Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Nyheter från Tandvårdsskadeförbundet

Funktionsrätt Sverige kräver smittskyddspeng

Funktionsrätt Sverige har skrivit en debattartikel plus ett öppet brev till ansvariga statsråd angående behovet av ersättning för förlorad arbetsinkomst om man måste vara hemma på grund av risk för Covid-19 då någon nära anhörig tillhör riskguppen. Dagens regelverk ger inte det ekonomiska stöd många anhöriga behöver för att skydda personer i riskgruppen. 

Läs mer »

NICO eller infektioner i käkbenet

Osteonekros i käkbenet är ett allvarligt sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka med normal tandläkarröntgen. I Sverige är det få tandläkare som kan diagnostisera sådana bakteriebemängda hålrum i käkbenet och det är också svårt att få sådana besvär åtgärdade. Detta trots att tillståndet innebär att delar av käkbenet bryts ned, angripet av anaeroba bakterier. Nervinflammationer och annan påverkan på hela kroppen kan orsakas av sådan kronisk inflammation i käkbenet. IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) har redovisat sin uppfattning i frågan i ett "Positionpaper"). I Sverige har vi ofta kallat detta tillstånd för NICO.

Läs mer »

Anmälan och rättigheter som patient

Problem kan uppstå om man som patient är missnöjd med klinikens behandling. Det kan handla om att bettet inte slipats in ordentligt, obehagskänsla eller allergi mot det dentala materialet, rotfyllning som ger ömhet eller smärta, krona eller bro som känns alltför stor, proteser som glappar eller av andra skäl inte fungerar. En del tandläkare gör om, drar ut den rotfyllda tanden eller försöker på annat sätt korrigera så att patienten blir nöjd. Andra tandläkare vägrar att tillmötesgå patientens önskemål. 

Läs mer »

Smittspridning via aerosoler i tandvården

Hur aerosoler i tandvården bidrar till smittspridning är oklart, trots att höghastighetsborr funnits länge. Nu tillsätts en utredning för att förbättra kompetensen. Utbrottet av Covid-19 och risk för spridning av viruset SARS-CoV-2 är orsaken. Slutrapport kommer till hösten.

Läs mer »

C-vitamin behövs vid Covid-19

C-vitamin är viktigt för många av kroppens funktioner, bland annat för att behålla spänningarna i cellväggarna och för att immunförsvaret ska kunna arbeta  korrekt och även för tillverkning av energi till cellerna. På patienter som är allvarligt sjuka i Covid-19 har C-vitaminbrist konstaterats. Trots det försöker myndigheterna stoppa information om C-vitamin, D-vitamin, selen med mera som kan minska riskerna och hindra allvarliga symtom av Covid-19. Detta är allvarligt för våra medlemmar som ofta tillhör riskgrupperna. 

Läs mer »

Fusk med tandvårdsstödet

Tandvårdsfusket fortsätter. Nu har SVT Stockholm redovisat fusk med det som kallas nödvändig tandvård. Tandläkare har till och med tagit betalt för behandling på avlidna patienter. 40 procent av granskade fakturor hade inte täckning vid den granskning regionen gjort. För enskilda patienter är det nästan omöjligt att kontrollera tandläkarens räkningar. Många debiteras för mycket. 

Läs mer »

Sida 1 av 586 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu