Beställning av material från Tandvårdsskadeförbundet

Här finns lista över vilken litteratur och annat material som kan köpas via Tandvårdsskadeförbundet. Ring  (tel 08-428 92 42)eller maila (info@tf.nu) så skickar vi materialet med faktura.

Litteratur för dig som nyligen blivit sjuk

 • Informationsfolder, Tandvårdsskadeförbundet 2017. Gratis
 • A&O för amalgamförgiftade, basinformation. 30 kr.
 • Frisk utan amalgam. Lidmark & Malmström, 2004. 50 kr
 • Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. Lidmark, 2008. Utredning. 50 kr
 • Tandläkarbehandling och kvicksilverexponering. Malmström. 50 kr
 • Val av tandlagningsmaterial (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet, 2016. 10 kr
 • Tandimplantat (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2017. 10 kr
 • ​Antioxidanter (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2017. 10 kr
 • Enstaka nummer av Tf-bladet (35 kr inkl porto) eller enstaka artiklar kan beställas via förbundet).

Litteratur för dig som vill ha mer vetenskaplig information

 • Hållbarhet hos kompositfyllningar. Lindh, U, 2016 (svenska, uppdatering av forskningen, 8 sidor). 20 kr
 • Dentala material och hälsa, Del I; Medicinsk bakgrund. Lindh, Lindvall, Godfrey m fl, 2009. 350 kr
 • Dentala material och hälsa, Del II; Odontologisk behandling. Hudececk, Procházkova & Sandhaus, 2006. 350 kr
 • Forskningsrapporter samlade på CD, ca 6 000 artiklar/uppdateras. 1 500 kr
  Kontakta Mats Hansson för beställning (e-post: mercapto@telia.com)

Litteratur om tandsköterskor

 • Kvicksilver i amalgam. Enkät till tandvårdspersonal 1990-1992. 100 kr
 • Var så god nästa. Om tandsköterskornas arbetssituation och kamp mot amalgamet. Molius, 2011. 100 kr
  Finns också som talbok hos Legimus (http://www.legimus.se).

Att vara amalgamskadad –-  egna berättelser (få exemplar kvar)

 • Skifte av perspektiv. Lynn-Sandberg, 1994. 100 kr
 • Jag vågade möta mig själv. En berättelse om amalgamförgiftningens otäcka ansikten – men det finns hopp. Eriksson, 2003. 150 kr
 • Hypokondriker eller tandvårdsskadad? En sjukhistoria med början i barndomen. Muskos, 2004. 100 kr
 • Natten skingras – dagen gryr. Dikter. Storgårds, 2007. 150 kr

Äldre litteratur/få exemplar kvar

 • 150 år med dentalt amalgam. Berglund. 30 kr
 • Sjuk av amalgam. Redhe (tandläkare), 1991. 150 KR
 • Invalidiserande huvudvärk. Redhe (tandläkare), 1985. 150 kr
 • Kvicksilver från Tandamalgam. (engelska). Störtebecker (neurolog),1986. 150 kr
 • Tandröta som orsak till nervsjukdomar (engelska). Störtebecker (neurolog), 1984. 150 kr

Historik

 • Tandvårdsskadeförbundets pionjärtid, Jacobsson-Becker. 30 KR

Övrig litteratur

 • Från världskrig till världskris. En läkares minnen i krig och fred. (Om amalgamkampen) Drachmann, 2006. 100 kr

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
 • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu