Beställning av material från Tandvårdsskadeförbundet

Här finns lista över vilken litteratur och annat material som kan köpas via Tandvårdsskadeförbundet. Ring  (tel 08-428 92 42) eller maila (info@tf.nu) så skickar vi materialet med faktura. Priserna är inklusive porto och gäller från och med 1 november 2019. 

Litteratur för dig som nyligen blivit sjuk

 • Informationsfolder, Tandvårdsskadeförbundet 2017. Gratis
 • A&O för amalgamförgiftade, basinformation. 50 kr.
 • Val av tandlagningsmaterial (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet, 2016. 19 kr
 • Tandimplantat (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2018. 19 kr
 • ​Antioxidanter (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2018. 19 kr
 • Amalgamsanering (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2018 19 kr
 • Rotfyllningar & Nico (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2018. 19kr
 • Frisk utan amalgam. Lidmark & Malmström, 2004. 70 kr
 • Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. Lidmark, 2008. Utredning. 70 kr
 • Tandläkarbehandling och kvicksilverexponering. Malmström. 50 kr
 • Enstaka nummer av Tf-bladet (40 kr inkl porto) eller enstaka artiklar kan beställas via förbundet).

Litteratur för dig som vill ha mer vetenskaplig information
(Gammalt material, vi tar inte in nya böcker för försäljning)

 • Hållbarhet hos kompositfyllningar. Lindh, U, 2016 (svenska, uppdatering av forskningen, 8 sidor). 25 kr
 • Dentala material och hälsa, Del I; Medicinsk bakgrund. Lindh, Lindvall, Godfrey m fl, 2009. 350 kr
 • Dentala material och hälsa, Del II; Odontologisk behandling. Hudececk, Procházkova & Sandhaus, 2006. 350 kr

Litteratur om tandsköterskor

 • Kvicksilver i amalgam. Enkät till tandvårdspersonal 1990-1992. 100 kr
 • Var så god nästa. Om tandsköterskornas arbetssituation och kamp mot amalgamet. Molius, 2011. 100 kr
  Finns också som talbok hos Legimus (http://www.legimus.se).

Att vara amalgamskadad -  egna berättelser (få exemplar kvar)
(Vi tar inte in nya material för försäljning. Se också hemsidans flik "Min historia".)

 • Skifte av perspektiv. Lynn-Sandberg, 1994. 100 kr
 • Jag vågade möta mig själv. En berättelse om amalgamförgiftningens otäcka ansikten – men det finns hopp. Eriksson, 2003. 150 kr
 • Hypokondriker eller tandvårdsskadad? En sjukhistoria med början i barndomen. Muskos, 2004. 100 kr
 • Natten skingras och dagen gryr. Dikter. Storgårds, 2007. 150 kr

Äldre litteratur/få exemplar kvar

 • Sjuk av amalgam. Redhe (tandläkare), 1991. 150 KR
 • Invalidiserande huvudvärk. Redhe (tandläkare), 1985. 150 kr
 • Kvicksilver från Tandamalgam. (engelska). Störtebecker (neurolog),1986. 150 kr
 • Tandröta som orsak till nervsjukdomar (engelska). Störtebecker (neurolog), 1984. 150 kr

Historik

 • Tandvårdsskadeförbundets pionjärtid, Jacobsson-Becker. 40 KR

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu