Forskare vid Karolinska institutet har under en längre period kartlagt vilka bakterier som finns i infekterade tänder samt i infektioner i tandköttet och i tandbenet. Detta är unik forskning och den visar samma bakterier som tandläkare Irene Brednert Jonsson identifierat i sina patienters tandrötter och käkar. Hon har dock använt sig av ett laboratorium i Oslo för bakterieanalyser. 

Forskningen vid KI är intressant och unik, men samtidigt säger forskarna själva att man haft ett begränsat patientunderlag och det därför behövs fler och större studier. De önskar också att tandläkare oftare skickar prover till kliniska mikrobiologiska laboratorier för att öka förståelsen för vad som händer tänderna och munhålan. Det skulle på sikt kunna förbättra diagnostik och behandling av patienter med sådana problem.

Det finns alltså en svensk tandläkare som noggrant gjort sådana analyser under många år, men med hjälp av genteknik. Intressant är att de nya studierna vid KI stämmer bra med hennes analyser. Att forskning startar för att identifiera vilka bakterier som finns i rotfyllda tänder, inuti käkbenet och tandköttsinfektioner är bra, även om man önskar det hade skett tidigare.

Dock är det inte bara bakterier som ställer till med besvär i käkbenet. Cytokinen RANTES tycks också ha stor inverkan genom att skapa inflammationer, gifter med mera som också kan skapa sjukdom. Ett seminarium om bl.a. detta arrangerades av Tandhälsoförbundet (Tf) i Stockholms Distrikt den 26 november 2022. 

Av forskningsrapporten från KI framgår att infektioner i munhålan kan påverka sjukdomar i övriga kroppen. Det är också något som Tf uppmärksammat, men fått dålig respons för hos Socialstyrelsen och i den odontologiska forskningen. Därför är identifiering av bakterier i munhålan ett viktigt och betydelsefullt steg i riktning mot bättre hälsa generellt. 

KI:s kartläggning av munhålans bakterier har pågått mellan 2010 och 2020 och analyserna har gällt 1014 prover från tandläkarkliniker i Stockholms län. Det forskarna gjort är att odla bakterier från olika infektionsställen i munhålan och därefter har bakterierna identifierats med hjälp av avancerad masspektroskopi (MALDI-TOF MS). I framtiden menar forskarna att RNA-teknik bör kunna användas för identifiering.

Det forskarna hittade i proverna var dominans av Firmicutes (51%), följt av Bacteroidetes (19%), Proteobacteria (12%), och Actinobacteria (5%). Streptococcus spp. (36%), Prevotella spp. (18%), och Staphylococcus spp. (11%) var bland de mest frekvent rapporterade bakterierna. Studien visar att det är många olika bakterier som finns i infekterad vävnad i munhålan. 

Sjukdomar i munhålan som beror på mikroorganismer utgör en stor risk för systemiska sjukdomar och kan påverka utvecklingen av dessa. Forskargruppen fann också munhålebakterier i cancertumörer i bukspottkörteln. För mer information se länkarna nedan. 

Till mer information på forskning.se
Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)