Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Stora klasskillnader i tandhälsa

Den självskattade hälsan ökade från 72 procent till 78 procent mellan 2004 och 2016. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor. Tyvärr finns stora skillnader mellan olika grupper och bland dem med endast förgymnasial utbildning anser endast 69 procent att de har bra tandhälsa. 

Läs mer »

Känslig för metaller? Mormors fel?

Medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet är ofta känsliga för metaller och det handlar inte bara om kvicksilver från amalgam utan också om guld, platina, nickel, titan och flera andra metaller. Ärftliga faktorer har betydelse men även miljön påverkar. Forskning om epigenetik visar att redan i fosterstadiet kan gener påverkas och därmed föra vidare en känslighet på grund av att vissa gener aktiverats eller stängts av och detta kan påverka kommande generationer. Kvicksilver från t ex amalgam kan påverka epigenetiskt. 

Läs mer »

Förgiftad av kvicksilver hos tandläkaren

Fortsatt har många vuxna amalgam i tänderna och om tandläkare ska putsa eller borra i det krävs stor försiktighet. Tydliga förgiftningsfall med illamående, huvudvärk, synrubbningar och onormal trötthet rapporteras då och då till Tandvårdsskadeförbundet. Anledningen är att tandläkaren inte förstår riskerna vid hantering av amalgam. Därför är det viktigt att patienten själv är påläst och vet vilka skydd som behövs.

Läs mer »

Risker med tandblekning

En studie om tandblekning visar att risken är stor för biverkningar och bland dessa finns ökad känslighet i tänderna som exempelvis ilningar och reaktioner i slemhinnan intill tänderna. Detta gäller oavsett om tandblekningen gör av tandläkaren eller om man gör det hemma. 

Läs mer »

Konstgjort "benlager" på titanimplantat

Forskningen går framåt. Titanimplantat har länge ansetts vävnadsvänligt och accepteras också hos många patienter. Dock finns en viss andel där det fungerar mindre bra och kroppen kan till och med stöta ut implantat. Nu har emellertid ett företag med ursprung på Chalmers i Göteborg hittat ett sätt att göra konstgjort ben med samma molekyler som finns i människokroppen. Genom att täcka implantatets yta med detta förbättras inläkningen. 

Läs mer »

Krav på minskad mängd fluor

Den amerikanska myndigheten FDA föreslår sänkt gränsvärde till 0,7 mg/liter för tillåten halt fluor i flaskvatten. Anledningen är risken för fluoros, vilket innebär missfärgning av tänderna och att emaljen kan ta skada. 

Läs mer »

Sida 1 av 528 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu