Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Ändrad tarmflora vid kroniskt trötthetssyndrom, ME

Många amalgamförgiftade har fått, eller tvingats acceptera diagnosen kroniskt trötthetssyndrom istället för amalgamförgiftning. En utvärdering av rapporterade diagnoser från Dentalmaterialutredningen 2003 visade att av 56 patienter så återhämtade sig nästan alla efter sanering (Tf-bladet nr. 2, 2004).

Läs mer »

Bakterier i tarmen - minskad risk för kvicksilver i hjärnan?

Tarmbakteriernas betydelse för sjukdomsrisker forskas det mycket om just nu. Blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan mot gifter tycks exempelvis styras av tarmens bakterieflora. Således finns anledning för den som har amalgamfyllningar eller andra gifter i tänderna att vårda sin tarmflora.

Läs mer »

Behöver D-vitamin, men tål inte solen

Ljushyade personer i Norden tål inte alltid solen och särskilt inte mitt på dagen då UV-strålarna (UVB) är bäst för att bilda D-vitamin i huden. Antioxidanter kan bidra till att huden blir mer tålig.  

Läs mer »

Pellagra - en glömd bristsjukdom

Pellagra är en form av B-vitaminbrist (B3) vars symtom är dåligt kända i vården. Ofta nämns problem som dermatit, diarré, demens och vid allvarlig brist dör man. En del läkare menar att även måttliga brister påverkar och försämrar hälsan hos befolkningen. Det kan handla om hudutslag, diarré och andra mag-tarmproblem, muskelsvaghet, irritabilitet och mycket mer liksom hallucinationer och andra psykiska besvär. 

Läs mer »

Inte bara Minamata

När oorganiskt kvicksilver släpps ut i vattendrag tas det upp av bakterier och omvandlas till metylkvicksilver som i alla fall bakterierna finner mindre giftigt än den oorganiska formen. Metylkvicksilvret vandrar uppåt i näringskedjan och fisk som lever i sådana vatten får höga halter, så höga att man kan vara förvånad över att fisken överlever.

Läs mer »

Testa för metallallergier

Äntligen har sjukvården vaknat för allergirisker vid implantat. En särskild grupp kallad kontaktdermatitgruppen har redovisat riskerna med implantat och har gett ut riktlinjer för vad som ska göras vid besvär som kan kopplas till överkänslighet mot implantaten. 

Läs mer »

Sida 1 av 376 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm

Tel 0520-80 600

info@tf.nu

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.