Under lördagen har Stockholms Tf-distrikt anordnat ett seminarium som bland annat gästades av den tyske tandläkaren och forskaren Johann Lechner. Han anser att de flesta kroniska sjukdomar kan ha startat med defekter i käkbenet. Symtomen avtar och kan försvinna om man behandlar inflammationer i käkbenet. Det handlar bland annat om Parkinsons sjukdom, MS och bröstcancer. Under seminariet togs också upp de keramiska materialens möjligheter och riskerna med metalliska material i tandfyllningar med mera. 

Seminariet var mycket givande och flera tandläkare från Stockholm och andra delar av landet närvarade. Tf:s distrikt i Stockholm och Uppsala har påbörjat att diplomera tandläkare, vilket innebär en konsumentupplysning om hur tandläkaren arbetar patientcentrerat, vilka material som erbjuds med mera. Diplomet innebär ingen bedömning av tandläkarens skicklighet. I diplomeringen ingår även fortbildning för tandläkare och lördagens seminarium var den första fortbildningsdagen för diplomerade tandläkare. Men även tandläkare från andra delar av Sverige bjöds in till detta seminarium. 

Det mest intressanta denna dag var föreläsningen av den internationellt kända tyska tandläkaren och forskaren Johann Lechner. Han föreläste hela eftermiddagen om inflammationer i käkbenet,  som sannolikt orsakar många kroniska sjukdomar inklusive cancer. Han redovisade forskningsresultat som ger stöd för detta. Han mäter något som heter RANTES (en cytokin) som förekommer i hög halt i inflammerat käkben, men som också finns mätbart i cancertumörer och i blodplasman.

RANTES sätter igång immunförsvaret vid infektioner och stimulerar T-cellerna. På doktor Lechners klinik mäter man RANTES på patienterna. Även vissa cancerforskare mäter RANTES  och genom att koppla ihop olika studier har man funnit kopplingar mellan RANTES i käkbenet respektive RANTES i till exempel brösttumörer. Han redovisade också forskningsresultat till stöd för detta.

Flera olika sjukdomar nämndes med kopplingar till inflammationer i käkbenet. Trigeminusneuralgi är en sådan där tydliga kopplingar till inflammationer i käkbenet finns. Tyvärr ser sällan läkare och tandläkare denna koppling. Det innebär att många genomlider svåra besvär helt i onödan. Det handlar om trigeminusneuralgi, MS, Parkincson, bröst- och prostatacancer och mycket mer.  

Som inledning till Lechners föreläsningar berättade Karin Öckert om olika fall hon själv haft i sin tidigare tandläkarpraktik med folk som tillfrisknat efter borttagning av rotfyllda tänder. Även hennes exempel visar att många besvär kan komma från dolda och tysta infektioner eller inflammationer i käkbenet. 

Noran de Basso gav en matnyttig redovisning av behovet av att använda mer keramiska material och särskilt de monolitiska. Han berättade att det finns Zirkonia som kan ersätta alla metaller i tandvården. Han tog också upp att risken för periimplantit är mindre när man använder implantat av zirkonia jämfört med titan.

Implantat kan innehålla föroreningar som orsakar problem hos känsliga individer och Noran de Basso deltar i en organisation som arbetar för renare och bättre implantat. Tandläkare behöver lära sig mer om keramer och keramiska material som inte alls är detsamma som porslin, som också används i tandvården. 

Se mer Ann-Marie Lidmarks sammanfattning av seminariet
Till berättelse om förbättring av trigeminiusneuralgi efter borttagning av inflammationer i käkbenet
Till ytterligare en berättelse om symtomlindring efter borttagninga inflammationer i käkbenet
Till berättelse om Parkinsons sjukdom och förbättring efter borttagning av inflammationer i käkbenet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)