Nu har en forskningsstudie publicerats som redovisar att en kombination av ozongas och hydroxiapatit kan läka ut kariesangrepp. Detta är mycket intressant och särskilt för barn- och ungdomstandvården. Studien bekräftar tidigare forskning om hydroxiapatit.

Karies är den mest utbredda sjukdomen i världen. Flera olika metoder för att hindra kariesangrepp har tidigare redovisats på hemsidan. Det intressanta med ozonterapi i kombination med hydroxiapatit är att metoderna var för sig är väl beprövade och att biverkningsrisken är nästan obefintlig. 

I detta försök deltog 92 individer med ett stort antal kariesangrepp. Försöket pågick under sex månader och uppföljning av resultatet gjordes efter ett respektive två år. Försökspersonerna delades in i tre grupper. 
Grupp 1: Fick remineraliserande gel med 10 procent hydroxiapatit. Gelen applicerades varje dag under 6 månader.
Grupp 2: Fick ozonbehandling direkt på kariesangreppen totalt fyra gånger under försöksperioden. (Första gången och därefter efter två, fyra och sex månader.)
Grupp 3: Fick kombinationsbehandling det vill säga enligt grupp 1 och 2.

Remineralisering är absolut viktigast för att minska risken för karies. Sedan tidigare är det känt att hydroxiapatit har en god effekt och särskilt om produkten innehåller nanopartiklar. Känt är också att ozon dödar bakterier och andra mikroorganismer, mindre känt är att ozon kan ha viss läkande effekt och förbättrar remineraliseringen. För att få bra mineralisering ska saliven helst vara basisk, innehålla kalcium, fosfater, magnesium, D-vitamin och vitamin K2. Även tillräcklig mängd C-vitamin kan behövas. 

Kariesangreppen läkte ut bäst på gruppen som fick båda behandlingarna (Grupp 3). Tanden remineraliserades på ett bra sätt. Forskarna menar dock att man kan behöva fortsätta behandlingen under en längre tid för att kariesangreppen ska gå tillbaka. 

Till forskningsartikeln
Till mer information om kost och karies
Till artikel på Tf:s hemsida om hydroxiapatit och karies

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)