Beställning av material från Tandhälsoförbundet

Här finns lista över vilken litteratur och annat material som kan köpas via Tandhälsoförbundet (Tf). Ring  tel 08-428 92 42 eller maila till info@tf.nu så skickar vi materialet med faktura. Priserna är inklusive porto och gäller från och med 1 juni 2020. Broschyrerna uppdateras, övrigt material är av äldre datum. 

Litteratur för dig som nyligen blivit sjuk

 • Informationsfolder, Tandvårdsskadeförbundet 2019. Gratis
 • A&O för amalgamförgiftade, basinformation. 50 kr.
 • Val av tandlagningsmaterial (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet, 2019. 19 kr
 • Tandimplantat (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019. 19 kr
 • ​Antioxidanter (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019. 19 kr
 • Amalgamsanering (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019 19 kr
 • Rotfyllningar & Nico (4 sidor, A5). Tandvårdsskadeförbundet 2019. 19kr
 • Frisk utan amalgam. Lidmark & Malmström, 2004. 70 kr
 • Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. Lidmark, 2008. Utredning. 70 kr
 • Tandläkarbehandling och kvicksilverexponering. Malmström. 50 kr
 • Enstaka nummer av Tf-bladet (40 kr inkl porto) eller enstaka artiklar kan beställas. Vi lägger också ut gamla Tf-blad på hemsidan i den takt vi har råd med. 

Litteratur för dig som vill ha mer vetenskaplig information
(Gammalt material, vi tar inte in nya böcker för försäljning)

 • Hållbarhet hos kompositfyllningar. Lindh, U, 2016 (svenska, uppdatering av forskningen, 8 sidor). 25 kr
 • Dentala material och hälsa, Del I; Medicinsk bakgrund. Lindh, Lindvall, Godfrey m fl, 2009. 350 kr
 • Dentala material och hälsa, Del II; Odontologisk behandling. Hudececk, Procházkova & Sandhaus, 2006. 350 kr

Litteratur om tandsköterskor

 • Kvicksilver i amalgam. Enkät till tandvårdspersonal 1990-1992. 100 kr
 • Var så god nästa. Om tandsköterskornas arbetssituation och kamp mot amalgamet. Molius, 2011. 100 kr
  Finns också som talbok hos Legimus (http://www.legimus.se).

Att vara amalgamskadad -  egna berättelser (få exemplar kvar)
(Vi tar inte in nya material för försäljning. Se också hemsidans flik "Min historia".)

 • Skifte av perspektiv. Lynn-Sandberg, 1994. 100 kr
 • Jag vågade möta mig själv. En berättelse om amalgamförgiftningens otäcka ansikten – men det finns hopp. Eriksson, 2003. 150 kr
 • Hypokondriker eller tandvårdsskadad? En sjukhistoria med början i barndomen. Muskos, 2004. 100 kr
 • Natten skingras och dagen gryr. Dikter. Storgårds, 2007. 150 kr

Äldre litteratur/få exemplar kvar

 • Sjuk av amalgam. Redhe (tandläkare), 1991. 150 KR
 • Invalidiserande huvudvärk. Redhe (tandläkare), 1985. 150 kr
 • Kvicksilver från Tandamalgam. (engelska). Störtebecker (neurolog),1986. 150 kr
 • Tandröta som orsak till nervsjukdomar (engelska). Störtebecker (neurolog), 1984. 150 kr

Historik

 • Tandvårdsskadeförbundets pionjärtid, Jacobsson-Becker. 40 KR

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)