Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Senaste från TF

Bakterietillskott minskar risken för diabetes

Forskare har funnit att om man ger nyfödda (före 27 dagars ålder) probiotika har det skyddande effekt hos dem som har hög ärftlig risk att drabbas av diabetes typ 1. Risken för diabetes halverades för dem som fick probiotika tidigt i livet. - Teoretiskt sett skulle probiotika kunna framkalla en bättre sammansättning av tarmfloran, förklarar Ulla Uusitalo bakgrunden till studien. Hon är nutritionist vid universitetet i Tampa, Florida, och försteförfattare till artikeln som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Jama Pediatrics.

Läs mer »

Patientorganisationer behövs i vården

Myndigheten för vårdanalys har utrett funktionshinderrörlesen medverkan i vården. Utredningen konstaterar att patient- och funktionshinderorganisationer behövs i vården. Samtidigt konstaterar myndigheten att vården inte alltid tar tillvara dessa organisationers kunskaper. Myndigheter och landsting behöver därför se över rutinerna för samverkan med Tandvårdsskadeförbundet och andra organisationer. Patientens erfarenhet behöver bättre tas tillvara, enligt utredningen.

Läs mer »

Krav på bättre patientsäkerhet

I DN idag förs krav fram på bättre patientsäkerhet av forskare, politiker och ordföranden för Handikappförbunden. Viktigt är dock att patientsäkerhetsarbetet inte bara sker i den medicinska vården. Även tandvården behöver kraftigt förbättra sitt patientsäkerhetsarbete.

Läs mer »

Mitokondrier måltavla för alkohol och fria radikaler

Mitokondrierna och därmed cellernas energiproduktion är nedsatt vid många sjukdomar och vid exponering för olika gifter. Gifteffekterna på mitokondrierna orsakas ofta av en ökad bildning av fria radikaler, direkt eller indirekt.

Läs mer »

Kvicksilvers hälsorisker i ny forskningsrapport

Ytterligare en forskningsrapport har publicerats om kvicksilvers påverkan på hälsan. Amalgam nämns och författarna skriver att många studier funnit evidens för att amalgamfyllningar spelar avgörande roll för uppkomst av depressioner, schizofreni, bipolär sjukdom och minnesproblem.

Läs mer »

Landsting ger råd till vuxna i grupp

Vuxna i Västerbottens läns landsting med ofta återkommande hål i tänderna erbjuds nu information i grupp om kariesförebyggande åtgärder. Tandvården har varit inriktad på att laga redan uppkomna hål, men nu har pengar avsatts för förebyggande insatser i grupp. Kosten och hur man borstar tänderna står i fokus.

Läs mer »

Sida 1 av 334 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet
Kungsgatan 29
461 30 Trollhättan

Tel 0520-80 600
Fax 0520-80 602

info@tf.nu

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.