Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Ny myndighet föreslås mot forskningsfusk

Ny myndighet för att utreda forskningsfusk föreslås av en statlig utredning tillsatt av regeringen. En särskild myndighet anses behövas för att se till att all forskning blir rättsäker, opartisk, enhetlig och tillförlitlig.  Tandvårdsskadeförbundet ser positivt på en sådan myndighet.

Läs mer »

Hur arbetar en biologisk tandläkare

Föredrag i Stockholm den 25 februari kl 14-16

Professor Marcel Wainwright - biologisk tandläkare berättar om naturenliga metoder i tandvården.

Läs mer »

Modernt amalgam läcker mer kvicksilver

I Biometals har publicerats en artikel om läckage av kvicksilver från olika amgalgamfyllningar. Av den framgår att mest kvicksilver läcker från moderna non-gamma2-amalgam som började användas på 1970-talet. Detta amalgam avger omkring tio gånger mer kvicksilver än sina föregångare. Varken tandvårdspersonal, politiker eller andra beslutsfattare har informerats om detta. Flera 30 till 40-åringar som satte in amalgam efter 1970 har fortfarande denna amalgmasort i tänderna.

Läs mer »

Flamskyddade svenskar

Det finns en lång rad hormonstörande ämnen i miljön och i befolkningens kroppar och en sådan grupp är fosfatbaserade flamskyddsmedel som ersatt bromerade flamskyddsmedel som haft dokumenterade gifteffekter och mer eller mindre försvunnit, men som som fortfarande finns kvar i miljön, i våra kroppar och i en del produkter som nagellack.

Läs mer »

Tandläkare i folkhälsoarbetet

Använd tandläkare i det förebyggande folkhälsoarbetet. Forskare vid Karolinska institutet och Karlstads universitet visar vägen. Tandvårdsskadeförbundet har länge hävdat att ett bättre samarbete mellan tandläkare och läkare behövs för att hitta orsaker till olika besvär i munhålan eller samband mellan fyllningsmaterial och olika sjukdomar.

Läs mer »

Käkkirurgen som tog bort amalgam

Käkkirurgen Kjell Blomquist tog sina amalgamsjuka patienter på största allvar. Han ansåg att de som inte blev friska efter amalgamsanering hade amalgamrester kvar i slemhinnor eller käkben. Han opererade bort amalgam i tandköttsfickor, i rotspetsar och i käkbenet. Tandläkaren och käkkirurgen har nu gått bort 91 år gammal. En del av förbundets medlemmar i Stockholmsområdet minns honom fortfarande.

Läs mer »

Sida 1 av 414 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu