Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Ny spännande teknik

Med hjälp av ny teknik kan man nu se flera skikt i tänder, ben och hjärnan. Tekniken kan bland annat vara till hjälp vid utveckling av nya dentala material. Den är dyr och kommer sannolikt aldrig bli något som rutinmässigt kan användas för att kontrollera de egna tändernas kvalitet trots att det kunde vara intressant för många.

Läs mer »

Organiskt kvicksilver i hjärnan

Trots mångårig forskning om kvicksilvrets ansamling och omsättning i hjärnan, är fortfarande det mesta okänt. Det gäller så centrala frågor som hur länge det stannar i hjärnan vid olika exponeringar och vid exponering för metylkvicksilver respektive kvicksilverånga.

Läs mer »

Föreläsning i Stockholm

Tisdagen den 1 december kl 18.00 föreläser docent Vera Stejskal under temat Sjuk av metaller? i ABF-huset i Stockholm. Det handlar om hur metaller orsakar sjukdomar som ALS, kroniskt trötthet, autism och mycket mer. Dessutom ges information om möjlighet att testa metallkänsligt med Melisa-testet. De vanliga allergitesterna ger sällan svar på om metaller utgör problem eller inte. Mer om detta vid föredraget på tisdag.

Läs mer »

Allmänna råd om kvicksilver i tandvården gäller fortfarande

Arbetsmiljöverket påstår att de allmänna råden om arbete med kvicksilver i tandvården fortfarande gäller trots att verket tagit bort råden. Myndigheten menar att det är arbetsgivarens ansvar att se till att högvolymsug och vattenkylning används vid alla amalgamarbeten (vilket även bör gälla tandhygienisternas arbetsplatser). Det är också arbetsgivarna som ska se till att gränsvärdena för kvicksilver i arbetsmiljön inte överskrids. Dags således för arbetsgivarna att informera personalen och att via mätningar kontrollera kvicksilverhalten i personalens andningszon.

Läs mer »

Bakterietillskott minskar risken för diabetes

Forskare har funnit att om man ger nyfödda (före 27 dagars ålder) probiotika har det skyddande effekt hos dem som har hög ärftlig risk att drabbas av diabetes typ 1. Risken för diabetes halverades för dem som fick probiotika tidigt i livet. - Teoretiskt sett skulle probiotika kunna framkalla en bättre sammansättning av tarmfloran, förklarar Ulla Uusitalo bakgrunden till studien. Hon är nutritionist vid universitetet i Tampa, Florida, och försteförfattare till artikeln som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Jama Pediatrics.

Läs mer »

Patientorganisationer behövs i vården

Myndigheten för vårdanalys har utrett funktionshinderrörlesen medverkan i vården. Utredningen konstaterar att patient- och funktionshinderorganisationer behövs i vården. Samtidigt konstaterar myndigheten att vården inte alltid tar tillvara dessa organisationers kunskaper. Myndigheter och landsting behöver därför se över rutinerna för samverkan med Tandvårdsskadeförbundet och andra organisationer. Patientens erfarenhet behöver bättre tas tillvara, enligt utredningen.

Läs mer »

Sida 1 av 335 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet
Kungsgatan 29
461 30 Trollhättan

Tel 0520-80 600
Fax 0520-80 602

info@tf.nu

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.