Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

C-vitamin hjälper mot reumatism

Reumatism är en inflammatorisk sjukdom och den vanliga behandlingen utgörs vanligen av antiinflammatoriska mediciner som Ipren, Volatren med flera. Sedan ett antal år använder man även medel som Celebra som motverkar TNF-alfa, en cytokin som frisätts från immunceller. Beteckningen TNF, tumör nekros faktor kommer från att ämnet först upptäcktes vid cancersjukdomar.

Läs mer »

Jodbrist och risk för hormonrubbningar

Problem med sköldkörteln är inte ovanligt. En del elöverkänsliga och tandvårdsskadade har blivit bättre med jodtilskott och sannolikt beroende på tidigare brist och att tillskottet fått fart på sköldkörtelns produktion av hormoner.Sköldkörteln styr många av kroppens funktioner och har bland annat betydelse för avgiftningen.

Läs mer »

Betydelsen av en bra tarmflora

Tarmflorans betydelse diskuteras alltmer. Tarmens bakterier kommunicerar med hjärnan och nervsystemet, men producerar också vitaminer och enzymer. Därför kan man fråga sig om tarmfloran har betydelse för kroppens avgiftning. Kanske är det så. Det forskare vid Örebro universitet nu undersöker är kopplingen mellan tarmfloran och den psykiska hälsan.

Läs mer »

Minskat kolesterol ökar risken för hjärnblödning

De flesta medicinska föreställningar om orsaker till olika sjukdomar visar sig så småningom vara fel, eller i bästa fall ofullständiga. När tillräckligt många resultat som talar emot ansamlats, överges de gamla och ohållbara ideerna, det man kallar för paradigmskifte.

Läs mer »

Kvicksilverfri vecka i tandvården

I USA har organisationen Mercury Free Dentistry annonserat kvicksilverfria veckan i tandvården. Charlie Brown (som också varit mycket aktiv gentemot EU:s tjänstemän och parlamentariker) berättar i en intervju att han startade arbetet för en kvicksilverfri tandvård för 20 år sedan. Då var det riktigt svårt, men nu finns flera tandläkare som slutat med amalgam, säger han till Dr Mercola.

Läs mer »

Ta C-vitamin istället för kalcium

Att ta kalciumtillskott kan bidra till osteoperos, demens och andra kroppsliga problem. Forskning visar att tillskott av kalcium snarare ökar osteporosen än hindrar detta genom att öka utsöndringen av fosfater och andra mineraler i skelettet. Forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har funnit ökad risk för Alzheimers sjukdom hos äldre kvinnor som tar kalciumtillskott. Den amerikanske läkaren Thomas Levy har under flera år varnat för dödligt calcium och föreslår istället höga C-vitamintillskott. Han menar att det snarast handlar om C-vitaminbrist i skelettet, vilket ökar den oxidativa stressen i kroppen.

Läs mer »

Sida 1 av 381 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss

Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm

Tel 0520-80 600

info@tf.nu

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.