Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Titan ökar risken för inflammation

Risker med titanimplantat har uppmärksammats i tre nyligen publicerade forskningsrapporter. Av dem framgår tydligt att nanopartiklar av titan frigörs från implantat och att högre halter titan finns i vävnader runt implantat som drabbats av inflammationer jämfört med frisk vävnad. Titan ökar risken för inflammationer, vilket också visas i dessa forskningsrapporter.

Läs mer »

Vilka mediciner påverkar salivproduktionen?

Mediciner ger ofta muntorrhet på grund av att spottkörtlarnas salivproduktion störs, men även ökad salivutsöndring kan förekomma. Muntorrhet påverkar kroppens funktioner med ökad kariesrisk och försämrad matsmältning som följd. Nu har Tandläkartidningen publicerat en artikel där mediciner som kan påverka salivproduktionen redovisas. Läkare uppmanas att vara mer uppmärksamma på vilka läkemedel som påverkar saliven.

Läs mer »

Samband mellan tandlossning och reumatism

Forskare i Umeå har funnit kopplingar mellan tandlossningssjukdom och ledgångsreumatism, vilket varit känt sedan tidigare. Det handlar om en inflammationsdriven process och forskarna konstaterar också att behandling av tandlossningssjukdom minskar de reumatiska besvären.

Läs mer »

Q-10 bra vid tandlossning

Koenzym 10 har många viktiga funktionser i kroppen. Framför allt som antioxidant och för att dämpas  inflammationer. Tillskott av Q-10 har minskat inflammationerna i tandköttet och reducerat tandköttsfickornas djup. Koenzym Q-10 borde därför vara första linjens behandling vid periodontit och periimplantit. 

Läs mer »

Influensavaccin ger dålig effekt

Influensavaccin ger dåligt skydd, vilket redovisats tidigare. Nu har TT i en artikel återigen berättat om dålig effekt av influensavaccin. Den informationen ges dock inte på vårdcentralen eller av myndigheten. Alla som funderar på att vaccinera sig bör ta reda på mer och väga för- och nackdelar mot varandra. Vaccin fungerar bäst på ungdomar och sämst på äldre. Är immunförsvaret nedatt fungerar vaccinationen dåligt och risken för bivekrningar ökar. 

Läs mer »

Så här upptäcks muncancer

Mun- och halscancer kan upptäckas på ett tidigt stadium om tandläkaren är uppmärksam. Tandläkartidningen har tidigare publicerat en artikel som tar upp tandläkaren roll. Själv kan man också vara uppmärksam och fråga tandläkaren om man ser något anmärkningsvärt. 

Läs mer »

Sida 1 av 469 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu