Beställning av material från Tandvårdsskadeförbundet

Här finns lista över vilken litteratur och annat material som kan köpas via Tandvårdsskadeförbundet. Ring  (tel 08-428 92 42) eller maila (info@tf.nu) så skickar vi materialet med faktura.

Litteratur för dig som nyligen blivit sjuk

 • Informationsfolder, Tandvårdsskadeförbundet 2017. Gratis
 • A&O för amalgamförgiftade, basinformation. 30 kr.
 • Val av tandlagningsmaterial (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet, 2016. 10 kr
 • Tandimplantat (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2017. 10 kr
 • ​Antioxidanter (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2017. 10 kr
 • Frisk utan amalgam. Lidmark & Malmström, 2004. 50 kr
 • Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. Lidmark, 2008. Utredning. 50 kr
 • Tandläkarbehandling och kvicksilverexponering. Malmström. 50 kr
 • Enstaka nummer av Tf-bladet (35 kr inkl porto) eller enstaka artiklar kan beställas via förbundet).

Litteratur för dig som vill ha mer vetenskaplig information

 • Hållbarhet hos kompositfyllningar. Lindh, U, 2016 (svenska, uppdatering av forskningen, 8 sidor). 20 kr
 • Dentala material och hälsa, Del I; Medicinsk bakgrund. Lindh, Lindvall, Godfrey m fl, 2009. 350 kr
 • Dentala material och hälsa, Del II; Odontologisk behandling. Hudececk, Procházkova & Sandhaus, 2006. 350 kr
 • Forskningsrapporter samlade på CD, ca 6 000 artiklar/uppdateras. 1 500 kr
  Kontakta Mats Hansson för beställning (e-post: mercapto@telia.com)

Litteratur om tandsköterskor

 • Kvicksilver i amalgam. Enkät till tandvårdspersonal 1990-1992. 100 kr
 • Var så god nästa. Om tandsköterskornas arbetssituation och kamp mot amalgamet. Molius, 2011. 100 kr
  Finns också som talbok hos Legimus (http://www.legimus.se).

Att vara amalgamskadad –-  egna berättelser (få exemplar kvar)

 • Skifte av perspektiv. Lynn-Sandberg, 1994. 100 kr
 • Jag vågade möta mig själv. En berättelse om amalgamförgiftningens otäcka ansikten – men det finns hopp. Eriksson, 2003. 150 kr
 • Hypokondriker eller tandvårdsskadad? En sjukhistoria med början i barndomen. Muskos, 2004. 100 kr
 • Natten skingras – dagen gryr. Dikter. Storgårds, 2007. 150 kr

Äldre litteratur/få exemplar kvar

 • 150 år med dentalt amalgam. Berglund. 30 kr
 • Sjuk av amalgam. Redhe (tandläkare), 1991. 150 KR
 • Invalidiserande huvudvärk. Redhe (tandläkare), 1985. 150 kr
 • Kvicksilver från Tandamalgam. (engelska). Störtebecker (neurolog),1986. 150 kr
 • Tandröta som orsak till nervsjukdomar (engelska). Störtebecker (neurolog), 1984. 150 kr

Historik

 • Tandvårdsskadeförbundets pionjärtid, Jacobsson-Becker. 40 KR

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu