Senaste från TF

Kronisk obstruktiv lungsjukdom och antioxidanter

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, orsakas med största sannolikhet av en långvarig oxidativ belastning på lungorna. Lungorna hos alla är utsatta för hög belastning av syreradikaler på grund av den höga syrgashalten i andningsluften, 21 %.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Gratis internationellt webbsymposium

Ett symposium om miljökänslighet går av stapeln på webben och är fritt för alla som vill delta. Det handlar om hur vi påverkas av kemikalier, elektromagnetiska fält, sjukdomar som borrelios och mycket annat. Det börjar den 23 mars och fortsätter under flera dagar. Medverkar gör bland annat professorerna Olle Johansson, Martin Pall och Cyril Smith. Med stor säkerhet ett spännande och intressant event.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Bra kosttillskott hotade

Bra kosttillskott hotas av Livsmedelsverket och nitiska miljö- och hälsoskyddsinspektörer.Både i år och nästa år kommer räder att göras mot hälsokostaffärer och grossister. Myndigheternas intresse riktas mot tillskott med höga halter där dagsintaget riskerar överskrida rekommenderade gränsvärden (RDI). Det myndigheterna inte förstår är att RDI-värden är satta för att hindra sjukdom på grund av allvarliga brister. De är inte satta efter optimal individuell dos som ökar prestationer och hälsa.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Glyfosat (Roundup) orsakar missbildade griskultingar

Roundup, glyfosat (gluphosate på engelska) är ett växtgift som används i stor omfattning för att ta bort ogräs innan man planterar det man vill odla, och som är har orsakat mycket kontroverser om möjliga gifteffekter, dels direkt genom att personer som applicerar det kan exponeras, dels genom att det kommer ner i marken och kontaminerar föda och grundvatten.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

C-vitamin hjälper mot Alzheimers sjukdom

Att C-vitamin är viktigt för kroppen och att det behövs i höga doser är känt sedan tidigare. Men att C-vitamin tar bort plaque i hjärnan vid Alzheimers demens är något nytt. Om det hjälper på människor och om det gäller via mag-tarmkanalen är osäkert. Forskningen gjordes direkt på hjärnceller från möss som insjuknat i Alzheimers demens.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Kroppens energiproduktion

De så kallade mitokondrierna är kroppens kraftverk och tillverkar energi i form av ATP. Produktionen är komplicerad och involverar mängder av näringsämnen inklusive många proteiner. Kvicksilver kan störa kroppens energiproduktion. Nu har forskare funnit intressanta data om hur gener uttrycks för att mitokondrierna ska bilda den välbehövliga energin. För alla som är kroniskt trötta är detta ett steg på vägen mot bättre förståelse och förhoppningsvis framtida botemedel.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 287 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.