Behandling med laser i tandvården är mycket intressant framför allt då många upplever mindre smärta och obehag med lasern. Tandläkarlaser minskar också behovet av bedövning. Framför allt borde lasertekniken användas för borttagning av karies på barn och de som är tandvårdsrädda. Laser tar också effektivt bort cementerade kronor och broar. 

Det finns alltså många fördelar med tandläkarlaser för borttaning av karies och om man behöver ta bort cementerade kronor och broar. Ändå har det inte slagit igenom och fortfarande är det få tandläkare som använder laser. 

Fördelarna är som sagt mindre smärta och obehag då man slipper borrens vibrationer. Sannolikt minskar lasern risken för att tanden dör till föjd av borrens vibrationer. Men tyvärr finns inte så mycket forskning inom området än. 

Av´en forskningsrapport i danska tandläkartidningen framgår att det tar längre tid med laser än med borr, men då Tandhälsoförbundet intervjuat tandläkare vana att att använda laser anser det att det går lika snabbt och på grund av att de sällan behöver bedöva så kan det till och med ta kortare tid. 

Gällande borttagning av kronor och broar som cementerats görs det effektivt med lasern eftersom laserstrålen gör att cementet faller sönder och tandläkaren kan sedan lyfta av bron eller kronan. 

Risken för skador på tänderna minskar också då patienten slipper vibrationerna med borren. 

Se mer artikel i Tf-bladet
Se också hemsidan
Till forskningsrapporten i danska tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)