Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Kvicksilver är ett farligt gift

Att blanda guldhaltig sand med kvicksilver är ett vanligt sätt att utvinna guld. Amalgamet som bildas upphettas och kvicksilver försvinner som kvicksilverånga och kvar är guldet. Problemet är att den som jobbar med detta får i sig farligt höga kvicksilverhalter. I Colombia rapporteras nu att barn dött till följd jobb i gruvor och osaken är kvicksilverförgiftning. Amalgamet vi har i tänderna består till hälften av kvicksilver och och även från det försvinner kvicksilverånga dagligen.

Läs mer »

Parodontit ökar risken för bröstcancer

Parodontit är en kronisk inflammation i mjukvävnaden runt tänderna och i mer framskridet stadium även innefattande en nedbrytning av benvävnaden, något som kan leda till att tänder lossnar eller behöver dras ut. Bakterier och immunceller i den skadade vävnaden sprider aggressiva och inflammatoriska substanser till blodet och vidare till olika organ. En lång rad studier har visat att parodontit är associerat med, eller direkt orsakar olika sjukdomar.

Läs mer »

Norska tandsköterskornas framgångrika kamp

Tandsköterskor har utsatts för stora mängder kvicksilver i arbetsmiljön. Många har blivit oförklarligt sjuka. I Norge har tandsköterskorna fått sina skador erkända som arbetsskador och fått arbetsskadeersättning, men inte i Sverige. Nu har de norska tandsköterskorna i en rapport redovisat orsakerna till sina framgångar med förhoppningen att tandsköterskor i andra länder ska ta efter.

Läs mer »

Amalgam föreslås bara fasas ut i EU

Ett förslag har utarbetats för ratifiering av Minamatakonventionen som ska behandlas av EU-parlamentet.  Tandvårdsskadeförbundet och flera organisationer som står oss nära fortsätter att kraftfullt agera för ett amalgamstopp i EU.

Läs mer »

Yttrande över utredningen "Ett tandvårdsstöd för alla"

Tänderna måste betraktas som en del av kroppen och då handlar det inte bara om munhålans sjukdomar, skriver Tandvårdsskadeförbundet i yttrandet över slutbetänkandet från utredningen som sett över 2008 års tandvårdsreform. Utredningen har uppmärksammat problem för patienterna att klaga på tandvården liksom att tandvården och den medicinska vården inte kommunicerar. Förslagen är dock främst nya utredningar. Tandvårdsskadeförbundet kritiserar utredningen för att inte ha med någon patientorganisation och inte heller tandsköterskornas fackliga organisation fick möjlighet att delta.

Läs mer »

Aluminium ansamlas i benvävnad under livstiden

Strukturen och hållfastheten hos benvävnad påverkas av hormoner, inflammatoriska processer och näringsförhållanden. Balansen mellan osteoblaster, benuppbyggande celler, och osteoklaster, bennedbrytande celler och tillgången på kalcium och fosfat bestämmer benens hållfasthet. Mindre väl känt och undersökt är hur kroppsfrämmande ämnen som metaller, fluor och andra gifter ansamlas i benvävnad och påverkar benens styrka.

Läs mer »

Sida 1 av 347 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet
Kungsgatan 29
461 30 Trollhättan

Tel 0520-80 600

info@tf.nu

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.