Socialstyrelsen har i samband med att nya riklinjer för tandvården publicerats särskild information riktad till patienter. Precis som i det material som skickats ut till tandläkare finns där information som Tandhälsoförbundet (Tf) ifrågasätter. Tyvärr har vi som förbund inte fått delta i utarbetandet av riktlinjerna, trots att Tf är den enda organisationen som företräder patienter i tandvården. 

Viktigt att ha klart för sig är att riklinjerna i tandvården så gott som aldrig är evidensbaserade. Anledningen är att forskningen inom odontologin är bristfällig. De flesta rekommendationer som ges har inte ens ett vetenskapligt underlag, utan baseras enbart på Socialstyrelsens expertgrupps analys. I bästa fall bygger den på ett bristfälligt vetenskapligt underlag. Men ibland finns inte ens ett sådant utan då har myndigheten via enkäter till ett fåtal tandläkare ställt frågor om vilken av ett antal behandlingar som praktiserande tandläkare förordar.

För de allra flesta av de 377 rekommendationerna har alltså Socialstyrelsens expertgrupp fattat beslut trots att det det vetenskapliga underlaget är bristfälligt eller helt saknas. Tf har inte alls fått delta i utarbetandet av riklinjerna, trots att vi är den enda organisationen som företräder patienter i tandvården. 

Patientinformationen tar upp följande:
a) Tandvården bör hjälpa patienten att bli frisk, vilket enligt Socialstyrelsen handlar om att undvika småätande och socker, borsta tänderna med fluoridtandkräm och om man har mycket karies kan kostförändringar behövas.

Tf saknar råd om ökat intag av mineralerna fosfor, magnesium och kalium samt i vissa fall kalcium. Vi saknar också alternativ till fluoridtandkräm det vill säga tandkräm med hydroxiapatit som har lika bra eller bättre effekt på tändernas reminieralisering. 

b) Tandvårdsrädda barn anses behöva inskolning och om det inte fungerar kan barnen ges lugnande läkemedel.

Tf saknar diskussion om bemötande och om alternativ till att borra i barns tänder. Tandläkarlaser är ett alternativ som gör att kariesborttagning kan göras effektivt utan borr och oftast utan bedövning. Tandläkarlaser är definitivt något som alla som är tandvårdsrädda bör få pröva. Att ge barn lugnande läkemedel är inte ett bra alternativ. 

c) Parodontit och periimplantat tas också upp i informationen till patienterna. Båda åkommorna är allvarliga och enligt rekommendationerna är det viktigt med rengörning och god munhygien och eventuellt kan tandköttsoperation behövas. 

Tf har inget emot dessa rekommendationer, men anser att tandvården mer bör fundera över orsakerna till dessa åkommor och försöka ta bort triggerfaktorer. Gällande periimplantit förekommer det främst på titanimplantat och i betydligt mindre utsträckning på keramiska implantat av zirkonia. I Socialstyrelsens riktlinjer diskuteras inte detta alls trots att byte av titanimplantat till sådana av zirkonia kan vara ett alternativ. Titanimplantat är det en del personer som är allergiska eller överkänsliga mot och i sådana fall blir det en liten inflammation i tandköttet som kan skapa grogrund för bakterier. 

d) I patientinformtionen tar Socialstyrelsen upp att tandvärk ofta beror på infektion som orsakat inflammation i tanden. Då anser Socialstyrelsen att tanden ska rotfyllas.

Tf rekommenderar inte att rotfylla en infekterad tand och särskilt inte om det handlar om kindtänderna som har flera olika rötter. Rotfyllningar blir aldrig täta utan det finns alltid bakterier och andra mikroorganismer där. Risk finns att dessa bildar gifter som tillsammans med bakterierna kan orsaka mängder av kroppsliga symtom och olika sjukdomar som hjärtinfarkt och cancer. Tf anser det bättre att ta bort tanden och att tandläkaren måste skrapa rent ordentligt inne i käkbenet så att ingen infekterad vävnad finns kvar. Vi förordar både behandling med ozon och så kallad PRF.

Tf anser att patienten måste få välja mellan att rotfylla en tand eller ta bort den, men något sådant alternativ redovisar inte Socialstyrelsen i sin patientinformation

Till Socialstyrelsens information till patienter om riklinjer i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)