Senaste från TF

Avvikelserapport får inte vara enda kritieriet

I en artikel i Läkartidningen skriver en kirurg att det måste finnas fler kriterier för vad som är bra eller dålig vård än rapporterade avvikelser. Han menar att endast allvarliga incidenter rapporteras och att sådana rapporter inte alls återspeglar om vården är bra eller dålig. I tandvården är avvikelserapporteringen om möjligt ännu sämre. Så gott som inga besvär av dentala material rapporteras, trots att många har sådana problem.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Titanimplantat, en dålig investering

Om man överväger att sätta in ett eller flera implantat av titan vill man givetvis få vederhäftig och realistisk information om livslängd, risk för misslyckande, inflammation och bennedbrytning, kontraindikationer och andra faktorer som kan påverka funktion och hälsa. Vi har tidigare på hemsidan refererat en artikel om den dåliga information som ges på internet och det är inte sannolikt att den enskilde implantat-tandläkaren som skall informera är mer informerad om realistiska förväntningar och

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Amalgamsanering - borttagning av giftigt kvicksilver

Amalgamsanering är fortfarande aktuellt då minst hälften av befolkningen fortfarande har giftigt kvicksilver i form av amalgam i tänderna. Hälften av amalgamfyllningen består av kvicksilver och en person i 60-årsåldern har normalt mellan 10 och 15 gram kvicksilver i munnen. En enda normal fyllning väger mellan 2-3 gram, vilket innebär minst ett gram kvicksilver. Att amalgamsanera kräver många försiktighetsåtgärder. Se IAOMT:s video om vad som krävs av tandläkaren vid amalgamsanering.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Anmäl tandläkare/läkare vid felaktig behandling

Alltför få av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar anmäler tandläkare respektive läkare till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Många upplever att det inte är någon idé, men det är ändå viktigt att anmäla vårdskador eller annan felaktig behandling för att synas i statistiken. IVO måste registrera och utreda alla anmälningar. Ta för vana att anmäla felaktigheter till IVO, klagomål på dåligt bemötande hos Patientnämnderna och helst också till vårdgivaren. Begär alltid ersättning för skada.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Titanimplantat inte riskfritt för alla

Psykiska besvär, bihåleinflammationer, hosta, huvudvärk eller elöverkänslighet är biverkningar som Tandvårdsskadeförbundets medlemmar ofta rapporterar. Om flera metaller finns i kroppen som exempelvis dentala guldkronor eller amalgamfyllningar ökar utsöndringen av titan från implantatet och förgiftning kan bli följden.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Titanimplantat orsakade elöverkänslighet

Sätt inte in titanimplantat eller andra elektriskt ledande material i munnen om du har eller har haft känningar av elöverkänslighet eller haft problem med amalgam. Den varningen ger Jan Söderqvist, ordförande i Tandvårdsskadeförbundets distrikt Värmland. Han känner sig lurad av tandläkaren, som övertalade honom om att titan är ett bra material istället för att bejaka det metallfria implantatet som tandläkaren också saluför och opererar in.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 292 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.