Senaste från TF

Selen motverkar parkinsonsymtom hos djur.

En av de tidigast upptäckta länkarna i orsakskedjan till utvecklingen av Parkinson’s sjukdom var den stora sänkningen av reducerat glutation, GSH, cellernas buffert mot fria radikaler.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Barn särskilt känsliga för fluor

I Kina undersöktes över 500 barn i fluorfattiga respektive fluorrika områden. Intelligensen var markant högre i områden med låg fluorhalt. Den danske forskaren Grandjean är oroad över fluors effekter på barns IQ. Detta efter omfattande studier om gifters påverkan på hjärnan. Barn och särskilt pojkar är känsliga för fluor.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Se upp för fluor det kan skada hälsan

Fluor är en riskabel kemikalie som tandläkare sedan början av förra seklet använt för att förebygga karies. Sannolikt är detta från början till slut ett misstag. Forskning visar inga större kariesförbyggande effekter om ens några. Samtidigt som forskare finner fler och fler risker med fluoridjonen. Till och med på tandkrämstuberna varnas för fluor och nedsväljning av tandkrämen. Särskilt barn är känsliga och ändå används de i experiment med fluortillsats i mjölk utan varningar för hälsoriskerna.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Munhygien hos äldre

Socialstyrelsen har granskat vilket vetenskapligt stöd som finns för munvård på äldreboenden med mera. Det behövs mer forskning menar Socialstyrelsen, men visst stöd finns ändå i de studier som gjorts. Självklart ska äldres tänder borstas och ingen ska behöva ha inflammationer på grund av att mat fastnat mellan eller i tänderna.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Parodontit och risk för Alzheimer’s demens

För att åstadkomma parodontit hos försöksdjur använder man antingen en bakterieindränkt tråd som surras runt nederdelen av tanden, eller snör åt övre delen av tandköttet så att blod- och näringstillförsel stryps. Bakterierna och immunförsvaret hos människa producerar inflammatoriska ämnen som lipopolysackarider och fria radikaler och i vävnad med otillräckligt med antioxidanter tar munflorans normala bakterier och inflammationer överhand. Bakterier etableras och frodas i skadad vävnad.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Elöverkänslighet finns det?

Mycket har under senare tid skrivits om elöverkänslighet. En tredjedel av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar är elöverkänsliga och förbundet kopplar det starkt till metalliska material i tänderna eller andra delar av kroppen. Metallerna blir som antenner hos en del personer, vilket därmed ökar riskerna. Tf:s ordförande Margaretha Molius har skrivit en insändare i Bohuslänninge. Tidigare har Silvia Silverin (ofta medarbetare i Tf-bladet) producerat en informationsfilm om elöverkänslighet. Se länk

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 281 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.