Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Tarmbakterier styr hjärnan

Det blir allt tydligare att bakterier i tarmen påverkar psyket och att flera sjukdomar med stor sannolikhet beror på tarmens bakteriesammansättning. Det gäller så vitt skilda diagnoser som schizofreni och Parkinsons sjukdom. Nyaste nytt är att det även finns bakterier i hjärnan och att de kan ha kommit dit via vagusnerven, dvs från tarmen till hjärnan. 

Läs mer »

På patientens villkor

Nya tandvårdskedjor växer fram med mer fokus på patienterna, skriver Dagens Industri. De menar att tandvården är på väg att bli mer som annan konsumtion, vilket bland annat innebär att folk inte är lika lojala mot tandläkaren som tidigare. I framtiden kan därför patienterna bli mer benägna att byta tandläkare om de är missnöjda om man ska tro några av VD:arna för de nya tandvårdskedjorna.

Läs mer »

Allergisk mot metaller? Om Melisatestet

Den amerikanska myndigheten FDA har anordnat hearing under två dagar om medicintekniska produkter och hälsorisker. Ett stort problem är hur man ska kontrollera om en människa kan få problem när implantat av olika slag opereras in i kroppen. Linda Nelson presenterade Melisa-testet som ett effektivt sätt att kontrollera för allergier. Hon gav flera exempel på stort lidande som upphörde då implantatet togs bort.

Läs mer »

Magnesiumbrist orsakar muskelkramper

Många svenskar lider av magnesiumbrist på grund av låg magnesiumhalt i våra svenska jordar. Tandvårdsskadeförbundet har länge rekommenderat relativt stora magnesiumtillskott vid amalgamsanering. Det blir alltmer uppenbart att många behöver sådant tillskott.

Läs mer »

Riksrevisionen synat IVO

Riksrevisionen har synat IVO:s verksamhet och anser att mycket behöver göras för att förbättra den. Bland annat anser man att IVO bättre ska styra tillsynen till områden där den gör mest nytta och den bör bli mer enhetlig över landet.

Läs mer »

Kommentar till FDA:s hearing

FDA (Food and Drug Administration) i USA har nyligen haft möten där allmänheten bjudits in för att bland annat diskutera amalgam och dess risker. Svensken Ulf Bengtsson har skickat kommentarer till FDA där han bland annat redovisar forskning som visar att moderna amalgam i kapselform är mer instabila än den gamla sortens amalgam, vilket hans forskning visar.

Läs mer »

Sida 1 av 558 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu