Senaste från TF

Luftburna partiklar och bakterier

Aerosoler och aerosolbundna partiklar kan vara ett stort problem för tandvårdspersonal. Dels innehåller de små finfördelade dropparna plaster, kvicksilver och andra metaller och dels innehåller de bakterier. Även patienter kan drabbas, men deras tid på kliniken är dock begränsad.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Bisfenol A orsakar energibrist i hjärtat hos nyfödda

Detta då fostret utsatts för ämnet i fråga under fostertiden. Gravida bör därför se till att de inte i onödan exponeras för denna kemikalie. Bisfenol A (BPA) finns som ingrediens i många plaster, inklusive plastbelagda matförpackningar, kvitton, tandlagningsmaterial och tidigare i nappflaskor. Ämnet är hormonstörande.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Mer än en kopp kaffe per dag

Tandläkartidningen refererar forskning som visar att kaffe kan minska risken för tandlossning och forskarna menar att den sannolika orsaken är att kaffe innehåller mycket antioxidanter. Hur många koppar kaffe som är skadligt berättar de inte.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

C-vitamin viktigt för hälsan

Det berättade den amerikanske njurspecialisten Suzanne Hamphries vid ett föredrag i Stockholm. Det är svårt att få i sig tillräckligt via maten och hon förordar tillskott på 1-2 gram per dag och mer vid stress och sjukdom. Anledningen till kunskaperna om C-vitamin är att hon noterade onormalt många njurskador till följd av svininfluensavaccinet. Därefter har hon varnat för vaccinationer och stället förordat C-vitamin för att hålla sig frisk.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Inflammation runt tandrötterna vanligt vid kronor

Periapikala tandinflammationer (AP), en nedbrytning av vävnaden runt tandrötterna och tidigare kallat fokalinfektion, sprider bakterier och inflammatoriska ämnen till övriga kroppen.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sjuk - men frisk enligt doktorn

Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margaretha Molius har i en gästledare i Medicinsk Access skrivit om hur det är att vara sjuk när ingen tror på en. Hon pekar i artikeln på att tandvårdsskadade i genomsnitt är sjuka i 12 år innan de förstår orsaken. I samma tidning finns Tandvårdsskadeförbundets pressmeddelande om landstings och regioners oförmåga att informera om bidrag till fyllningsbyte under rubriken Fattiga har inte råd att bli friska.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 260 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.