All vård kan aldrig vara evidensbaserad, skriver Tandhälsoförbundets (Tf:s) ordförande Ann-Marie Lidmark i en replik på DN-debatt. Anledningen är dels att utvecklingen går fort fram och att skapa forskning tar tid och kostar pengar. Patienter vill och bör få mediciner eller behandlingar som inte är helt utprovade under förutsättning att de också är införstådda med att evidens saknas. Viktigast är att patienterna får korrekt information i den frågan, vilken sällan är fallet. 

Myndigheternas rekommendationer bör förstås vara evidensbaserade och forskning behövs verkligen för att evidensbasera fler behandlingsmetoder. Endast 25 procent av den medicinska vården är i dag evidensbaserad och för tandvården gäller drygt 10 procent. Det är förstås inte acceptabelt. Författarna till DN-debattartikeln, Rolf Alhzén och Louise Olsson, efterlyser ett större politiskt ansvar för att skapa evidens i vården och det är också önskvärt.

Tf:s förbundsordförande replikerar på deras artikel i DN-debatt (webben) och skriver att vården aldrig kan bli helt evidensbaserad då forskning tar tid och att vissa mediciner och behandlingar aldrig kommer att beforskas t.ex. på grund av att man inte kan ta patent på produkten.

Patienten måste få möjlighet att pröva såväl gamla som nya mediciner och metoder utan att det ställs krav på evidens.
- Viktigt är dock, enligt Ann-Marie Lidmark, att vården följs upp och dokumenteras. Patienten måste också få kunskap om evidensläget för att själv kunna ta ställning till om en medicin eller behandling är värd att testas. 

Tyvärr ger sällan myndigheterna korrekt information.  Av Lidmarks replik framgår att  majoriteten av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården saknar evidens  och flertalet rekommendationer görs dessutom med "bristfälligt vetenskapligt underlag". Man kan undra varför Socialstyrelsen besvärar sig med att arbeta fram riktlinjer med ett så undermåligt faktaunderlag. Är det ett sätt att vilseleda befolkningen eller gör man det mot bättre vetande?

Professionen måste få ett bättre faktaunderlag från myndigheterna för att dels kunna fatta egna beslut om vilken vård som bör ges och dels för att kunna ge patienten korrekt information. Patienten ska förstås veta om den behandling som ges är evidensbaserad eller inte. I många fall handlar det således om att patienten själv måste ta ställning till om den vård som ges är värd att pröva. Ett informerat beslut kan bara fattas om patienten får information om flera olika alternativ och det vetenskapliga underlaget för dem. 

I repliken på DN-debatt tas exemplet med rotfyllda och infekterade tänder upp. Se mer länkarna nedan.

Till replik på DN-debatt
Till DN-artikeln om evidensbaserad vård
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)