Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Kvicksilver kan skada nervceller

Mer forskning behövs men redan nu står det klart att kvicksilver förstör nervceller och att kvicksilver från amalgamfyllningar, insjöfisk med mera kan påverka riskbilden för exempelvis Parkinsons sjukdom och ALS. Den individuella faktorn är stor och både gener och miljöfaktorer har betydelse.

Läs mer »

Patientsäkerhet ska utredas

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stärka patientsäkerheten på nationell nivå genoma tt utarbeta en handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete. Ett effektivt patientsäkerhetsarbete kan i bästa fall förbättra möjligheterna för tandvårdsskadade att få adekvat hälso- och sjukvård. 

Läs mer »

Muntorr av mediciner

Att muntorrhet ökar risken för karies är väl känt. Muntorrhet orsakas ofta av läkemedel och därför menar forskare att risken för muntorrhet bör beakatas vid förskrivning av läkemedel. De fann att risken för muntorrhet ökar om flera läkemedel med sådana bieffekter förskrivs samtidigt. 

Läs mer »

Implantat fulla med bakterier och andra mikroorganismer

Ny artikel har publicerat som visar att implantat i kroppen (t ex höftimplantat) får påväxt av bakterier, svampar och andra mikroorganismer. Sannolikt sprids mikroorganismer med blodet och påväxt sker på implantatets ytskift. Forskarna liknar det vid påväxt på båtbottnar då de legat i vattnet en tid. 

Läs mer »

Flera olika metaller problem

Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet visar att personer med flera olika metaller i kroppen i högre utsträckning riskerar bli sjuka. Tidigare har nanopartiklar av metaller tagits upp, men nu visar även en forskningsrapport som handlar om titanplattor som opereras in att personer med allergier mot tre eller fler metaller är i riskzonen för att operationen ska misslyckas. 

Läs mer »

Kan matallergier orsaka besvär i luftvägarna?

Att kontrollera allergier eller överkänslighet mot matvaror kan lösa problem med långvariga luftvägsproblem - det påstår forskare på Lab1 i Norge. Ofta handlar det om känslighet för mjölkprotein och/eller gluten, men även andra matvaror kan orsaka besvären. 

Läs mer »

Sida 1 av 491 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu