Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Äldre har bättre tandhälsa

Tandhälsan är bättre bland den vuxna befolkningen. Det innebär också att många äldre har kvar sina tänder hela livet, vilket i sin tur ställer krav på mer och bättre tandvård. Statistiken är framtagen av Socialstyrelsen. 2018-05-14

Läs mer »

Samla nässlor

Precis nu är det hög tid att samla nässlor. Förväll och gör soppa, torka eller frys in dem. Nässlor är det mest näringsrika man kan tänka sig. Går att lägga i brödet, filen, köttfärsåsen och i pannkakorna. Färska nässlor går att plocka nu, men torkade kan användas året om och smulas ned i den mat som ska berikas. 

Läs mer »

Stämman 2018

Tandvårdsskadeförbundets årsstämma ägde rum i Sundsvall. Mötesordförande var Andreas Sjölander, nämndordförande i Region Västernorrland, som också berättade om balanserade styrkort för folktandvården.

Läs mer »

Ogiftiga tandlagningsmaterial efterlyses

Att amalgam är skadligt har vi vetat länge, men nu visar det sig att även kompositer uppbyggda av metakrylater kan påverka generna. Amalgam är dock mer genotoxiskt än kompositer. Forskarna efterlyser nu mer vävnadsvänliga och ofarliga dentala material. Det är bra att sådana krav även kommer från flera håll. 

Läs mer »

Blind av rotfyllning

Tandvårdsskadeförbundet får samtal, brev och mail från personer som fått felaktig behandling i tandvården. En del av problemen hade kunnat undvikas om tandläkare och läkare samarbetade. Här publicerar vi ett mail från en person som fått många olika diagnoser och symtom som nu i efterhand när problem med rotfyllningen upptäckts inte hade behövt bli så allvarliga. Bättre samverkan mellan läkare och tandläkare och om dessa tar problem med infektioner i munhålan på stort allvar skulle kostnaderna i vården minska. 

Läs mer »

Internationellt möte om utfasning av amalgam

Amalgamfrågan kommer återigen upp på hög internationell nivå. Workshopen ska ses som en del i det gemensamma internationella arbete och som ett viktigt led för att amalgam ska försvinna helt som tandlagningsmaterial. Arbetet underlättas av att Minamatakonventionen innehåller krav på avveckling av kvicksilver i tandvården. 

Läs mer »

Sida 1 av 483 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu