På hemsidan har vi tidigare skrivit om tandkräm med hydroxyapatit som har förmåga att förbättra kroppens förmåga till remineralisering av emalj och dentin och därmed minska risken för karies. En ny forskningsstudie bekräftar att kariesfrekvensen minskar ungefär lika mycket vare sig man använder tandkräm med hydroxyapatit eller tandkräm med fluorider på ungdomar med hög risk för karies. 

Hydroxyapatit finns naturligt i emaljen och dentinet. Genom att tillsätta detta ämne förbättras kroppens förmåga att remineralisera tänderna på ett naturligt sätt efter angrepp av syror, som ofta bildas av bakterier i munhålan. Fluorider kan också bindas till hydroxyapatit i emaljen och till en början verkar emaljen bli hårdare. För myckt fluor ger upphov till vita fläckar på tänderna och kan skada emaljen. Fluorider kan dessutom skapa hälsoproblem bland annat genom att påverka hormonbalansen.  

Alternativ till fluorider i tandvården är därför angeläget att ta fram. Tandkräm med hydroxyapatit kan bli ett sådant alternativ, vilket en nyligen gjord forskningsstudie visar. Mer forskning behövs dock för att säkerställa resultaten. 

I studien ingick 133 patienter 11-25 år som fick tandställning. Tandreglering medför ökad risk för bakterier och bildning av bakteriefilm på tänderna och därmed förhöjd risk för karies. Studiegruppen delades in i två grupper; en kontrollgrupp som borstade med fluoridtandkräm och en grupp som borstade med hydroxyapatittandkräm. Författarna till forskningsrapporten ansåg att det av etiska skäl inte var möjligt att ha en kontrollgrupp som fick tandkräm utan vare sig fluorid eller hydroxyapatit. Totalt pågick studien i sex månader. 

Resultatet visade att kariesfrekvensen ökade under perioden jämfört med en normal population av den undersökta åldersgruppen. Resultaten visar att varken fluorid eller hydroxyapatit löste problemen med karies, däremot minskade risken till drygt hälften för båda grupperna. En viktig egenskap hos hydroxyapatit är att den fungerar som en buffert och därmed neutraliserar de syror som bildas då vi äter. Det finns alltså flera orsaker till den kariesförebyggande effekten.

Slutsatsen av studien är att det skulle fungera lika bra med hydroxyapatit som inte har några kända biverkningar för att minska kariesrisken hos utsatta grupper. Forskarna anser dock att det behövs fler studier för att bekräfta deras resultat innan det är aktuellt för myndigheter och tandvård att rekommendera hydroxyapatit i tandkrämen istället för fluorider. 

De allra flesta tandkrämer med hydroxyapatit innehåller också fluorider och någon undersökning om det förbättrar resultaten har inte gjorts. Med tanke på riskerna med fluorider i tandkräm vid nedsväljning är det angeläget att hitta bättre alternativ och hydroxyapatit kan vara den första ersättningen med lika bra resultat som fluoridtandkräm ger.

Till artikel i Dental Tribune (engelska)
Till den vetenskapliga artikeln (engelska)
Till tidigare artikel på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)