Modern forskning visar att bakterier i munhålan ökar risken för sjukdomar som demens/Alzheimers sjukdom, hjärtkärlsjukdom, MS, diabetes med mera. Många anledningar finns alltså att förbättra tandhälsan hos allmänheten. Kosten har stor betydelse, men även regelbundna tandläkarbesök så att tänderna kan lagas innan problem uppstår. 

Nyligen har en foskningsrapport visat ökad risk för Alzheimerssjukdom hos peroner med parodontit (tandköttsinflammation som leder till tandlossning). Sedan tidigare är det också känt att andra sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar, MS, diabetes med mera har samband med parodontit och andra allvarliga infektioner i munhålan. Bakterier kan också komma från rotfyllda eller döda tänder. 

I en äldre artikel (2017) i Tandläkartidningen redovisar forskare koppling mellan munhålans bakterier och olika sjukdomar. De bäst dokumenterade sambanden gäller hjärtkärlsjukdomar, diabetes mellitus, reumatoid artrit, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, osteoporos, psoriasis samt pneumoni. Flera studier tyder på en gynnsam effekt av parodontal behandling, vilket är tydligt tecken på att hypotesen är riktig.

Forskarna anser att det finns behov av mer intensivt samarbete mellan läkare och tandläkare gällande åtminstone dessa patienter. Tandhälsoförbundet(Tf) anser att sådant samarbete är mycket angeläget för alla patienter i tandvården respektive i sjukvården. Detta för att upptäcka samband mellan tandhälsan och olika sjukdomar. 

Angeläget är också att sköta tänderna bra så att infektioner eller inflammationer inte uppstå. Tandtråd och tandborstning (tandkräm med hydoxiapatit) är viktigt liksom att äta näringsriktig kost med mycket fosfater, magnesium, kalium och kalcium. 

Till artikel om samband mellan parodontit och Alzheimers sjukom (engelska)
Till artikel i Tandläkartidningen om koppling mellan bakterier i munhålan och olika sjukomar
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)