Alltfler uppmärksammar att tandhälsan kan påverka risken för sjukdomar. Av en artikel i DN framgår bland annat att risken för hjärtinfarkt är förhöjd hos personer med tandlossningssjukdom och att bakterier i tandkött och tänder också har kopplingar till diabetes, reumatism med mera. 

Problem i tänderna och käkarna kan ge symtom i andra delar av kroppen och till och med orsaka kroniska sjukdomar. Sjukvårdens vanliga provtagningar visar dock sällan några avvikelser och därför är det svårt att hitta orsaken om symtomen beror på problem i tandkött, tänder eller käkben. 

Att tandhälsan har effekt på övriga kroppen togs upp redan för hundra år sedan av tandläkarna och forskarna Price, Miller och Black. Nu  har dessa kunskaper återuppväckts och modern forskning finns som viar att dessa pionjärer hade rätt.

Bland annat upptäckte Price att kaniner som han opererade in rotfyllda tänder på fick de samma sjukdom som den som haft tanden. 

En god tandhälsa betalar sig alltså på många sätt. Det är därför märkligt att tandvården särbehandlas och inte ingår i sjukvården. 

Till artikeln i DN
Till artikel på Tf:s hemsida om kopplingar till Alzheimers sjukdom och andra kroniska sjukdomar
Konsensus om att bakterier i munhålan ökar risken för hjärtkärlsjukdomar (artikel på Tf:s hemsida)
Till artikel på Tf:s hemsida om rotfyllda tänder och koppling till sjukdom
Till artikel på Tf:s hemsida om läckande tandkött

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)