Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Kompositer mer hållbara än amalgam

Länge har tandläkare felaktigt hävdat att amalgam är det mest hållbar tandlagningsmaterialet. I en artikel i Tandläkartidningen visar en litteraturöversikt att kompositer är lika hållbara eller bättre än amalgamfyllningar. Författaren påpekar dock att hållbarheten till stor del beror på patienten och hur väl tandläkaren lyckats med preparationen. Det som inte redovisas är att amalgam leder till mikrosprickor i tändern och på  sikt kan få hela tanden att krasa sönder utan någon egentlig anledning. 

Läs mer »

Fusk och rackarspel

Läkemedelsbolagen satsar alltmer på vacciner som den stora inkomstkällan. Nu har fusk uppdagats med Gardasilvaccinet, som inte alls verkar vara så säkert som vaccinationsföretagen själva säger. Det visar en studie som publicerats i Clinical Rheumatology och som handlar om hur man hanterat placebo. Placebo var uppenbart inte placebo i den bemärkelsen vi tror utan man använde sig av adjuvansen aluminium även i placebokontrollerna. Därmed sågs inga ökade biverkningar av detta medel som kanske är mer riskfyllt än vaccinets virusstammar. 

Läs mer »

Valnötter förbättrar tarmfloran

Valnötter anses vara väldigt nyttiga då de innehåller omega-3-fettsyror, alfa-linolsyra,fibrer och antioxidanter. Nu har forskare funnit att de även påverkar tarmfloran i positiv riktning. Ät alltså mer valnötter. 

Läs mer »

Nätjournaler kan ej tas bort

Alltfler landsting lägger ut journaler på nätet för att de ska bli åtkomliga för patienter via bankID och för att vårdgivare lätt ska kunna komma åt journalerna vid behov. Det innebär t ex att anhöriga ibland via en persons bankID kan läsa journalen. En person hemmahörande i Uppsala läns landsting har försökt ta bort sin journal från nätet, men misslyckades. Journalen kan spärras så att patienten själv inte kommer åt den, men det går inte att ta bort den helt. Detta ha lagts fast av Socialstyrelsen som har ansvar för journaler på nätet.. 

Läs mer »

Tuggummi som smakar bittert

Periimplantit är en ny sjukdom som uppkommit på grund av titanimplantat i munnen. Periimplantit är ovanligt om zirkoniaimplantat (keramiska sådana) används. Periimplantit är allvarligt eftersom ogynnsamma bakterier frodas intill implantaten eller under eventuella bryggor och kan bryta ner tandköttet och därmed öppna för ökad bakterietillväxt. Bakterierna kan också spridas till andra delar av kroppen. Om besvären upptäcks i tid kan effektiv behandling sättas in. Nu har forskare funnit att tuggummi kan användas som diagnosmetod.

Läs mer »

Minamatakonventionen träder i kraft

I dag träder äntligen konventionen om att minska världens kvicksilverutsläpp i kraft. Detta har uppmärksammats i svenska medier och de har samtidigt tagit upp amalgamstoppet som EU tidigare beslutat om, dvs att inget amalgma får sättas in på barn under 15 år eller på gravida eller ammande kvinnor. Anledningen till EU:s beslut är att de nämnda grupperna är särskilt känsliga för kvicksilver, vilket innbär att det europeiska beslutet tas av hälsoskäl. 

Läs mer »

Sida 1 av 443 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu