Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Manganbrist och risk för skolios

Forskare har nyligen upptäckt ärftlig oförmåga att hantera det livsnödvändiga ämnet mangan, vilket hos vissa personer kan leda till skolios eller krökt ryggrad. Tidigare har Harald Bergengren kunnat hjälpa unga flickor med skolios genom tillskott av fosfater. Även detta ansågs bero på genetiska problem i ämnesomsättningen. Är detta riktigt kan alltså skolios botas med förbättrad kost eller kosttillskott. 

Läs mer »

Tandläkarturism på gott och ont

Den norska tandläkartidningen tar upp risker med tandläkarturism. Inom EU har medborgarna rätt att gå till vilken tandläkare som helst. Hemlandet betalar räkningen inom vissa gränser. Ofta är det 50 till 80 procent billigare i lågprisländer som Ungern och Polen och det handlar ofta om implantat, kronor och broar etc som är relativt dyra att göra i det egna landet. Problemet är dock att blir det fel ska man gå tillbaka till behandlande tandläkare. 

Läs mer »

Biverkningar av tandställningar

Tandställningar kan ge biverkningar av flera olika slag inklusive sår i munnen och på tungan. Har man för trånga käkar och tänderna växer på varandra föreslås ofta att fyra tänder extraheras för att ge mer plats åt de övriga. Tänderna flyttas därefter för att få en snygg tandrad. Biverkningar i form av extrem trötthet, ont i muskler och leder, psykiska besvär och svårighet att andas har rapporterats till Tandvårdsskadeförbundet. 

Läs mer »

Evidens för tandställning saknas

En tysk undersökning visar att evidens saknas för att tandhälsan förbättras med hjälp av tandställningar och korrigering av bettet. Detsamma har svenska SBU konstaterat. Inte konstigt då evidensen i tandvården endast är omkring 10 procent, dvs ingen uppföljande forskning sker. Tandställning är emellertid något som mestadels görs av estetiska skäl och då kanske övriga hälsovinster är av mindre betydelse.

Läs mer »

Nyttigt med bastubad

Alltmer forskning visar att bastubad är nyttigt. Bertil Olsson vid Lunds universitet är en pensionerad professor som gått igenom den litteratur som finns för undersöka hälsoeffekterna av bastubadandet. Han fann tydlig positiv påverkan på cirkulationssystemet, att blodtrycket sänktes, hjärtproblem minskade liksom demens och lungsjukdomar. Tandvårdsskadeförbundet har erfarenhet av att bastubad avgiftar kroppen, vilket och dock inte tas upp i Läkartidningens artikel.

Läs mer »

Meningsfullt att gå till tandhygienist?

Det tycks inte vara så. Evidensen är låg inom tandvården och nu har det ansedda Cochrane-institutet gjort en litteraturstudie för att utröna om borttagning av bakterier och tandsten verkligen har förebyggande effekt. Forskarna hittade ingen evidens för detta hos personer med normal tandstatus. De kritiserade också att ingen studie tittat på biverkningar av behandlingen. 

Läs mer »

Sida 1 av 516 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu