Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Läkemedel dödar

Läkemedel ska inte användas som förstahandsalternativ vid sjukdom anser bland annat hjärtspecialisten Aseem Malhotra. Livsstilsfaktorer som kost och motion anser han ska prövas i första hand. Han och flera andra experter deltog i ett seminarium i EU-parlamentet som eddes avDr. Aseem Malhotra  

Läs mer »

Kronisk trötthet och saltbehandling

Den finske läkaren och forskaren Olli Polo föreläste i Stockholm om ett helt nytt synsätt på kroniskt trötthetssyndrom. Precis som många andra menar han att grunden är brist på energi till följd av att cellernas mitokondrier inte klarar att bilda tillräckligt med energi. Symtom som uppkommer är bland annat förslappat skinn, rosasea inklusive åderbråck på benen och i nacken. 

Läs mer »

Överdriven svettning och amalgam

Onormalt kraftig svettning är ett allvarligt handikapp. Orsaken kan vara kvicksilver som läcker från amalgamfyllningar. Läkare som undersöker så kallad hyperhidros borde därför först titta sina patienter i munnen för att kontrollera hur många amalgamfyllningar de har. Botulinumtoxin för att bli av med svettningarna kanske inte alltid är nödvändigt.

Läs mer »

Tillskott av D-vitamin

De flesta svenskar får för lite D-vitamin, vilket varit känt länge. Därför berikas livsmedel i dag med D-vitamin och framför allt har det gällt mjölk. Men nu finns beslut på att fler livsmedel ska berikas med D-vitamin och att nivåerna ska höjas. Det kan få betydelse för den allmänna hälsan, men är också bra för tänderna.

Läs mer »

Amalgamförbud i USA?

I USA pågår intensivt arbete för att stoppa amalgamet. Redan nu finns biologiska, holistiska och IAOMT-tandläkare som inte använder amalgam och inte heller andra metalliska material. Dessa tandläkarorganisationer undervisar och har kurser i hur säker amalgamsanering ska gå till. Många olika organisationer samarbetar och med all säkerhet kommer amalgamet att försvinna även i USA.

Läs mer »

Hålen växer igen

Nu har forskare hittat ny metod som gör att karies lagas naturligt. Tillsatta aminosyror stimulerar kroppens naturliga läkning eller remineralisering. Detta har dock endast prövats i laboratoriemiljö, men forskarna tänker att kedjorna av aminosyror kan tillsättas tandkräm och att man därigenom får en naturlig läkning av skadad emalj vilket gör att karies aldrig hinner växa till så mycket att kariesskador  uppstår. Något att hoppas på för framtiden.  

Läs mer »

Sida 1 av 479 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu