Senaste från TF

En sanningskommission om kostråden

LIvsmedelsverkets kostråd sågas helt av docent Ralf Sundberg och författarna Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning (UNT). Varken konsensus eller vetenskapligt underlag finns för dagens kostråd, skriver de. Kostråden är ett totalt misslyckande och har bidragit till dagens fetma- och diabetesepidemi. Debattartikeln föreslår att en sanningskommission tillsätts för att undvika dessa misstag i framtiden. Uppmaningen riktas till folkhälsominister Gabriel Wikström

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Klagomål till patientnämnderna 2014

De klagomål som inkommit till patientnämnderna år 2014 har nu sammanställts av IVO. Av rapporten framgår att antalet klagomål ökar, men att få klagar på tandvården. Någon analys av vad det beror på finns inte.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Ny generaldirektör för Socialstyrelsen

Oliva Wigzell tillträder den 1 oktober som ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Hon är nu chef för SBU. Olivia Wigzell bör känna till amalgamfrågan och andra problem med dentala material då hon tidigare varit landstingsråd i Stockholms läns landsting. Framtiden kommer att visa om hon vill eller vågar ta upp den i dag nedtystade debatten om riskerna med dentala material och också behovet av evidensbaserad amalgamsanering.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Omega-3 fetter allt nyttigare

Förhållandet mellan omega-3 fetter (n-3) och omega-6 (n-6) fetter i den föda vi äter är inte bra för hälsan. Livsmedelsindustrin har, utan att det varit avsikten, undvikit råvaror som lätt härsknar och därvid alltmer minskat innehållet av lätt härsknande n-3 fetter så att balansen blivit helt fel. Stenålderskost har ungefär förhållandet 1:2 av n-3/n-6, men vår föda har förhållandet 1:16. N-6 fetter bildar inflammationbefrämjande produkter men n-3 skyddar mot sjukdomar.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Kan magtarmbakterier orsaka kronisk trötthet?

Tarmarnas bakterier kommunicerar med hjärnan och kanske kan den enskildes bakterieflora orsaka alla möjliga besvär som elöverkänslighet, ångest och trötthet. Forskare i Norge menar att det kan vara så. En av dem nämner att vagusnerven kan påverka risken för depression. Även kronisk trötthet/utmattningssyndrom kanske kan utlösas av bakterier i tarmen?

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Käkkirurgi och kunskapsluckor

SBU redovisar en kunskapsöversikt över området käkkirurgi. Den visar som så ofta inom tandvården att evidens saknas för många åtgärder, dock inte alla. Helt klart behövs mer forskning. Tandvårdsskadeförbundet är särskilt bekymrad över risk för infektioner i käkbenet efter utdragning av tänder. Många tandläkare varken skrapar benet efter utdragning eller sköljer för att desinficera. Våra medlemmars erfarenhet är att det skulle behövas mer forskning för att klargöra vilka metoder som är bäst.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 319 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.