilverbluff avslöjad

Kvicksilver är så giftigt att Sverige och Europa bestämt att det ska samlas in och slutförvaras på säkert sätt för att aldrig mer kunna komma ut i naturen. Naturvårdsverket nappade på att slutförvara kvicksilvret i saltgruvor i Tyskland och skrev kontrakt med ett företag.  Tysk polis fattade 2014 misstankar då de gick igenom företagets bokföring. När tunnorna inspekterades innehöll de röd sand utan ett spår av kvicksilver. Nu väntas åtal mot företagsledningen.

Läs mer »

Din laptop-dator kan ge dig nickelallergi

Nickelavgivande från produkter som folk i allmänhet kan komma i kontakt med regleras genom EU:s Reach-avtal, men lång ifrån alla möjliga källor är inkluderade. ECHA, European Chemicals Agency, anser som nickel-riskabla, produkter som kan förväntas avge nickel vid mer än 10 minuters hudkontakt vid 3 eller fler tillfällen under två veckor, men har ingen lista på föremål som faller inom denna ram.

Läs mer »

Kurser om orala symtom och allmän ohälsa

Ibland kan man tro att utvecklingen kommer ikapp. Nu startar Karlstads universitet en kurs i omvårdnad vid orala symom och tecken på ohälsa. ​Universitetet har kommit på att forskning visar att sämre munhälsa kan förekomma vid flera allmänsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes med mera. Därför startar en uppdragsutbildning som vänder sig till personer med högskoleexamen inom vård och omsorg.

Läs mer »

Tänderna fräts sönder

Tandhälsan har hittills förbättrats med betydligt färre lagningar hos unga personer jämfört med tidigare. På sikt kan dock tandhälsan hos ungdomar hotas på grund av dryckesvanor som gör att permanenta tänder fräts sönder. En undersökning som gjordes på 175 ungdomar mellan 13 och 14 år med uppföljning fyra år senare visade att så många som 30 % hade frätskador på tänderna till följd av bland annat intag av drycker mellan måltiderna.

Läs mer »

Inflammatoriska komponenter i födan förkortar, och antioxidanter förlänger livet

I en ovanligt omfattande hälsostudie från Frankrike studerades dels förhållandet mellan inflammatoriska och anti-inflammatoriska komponenter i födan och dödligheten under 7 års uppföljning, det man i studien kallar diet-inflammatoriskt index. Dels studerades i vilken mån antioxidanttillskott inverkade på dödligheten.

Läs mer »

Sida 1 av 365 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9

117 38 Stockholm

Tel 0520-80 600

info@tf.nu

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.